7326 Yapılandırma Nedir? 7326 Yapılandırma Neleri Kapsıyor?

 • Whatsapp
7326 Yapılandırma Nedir? 7326 Sayılı Yapılandırma Neleri Kapsıyor?

7326 Sayılı Yapılandırma Nedir?

7326 Yapılandırma, 09.06.2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ile birlikte 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olan bazı borçları kapsamaktadır.

Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emekli keseneği, Bağ-Kur primi, isteğe bağlı olan sigorta primi, topluluk sigortası primi, idari para cezası, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, yanlış ve yersiz ödenmiş olan gelir ve ayrılıklardan kaynaklı borçlar ile tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapan sorumluların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması olarak ifade edilmektedir.

Nisan Ayından Önce Tahakkuk Edilen Borçlar

7326 Yapılandırma ile birlikte sosyal güvenlik kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu kanunun tarihine ya da kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk halde ödenmemiş olan sigorta primi borçlarının ödeme kolaylığı olarak da ifade edilebilir. KYK yapılandırma, borç yapılandırma, bağ-kur yapılandırma işlemlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda borçların gecikme zamları da hesaplanmaktadır.

7326 Yapılandırma Neleri Kapsıyor?

 • Yapılandırma kapsamına giren SGK borçları: SGK ya bağlı tahsil daireleri tarafından Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kapsamında takip edilen alacaklardan 7326 sayılı kanunun Resmi Gazetede yayınlandı tarihine kadar ya da 7326 sayılı kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen süreye kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan borçlar
 • İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primleri ile bunlardan kaynaklanan gecikme cezası
 • Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunların gecikme cezası
 • Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zamları
 • Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması seçenekleri: SGK tarafından takip edilen alacaklardan 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara kadar olan tahakkuk ettiği halde 7326 sayılı kanunun yayımı ile birlikte ödenmemiş olan
 • Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi
 • İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi
 • Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı
 • Kesinleşmemiş alacakların yeniden yapılandırılması işlemi
 • Ön değerlendirme, araştırmaya da tespit aşamasında olan inşaatlar ile birlikte ihale konusu işlerine ilişkin eksik işçilik prim borçları
 • Kesinleşmemiş idari para cezaları
 • Kesinleşmemiş diğer SGK alacakları

7326 Yapılandırma Ne Zaman Başlıyor?

7326 Sayılı Kanun ile birlikte sağlanan SGK yapılandırma, vergi borcu yapılandırma, borç yapılandırma gibi pek çok yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların en geç 31.08.2021 Salı günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

7326 Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, E-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

 • İşverenler, E-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye,
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM’ye,
 • Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM’ye,
 • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,
 • Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.
 • Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar 7326 Yapılandırma, otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.

” 27.08.2021 Tarihinde yayınlanan Tebliğe göre son başvuru ve ödeme tarihleri 31.08.2021 olan 7326 sayılı yapılandırma kanununun başvuru ve ödeme tarihleri 1 ay uzatılarak 30.09.2021 olarak düzenlenmiştir.”

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir