Ba Bs Formu Nedir? Ba Bs Nasıl Yapılır? Ba ve Bs Ne Demek?

  • Whatsapp
Ba ve Bs Mutabakatı Nedir? Ba ve Bs Mutabakatı Ne İçin Yapılır?

Ba Bs Formu Nedir?

Ba Bs Formu bilanço usulüne göre defter tutan işletmelerin, Şirketlerin ve Bazı ortaklıkların düzenli olarak her ay Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunması gereken bir form türüdür. Ba Formu mal ya da Hizmetlerin satın alımlarına ilişkin bildirimler için kullanılmaktadır. Bs Formu ise mal ve alımların satışlarına ilişkin bildirimlerde kullanılmaktadır.

Ba açılımına bakıldığında BaBeş bin Üzeri Alış’ anlamına gelirken Bs açılımı ise ‘Beş bin Üzeri Satış’ akıllara gelmektedir. Örneğin bir mal ve hizmet karşılığında ödenen ücrete mukabilen kesilen faturada, fatura kesen şirket Bs formunda, Faturayı alan şirkette Ba Formunda beyan etmektedir.

Ba Bs’nin Amacı Nedir?

Kayıt dışı ekonomi ile piyasada naylon fatura olarak ifade edilen yanıltıcı belgeler ile mücadele etmek için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2006 yılında uygulamaya konulmuş bir sistemdir. Ba ve Bs Formlarının hazırlanmasında amaç firmaların birbirine kesmiş olduğu faturaları çapraz kontrole tabii tutarak karşılaştırmaktır.

Ba Bs Formu Hangi Durumlarda Verilir?

Burada dikkat edilmesi gereken nokta herhangi bir dönem içerisinde aynı firma ile yapılan alım ve satışların toplamı beş bin lirayı geçip geçmediğidir. Eğer alım ve satım tutarları beş bin liranın üzerinde ise Ba-Bs Formu ile beyan edilmek zorundadır. 2021 yılının Temmuz ayında yayınlanan tebliğe göre ilgili tarihten sonra yalnızca kağıt faturalar Ba Bs bildirimlerinde belirtilmek zorundadır.

Elektronik faturaların bu formlarda beyan edilme zorunluluğu 2021-07 dönem itibari ile kanundan kaldırılmıştır. Artık işletmeler kestikleri elektronik faturaları veya kendilerine düzenlenmiş olan elektronik faturaları beyan etmeyecek, beyan etmediği için de herhangi bir ba bs mütabakatı işlemi sağlamasına gerek kalmayacaktır. Bu durum devletin işletmeler için getirmiş olduğu mükemmel bir yenilik ve kolaylıktır.

Ba ve Bs Kimler Verir?

Bütün Anonim ve Limited Şirketler aylık olarak Ba Bs formu bildirmek zorundadır. Eğer ki şahıs işletmesi ise bu zorunlu bir durum değildir. Şahıs işletmesinin Ba Bs Formu bildirmesi için belirli bir seviyede büyüklük sağlamış olması gerekir. Bu büyüklüğü sağlayan işletmeler bilanço usulüne göre defter tutan işletmelerdir. (Envanter, Defter-i Kebir, Yevmiye defteri tutan işletmeler)

Ba Bs Mütabakatı Yapılmazsa Ne Olur?

Mütabakat yapılmadan Ba Bs formları beyan edilir ise teyit gerçekleşmediği için yanlış beyan edilmiş olunabilir. Ba Bs mütabakatındaki amaç zaten yanlış beyanı önlemektir. Örneğin satış yaptığınız karşı firmaya faturalarınız ulaşmamış olabilir. Bu durumda karşı taraf  Ba formunda daha az bir tutarı beyan ederken kendi firmanız Bs formunda daha fazla tutar beyan etmiş olacaktır. Bu durum ise uyuşmazlığa ve problemlere neden olacaktır.

Ba ve Bs Formları Ne Zaman Verilir?

Ba ve Bs yani dönem için alış ve dönem içi satış mutabakat formları her ayın son gününe kadar bildirilmesi gerekir. Ayın son günü beyan kesinlikle gerçekleşmiş olmalıdır. Yine ayın son günü hafta sonuna denk geliyor ise beyanın son günü bir sonraki iş gününe sarkmaktadır.

Mal alış, mal alış iadesi, mal satış ya da mal satış iadesi gibi faturalandırılmış belgeler olarak adlandırılan hesaplarda Katma Değer Vergisi hariç tutarı 5.000 TL’sini geçen kağıt faturaların toplam tutarı ve fatura adetlerinin Ba Bs formunda bildirilmesi gerekmektedir. Böyle bakıldığında önemli bir Muhasebe veri tabanı teşkil etmektedir.

Ba Bs Formlarında Kurallar Nelerdir?

Ba ve Bs mutabakatı formu için kurallar oldukça net ve basittir. Öncelikle müşteri ve satıcının bu forma tabii olabilmesi için gerekli ayda kesilen ya da uygulanan kağıt faturaların KDV hariç toplamının 5.000 TL üzerinde olması gerekmektedir. Dönem içi alış veya satış bu sınırın altında ise Ba ve Bs için formunda gösterilmez ama yine de ba bs formunun boş beyan edilmesi gerekir. Beyan edilmek istenilen faturalarda küsurat olan rakamlar yazılmaz. Genellikle aşağıya doğru yuvarlama yapılır.

Elektronik ortamda düzenlenen faturaların bildirilme zorunluluğu yoktur. Bu kural göz ardı edilmemelidir. Yalnızca eskisi gibi noter kanalı ile tasdik edilmiş halde olan kağıt faturalarla alış satış işlemi gerçekleştiren işletmeler için geçerli bir durumdur. Tamamen elektronik fatura sistemine geçmiş olan bir işletme çok büyük bir şirket dahi olsa ba bs formlarını boş beyan edebilir. Bunun sebebi işletme ile ilgili bütün faturaların elektronik ortamda düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat bildirim boş da olsa yine de beyan edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Ba Bs Formlarının Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığına verilen ba bs formu üzerinde sonradan düzeltmeler yapılabilmektedir. Eğer ki Formu zamanında beyan etmiş ve daha sonrasında düzeltme yapmanız gerekmişse; son günden itibaren 10 gün içerisinde düzeltme bildirimi vermeniz gerekir. Bu durumda her hangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmazsınız.

Ba Bs Formlarını Vermeme Cezası Nedir?

Ba ve Bs formları verme tarihi faturaları izleyen ayın sonu olarak belirlenmiştir. Burada izleyen ayın sonunda verilmesi önemli bir faktördür. 10 ile 25 gün arasında düzeltme yapılırsa 320 TL cezai yaptırım uygulanır. Eğer ki bu tarihler haricinde bir düzeltme yapılırsa 1.600 TL cezai yaptırım uygulanmaktadır.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir