Ba ve Bs Mutabakatı Nedir? Ba ve Bs Mutabakatı Ne İçin Yapılır?

  • Whatsapp
Ba ve Bs Mutabakatı Nedir? Ba ve Bs Mutabakatı Ne İçin Yapılır?

Ba ve Bs Nedir? 

Ba ve Bs Mutabakatı vergi dairesine beyan edilmek için hazırlanan bir tür anlaşmadır. Kayıt dışı ekonomi ile piyasada naylon fatura olarak ifade edilen yanıltıcı belgeler ile mücadele etmek için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2006 yılında uygulamaya konulmuş bir sistemdir. Bu Formların hazırlanmasında amaç firmaların birbirine kesmiş olduğu faturaları çapraz kontrole tabii tutmak ve karşılaştırmaktır. Fakat burada Ba ve Bs Mutabakatı Formunu her hangi bir Beyanname olarak nitelendirmek pek doğru bir tabir olmaz. Ba ve Bs Mutabakatı ardında herhangi bir ödeme unsuru bulunmaz.

Ba formu mal ya da Hizmetlerin satın alımlarına ilişkin bildirimler için kullanılmaktadır. Bs formu ise mal ve alımların satışlarına ilişkin bildirimlerde kullanılmaktadır.  Aslında Ba açılımına bakıldığında Badönem içi alış’ kelimesinden gelirken Bs açılımı ise ‘dönem içi satış’ anlamına gelmektedir. Örneğin bir mal ve hizmet karşılığında ödenen ücrete mukabil kesilen fatura da, fatura kesen için şirket Bs formunda alan şirkette Ba formunda beyan etmektedir.

Ba formu ve Bs Formu

Ba ve Bs yani dönem için alış ve dönem içi satış mutabakat formları her ayın 31’ine kadar bildirilmesi gereken form türüdür. Mal alış, mal alış iadesi, mal satış ya da mal satış iadesi gibi faturalandırılmış belgeler olarak adlandırılan hesaplarda Katma Değer Vergisi hariç tutarı 5.000 TL’sini geçen faturaların toplam tutarı ve fatura adetlerinin bildirilmesi gerekmektedir. Böyle bakıldığında önemli bir Muhasebe veri tabanı teşkil etmektedir.

Karşılıklı Olarak Teyit

Mutabakat uzlaşma anlamına gelen kavram olarak Muhasebe de hesaplama açısından oldukça önem arz etmektedir. Mutabakat mektubu ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 94. maddesine göre düzenlenen firmaların tutmakta oldukları cari hesap bakiyelerinin belirli devre sonlarında karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla düzenlenen formlara verilen isimdir.

Mutabakat mektuplarının avantajı kanıtlanabilir nitelikte olmalarıdır. Ancak takibinin yapılması güç olduğu gibi kişiye ulaşıp ulaşmadığı okuyup okumadığını da bilmek de bir o kadar zordur. Bu nedenle mutabakat mektupları yerine e-mutabakat yöntemleri ile işlemler hem daha kolay hem de takip edilebilir halde yapılmaktadır.

Ba ve Bs Mutabakatı İçin Ne Yapılır?

Ba ve Bs mutabakatı maliye bakanlığına her ayın 31’inde bildirilmesi gereken bir formdur. Ba ve Bs mutabakatı formu için kurallar oldukça net ve basittir. Öncelikle müşteri ve satıcının bu forma tabii olabilmesi için gerekli ayda kesilen ya da uygulanan faturaların KDV hariç toplamının 5.000 TL üzerinde olması gerekmektedir. Dönem içi alış veya satış bu sınırın altında ise Ba ve Bs için formu düzenlenmez. Beyan edilmek istenilen faturalarda küsurat olan rakamlar yazılmaz. Genellikle aşağıya doğru yuvarlama yapılır.

Mutabakat mektuplarının zorluğunun ve takip edilme zorluğuna istinaden otomatik hatırlatma sistemi ile işletmelerin işini oldukça kolay hale getiren e-mutabakat gönderimleri işletme çalışanlarının zamandan oldukça tasarruf etmesini sağlar. Online mutabakat sistemiyle birlikte dijital ortamda Ba ve Bs mutabakatı takibinin kolay yapılmasını sağlanmaktadır. Bu sayede işletmeler yeterince kolay bir şekilde Ba ve Bs mutabakatı işlemlerini gerçekleştirmektedir. E-mutabakat programı ile mutabakat formlarına barkod vs. bileşenler bulunmaz. Dosya yükleme ve güncellemenin hızlı olduğu sistemlerde mutabakat mektubu müşterilere PDF olarak da iletilebilir.

Ba ve Bs Kimler Verir?

Bütün Anonim ve Limited Şirketler aylık olarak Ba ve Bs formu bildirmek zorundadır. Eğer ki şahıs şirketi ise bu zorunlu bir durum değildir. Yalnızca eğer şahıs şirketi belirli bir büyüklüğe sahipse ve bir muhasebe bilançosu usulünce tutuluyorsa Ba ve Bs formu vermesi gerekmektedir.

Ba ve Bs Mutabakatı Nedir? Ba ve Bs Mutabakatı Ne İçin Yapılır?

Örnek vermek gerekirse A firması B firmasına 7.000 TL değerinde KDV dâhil bir hizmet faturası kesiyorsa B firması da C firmasına 6.000 TL değerinde KDV dâhil ürün satmaktadır. Bu üç firmanın da eğer ki başka bir ödemesi yoksa A firması Bs formunu 7.000 TL değerine faturasını belirtecektir. Ba formu ise boş kalacaktır. B firması Bs formunu boş verirken Ba formunu 7.000 TL değerindeki faturayı beyan edecektir. C firması ise hem Ba hem de Bs formunu boş verecektir.

Ba ve Bs mutabakatı formu vermeyenler arasında işletme hesabı esasına göre muhasebe defteri tutan mükellefler, serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler, Kurumlar Vergisinden muaf olan vekiller ve noterler yer almaktadır.

Ba ve Bs Formları Ne Zaman Verilir? Ba ve Bs Formları Vermeme Cezası Nedir?

Ba ve Bs formları verme tarihi faturaları izleyen ayın sonu olarak belirlenmiştir. Burada izleyen ayın sonunda verilmesi önemli bir faktördür. Eğer bu durum atlanırsa yani Ba ve Bs formları zamanında verilmez ise 1.600 TL cezai yaptırım ile karşılaşırsınız. Bu durum haricinde eğer ki gecikme yaşandıktan 3 gün içerisinde ödeme yapılırsa cezai yaptırımda indirim sağlanarak 320 TL olarak ödenebilmektedir.

Verilen bu formlar üzerinde sonradan düzeltmeler yapılmaktadır. Eğer ki Formu zamanında beyan etmiş ve daha sonrasında düzeltme yapmanız gerekmişse; form verme süresinden 10 gün sonra düzeltme yapabilirsiniz. Bu durumda her hangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmazsınız. 10 ile 25 gün arasında düzeltme yapılırsa 320 TL cezai yaptırım uygulanır. Eğer ki bu tarihler haricinde bir düzeltme yapılırsa 1.600 TL cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Luca Ofis Ba ve Bs Entegrasyonu

Luca ofis işlemleri uygulamasında 2 şekilde Ba ve Bs e-mutabakat sağlanmaktadır. İlk olarak Luca kullanan bir başka üyenin sistemi ile direkt entegrasyon, diğeri ise Luca kullanmayan firmanın özel mail sistemi ile entegrasyondur.

İki Luca üyesi arasındaki Entegrasyon için ofis işlemleri menüsünde Ba ve Bs Mutabakatı işlemleri için Mutabakat İşlemlerine girilir. Ekran iki bölümde açılır. İlkinde Luca üyesinin bilgiler yer alırken ikincisinde ise Ba ve Bs dönemlerinin mutabakatları gönderdiği ve takibinin yapıldığı Ba ve Bs mutabakatlar bölümüdür. Luca üyesi olmayan firmaya ilişkin özel mail yoluyla Entegrasyon için Entegrasyon işlemleri menüsünden yeni Entegrasyon oluştur seçeneği seçilerek sisteme girilir ve bundan sonraki süreçte bir daha eklemeye yapmadan gelecek aylarda mutabakat sağlanabilir. Luca Ofis ile bu sayede e-mutabakat işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir