Bağımsız Denetçilik Sınavı Nedir? KGK Bağımsız Denetçilik Sınavına Kimler Girebilir?

  • Whatsapp
Bağımsız Denetçilik Sınavı Nedir? KGK Bağımsız Denetçilik Sınavına Kimler Girebilir?

Bağımsız Denetçilik Sınavı Nedir?

Bağımsız denetçilik sınavı, bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak isteyen kişilerin bağımsız denetçilik lisansı almak için girdikleri bir sınavdır. Bu lisansı tamamladıktan sonra artık, bağımsız denetim yapabilecek potansiyele erişmiş birey olarak sayılmaktadırlar.

Bağımsız Denetçilik

Bağımsız Denetçi belli bir kişi ya da kuruluşa bağımlı olmaksızın, genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve esasları doğrultusunda mali tabloların gerçekliğini ve doğruluğunu araştıran kişilere denir. Bu kişiler denetim sırasında faaliyet ve uygunluk denetimi de yapabilirler. Ayrıca bağımsız denetçiler 3’e ayrılırlar.
1-Bankaların Bağımsız Denetçileri

2-Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

3-SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından kabul edilen dış denetim şirketleri

Gerekli sınavlara girerek bu gruplardan birinde yer alabilirsiniz.

KGK Bağımsız Denetçilik Sınavına Kimler Girebilir?

Kgk bağımsız denetçi alımı için girilmesi gereken sınava; hukuk, maliye, iktisat, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler alanlarında eğitim veren yüksekokul ve fakültelerden ya da bunlara denk olan yükseköğretim kurulunca tasdik edilen yabancı yükseköğretim kurumlarından birinde en az lisans seviyesinde mezun olmuş olanlar veya bir diğer öğretim dalından lisans seviyesinde mezun olup bu fıkrada belirtilen dallardan birinde lisansüstü seviyesinde diploma alanlar başvurabilmektedir.

KGK Bağımsız Denetçilik Sınavı Konuları Nelerdir?

KGK bağımsız denetim sınavı yazılı test şeklinde gerçekleştirilmekte olup, her bir konu için kırk soru sorulmaktadır. Bu kırk soruya cevaplanması için verilen süre ise 45 dakikadır. Puanlama sistemine her doğru cevaba verilen puan eşittir ve yanlış cevaplar için bir puanlama yapılmamaktadır. Bağımsız Denetim konuları ise şu şekildedir:

1-Muhasebe: Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi

2-Muhasebe Standartları: Türkiye Muhasebe Standartları ve Düzenlemeler

3-Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim

4-Denetim: Mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol

5-Genel Hukuk Mevzuatı: Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı

6-Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık, Özel Emeklilik Mevzuatı

Sınava konuların tamamından veya birkaç konudan girilebilir. Örneğin;

Yeminli Mali Müşavirler: 2-4-6. Konulardan

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler: 2-3-4-6. Konulardan sorumludur.

Bağımsız Denetçi Olabilmek İçin Nerelerden Eğitim Alınabilir?

Bağımsız Denetçi olmak isteyenler en az 3 yıl süre ile mesleki konularda denetim üstlenmiş olan bağımsız denetçi yanında veya denetim kuruluşunda uygulamalı eğitim almalıdır. Kısaca denetim işi ile ilgilenen bir meslek grubu yanında staj yapılmalıdır.

Bağımsız Denetçilik Sınav Ücretleri Nelerdir? 2021

2021 Yılında Bağımsız Denetçilik Sınavına girmek isteyen adaylar her bir konu için 150 TL sınav ücreti ödemek zorundadır. Ödemeyi başvuru yaparken kredi kartından veya online olarak ödeyebilirler. Sınava başvuru yaptığı halde bir aksilik neticesinde katılmayanların veya sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri tutarlar geri iade edilmeyecektir. Ayrıca sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir şekilde sınav konusu değişikliği yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bağımsız Denetçi Olabilme Şartları Nelerdir?

Bağımsız Denetçi olmak için gerekli şartlar muhasebe mesleği içinden bağımsız denetçi olacaklar ve meslek dışından bağımsız denetçi olacaklar olmak üzere 2’ye ayrılmıştır.

Muhasebe mesleği içerisinden bağımsız denetçi olmak için:

  • Yeminli mali müşavir olmak ya da 15 yıl boyunca mesleğin içerisinde bulunmuş olmak
  • 10 Yıldan fazla meslek tecrübesi var ise 1 yıl bağımsız denetçi yanında staj yapmak ve 3 dersten sınava girmek
  • 10 Yıldan az meslek tecrübesi var ise 2 yıl bağımsız denetçi yanında staj yapmak ve 3 dersten sınava girmek gerekmektedir.

Muhasebe mesleği içerisinde yer almadan bağımsız denetçi olmak için:

  • Üniversitede Hukuk Fakültesi ya da İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmak
  • İşletme, hukuk, iktisat, finans ve ekonomi gibi alanlardan yüksek lisans yapmış olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Stajlarını tamamlamış olmak
  • Mesleki bir unvan sahibi olmak gerekmektedir.

Belirlenen şartları yerine getiren adayların geçmesi gereken son şey sınavdır. Sınavda yeterli puan alınıp başarılı olunduğu takdirde bağımsız denetçi olmaya hak kazanırlar.

Mali Müşavirler Nasıl Bağımsız Denetçi Olur?

Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olan tüm meslek mensupları ile 15 yıl meslek deneyimine sahip olan serbest muhasebeci mali müşavirler üniversiteler ile birlikte ortak düzenlenen eğitime katılarak ‘’Bağımsız Denetçi’’ unvanına sahip olabilirler.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir