Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir? Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Zorunlu Mudur?

  • Whatsapp
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir? İş Sözleşmesi Zorunlu Mudur?

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, belirli bir süreye bağlı kalmadan yapılan iş ilişkisidir. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile çalışanın ne kadar süre çalışacağı ve yapacağı işin ne zaman biteceği hakkında kesin bir yargı yoktur. Aslında belirli iş sözleşmelerine göre belirsizlik içerse de daha güvenli ve uzun çalışma süresini garantiler.

Belirsiz süreli sözleşmelerle işçinin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, iş yaşamı yasal olarak güvence altına alınmış olunur. İşçilerin belirsiz süreli sözleşmelerde elde ettiği haklar, Belirli Süreli İş Sözleşmesine göre daha yüksektir. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri sosyal haklar açısından da daha geniş kapsamlıdır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Avantajları Nelerdir?

İş ilişkilerinde sözleşmeler, yazılı olarak imzalanmalıdır. Yazılı olarak imzalanan her sözleşme, işçi ve işveren için haklarını güvence altına alan bir yazılı belge niteliğindedir. Yazılı olarak yapılmayan iş sözleşmeleri geçersiz sayılacaktır. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin, belirli süreli sözleşmeye göre birçok avantajı bulunmaktadır. Belirsiz süreli sözleşmelerin hakları daha geniş ve kapsamı, işçi haklarını geniş şekilde ele almıştır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde, güvence hakkı, işe iade hakkı, tazminat hakkı, ihbar ve kıdem tazminatları olmak üzere, bu haklar sözleşmenin başında gelmektedir. Belirsiz Süreli iş sözleşmeleri tazminat hakları ve iş güvencesi bakımında güvence veren tek sözleşme olma özelliğini korumaktadır. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi işçinin haklarını en iyi şekilde koruyan, işçi ve işveren anlamında iki tarafı mağdur etmeyen iş sözleşmeleridir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İmzalatmak Zorunlu mudur?

İş kanununa göre, işçinin işyerinde hangi tarihe kadar çalışacağı belli olmayan, belirsiz süreli işlerde, İş Sözleşmesi yazılı yapılması zorunlu değildir. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi sözlü olarak da yapılabilmektedir. Fakat genel iş konularının kanunlarla düzenlenmiş olması ve birçok konunun işçi ve işveren arasında olması sebebiyle yazılı şekilde olması ve ıslak imzalı olması önem taşımaktadır.

İşçi ve işveren arasındaki yasal haklar bakımından birbirilerine karşı sorumlu şekilde hareket etmek zorundadır. Örneğin Belirli Süreli İş Sözleşmesi yazılı bir sözleşme yapılması zorunludur. Çünkü ortada tanımlanması gereken bir kıstas bulunmaktadır. Bunu kağıda dökmek gerekir.

Fakat Belirsiz süreli sözleşmelerin yazılı yapılma durumu olmasa da, İş kanunun 8. Maddesi uyarınca, işveren işçiye iki ay içinde, çalışma koşullarını, çalışma süresini, ücretini ve ücret ödeme gününü, fesih maddelerini belirten yazılı belge vermek zorundadır. Kanun gereği, belge verilmeyen her işçi için kanun maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Neden Önemlidir?

Taraflar arasında herhangi bir sözleşmenin varlığı işçi ve işveren arasındaki hakları düzenlediğini hepiniz biliyorsunuzdur. Belirsiz süreli sözleşmeler işçi hakları bakımından en avantajlı sözleşmelerdir. İş Güvencesi hakkı veren sözleşme, siz isteyene kadar çalışma imkânı tanır. Aynı zamanda, işle ilgili problem ve davalarda işe iade hakkı tanıyan sözleşme, tazminat hakları bakımından da avantajlıdır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Şekil Ve Şartları Nelerdir?

İşçi Sözleşmesi, sadece bir tarafı bağımlı hale getirmez, bir tarafa iş sorumluluğu yüklerken, İşveren tarafa ücret ödeme yükümlülüğü başta olmak üzere, hakların verilme sorumluluğunu yükler. Süresi bir yıldan fazla olan işlerde iş sözleşmeleri yapılmak zorundadır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin en etkileyici durumu ise sözlü olarak yapılabilir olmasıdır. Sözlü olarak yapılan İş Sözleşmeleri 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerinde genel kabul görmüş ilkelerin kurallarına tabi olur. Yazılı olarak yapılan sözleşmeler işçi ve işverence karşılıklı olarak imzalanması gerekir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Belirsiz İş Sözleşmesi, işçi ve işveren arasında haklı sebeplerle feshedilebilir. İş kanununun 24 ve 25. Maddesi uyarınca, sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı sebepler olmak üzere belirtilen hallerde sözleşme feshedilir. Ayrıca Kötü Niyet Tazminatı bile talep edilebilir.

İşçi yönünden; işin yapılmasına engel olan bir sağlık durumu var ise, bulaşıcı hastalığa yakalanmak haklı fesih sebebidir. İşveren yönünden ise, İşçinin kasıtlı olarak yaşamından kaynaklı, hastalığa tutulması ve devamsızlık süresinin ard arda 5 iş gününü aşması, İşçinin hastalığa yakalandığına dair, ihbar süresinin 6 haftayı aşması halinde, işveren için haklı fesih sebebini oluşturur.

Yanıltıcı Durumlar ve Hakaretler

Tarafların iş akitlerinin yapıldığı sırada, birbirini yanıltması, birbirlerine ya da aile bireylerini de içine alarak şeref ve hasiyet kırıcı davranışlarda bulunulması, sözler sarf edilmesi ve cinsel taciz durumlarının işyerinde cereyan etmesi gibi durumlarda iş akdi haklı fesih sebebini oluşturur. Bu durumlar iş kanunda, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumları belirtir.

Zorlayıcı sebepler de ise, işçinin işyerinde 1 haftadan fazla çalışmasını engelleyen haller sayılmıştır. İşçinin tutuklanması, gözaltına alınması durumunda devamsızlığının 17. Madde uyarınca aşması haklı fesih sebepleri arasındadır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sonuçları Nelerdir?

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, sonlanması durumunda tarafların iş sözleşmesinden kaynaklı borçları ortadan kalkar. İşçinin sona erme durumda kalan yıllık izin ücretlerinin ücreti ödenir. İş Sözleşmesinin sonuçlanması durumunda, tarafların hizmetle ilgili almış olduğu tüm izin belgelerini, ücret, avans gibi talep ettiği ücretleri geri vermek durumundadır.

Sözleşmesinin sonuçları bakımından, tazminatla ilgili; kıdem ve ihbar gibi hakların alınması sağlar. Aynı zamanda işçi; işe iade davası, işe başlatmama tazminatı davası, işe iade davası gibi haklarda talepte bulunabilir. Tabi bu durumda o işyerinde en az 30 kişi çalışıyor olması gerekir.

İş Sözleşmelerinin Önemi

İş hayatımızda bizi garanti altına alan, haklarımızı koruyan sözleşmeler işçi ve işveren arasında yapılan anlaşmadır. Bu anlaşmalar çeşitli yasal haklarla güvence altına alınmıştır. İşyerindeki haksız durumlardan korunmak, kendimizi güvence altına almak adına oluşturulmuş yazılı bir nüshalardır. Aynı zamanda sözleşmeler sadece işçiyi değil, işvereni de güvence altına alır.

Bir iş sözleşmesinin olması hem hukuksal hem de haklar açısından en iyi çözümdür. Sözleşmeler kendi içlerinde birçok türe ayrılmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanı Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri ve Belirli Süreli İş Sözleşmeleridir. Belirli Süreli İş Sözleşmeleri belli bir çalışma süresini kapsarken, belirsiz süreli iş sözleşmeleri süre kapsamında bulunmaz. Örnek Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi için tıklayınız.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir