Beyana Çağrı Mektubu Nedir? Beyana Çağrı Mektubunun Amacı

  • Whatsapp
Beyana Çağrı Mektubu Nedir? Beyana Çağrı Mektubunun Amacı

Beyana Çağrı Mektubu Nedir?

Vergi daireleri işlem yönergesinde düzenlenen bir konu olan Beyana Çağrı Mektubu Vergi Usul Kanununda yer almamaktadır. Vergi dairelerinin işlem yönergesine göre gerekli sorumluluklarını yerine getirmeyen işletmeler ve mükellefler için düzenlenen bir mektuptur. Muhasebeciler arasında bilinmekte olan “inceleme” kelimesinin aslında ta kendisidir. Vergi dairesi şüphelenmiş ve araştırmak istediği durumlar hakkında bilgi, defter, evrak, döküm vs. talebinde bulunarak bazı araştırmalar yapar.

Vergi Dairesi İncelemesi

Bu araştırma sonucunda işletme veya muhasebecisi tarafından gerçekleştirilmemiş işlemler, onaylanmamış beyannameler veya yanlış yapılmış olan, yanlış beyan edilmiş olan rakamlar vs. her ne ise tespiti yapılmış olur. Tespiti yapıldıktan sonra gerekli cezai yaptırımlar uygulanabilir veya düzeltme beyannameleri verilmesi istenebilir. Beyana Çağrı Mektubunun kapsamı çok geniştir. Yalnızca onaylanmamış beyannameler ile ilgili olmayabilir. Vergi dairesini ilgilendiren ve incelemeye konu olan her türlü mesele Beyana Çağrı Mektubunun talebine konu oluşturabilir. Ancak bu tarzda denetim ve incelemelerden uzaklaşmak için şu sıralar 7326 sayılı yapılandırma sayesinde matrah arttırımında bulunulabillir. Matrah arttırımı son başvuru tarihi 31.08.2021’dir.

Beyana Çağrı Mektubu ve E-Tebligat

Tespit edilmiş olan bu problemler veya hatalı beyanlar işletmeye E-Tebligat yolu ile tebliğ edilmiş olur. İşletme Beyana Çağrı Mektubunda bahsi geçen konuları görebilmek ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilmek için İVD (İnteraktif Vergi Dairesi) sistemi üzerinden işletmenin Elektronik Şifreleri ile sisteme giriş yaparak E-Tebligatlarım bölümünden kendisine Tebliğ olunan mektupları inceleyebilmektedir.

Beyana Çağrı Mektubu mevzuatla şekli ve içeriği belirlenmiş bir evrak değildir. Vergi daireleri tarafından ilgiliye beyanda bulunması yönünde yapılan uyarı mektubu niteliğinde sayılır. Vergisel açıdan doğrudan sonuç doğuran bir işlem değilken kesinlikle dava konusu haline gelemez.

Beyana Çağrı Mektubu Üzerinde Yapılan İşlemler

Beyana çağrı mektubu gönderen Vergi Dairesinin çağrı sonrası yapacağı işlemler aşağıdaki gibidir.

  • Beyana Çağrı Mektubuna mükellef taraflarca verilen yazılı cevapla belirtilen hususların yeterli görülmemesi halinde durumun araştırılması için bir sicil yoklama servisinde yoklama istemi yer almaktadır.
  • Yoklama fişi de mükellefin yükümlülüğünün halen devam ettiği ya da dönem içerisinde sorun tespit edilmiş ise beyanname verilen dönem içinde takdire sevk işlemi yapılır.
  • Yoklama Fişinde mükellefin yükümlülüğünün beyanname verilmemiş olan vergilendirme döneminden evvel kalktığı anlaşılırsa sicil kaydında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Beyana Çağrı Mektubu işlevini tamamlaması için bu işlemler gereklidir.
  • Yoklama sonucunda mükellefin adres değişikliği nedeniyle vergi dairesi yetki alanı dışına çıktığı belirlenirse yoklama fişinin bir örneği yazı ekinde tarha yetkili vergi dairesine gönderilir ve mükellefin beyanname verip verilmediği izlenir.
  • Söz konusu olan beyanname başka vergi dairesinde verilmiş olduğunu tespit edildiği halde durum ilgili vergi dairesine sorulmaktadır.
  • Beyannamenin tarha yetkili Vergi Dairesine verilmemiş olması halinde takdire sevk işlemi tarha yetkili vergi dairesine yapılmaktadır.

Beyana Çağrı Mektubunun Amacı

Beyana Çağrı Mektubundaki asıl amaç hataları, eksik beyanları ortadan kaldırarak doğru vergi tarhını sağlamaktır. Bu işlemler için müfettiş ataması yapılır ve ilgili işletme ile ilgili olan problemlerle bu müfettiş ilgilenir. Yasal bir dayanağı olmayan bu uygulamada hem vergi dairesinin iş yükünün hafifletilmesi hem de beyannamesini vermeyen mükelleflerin uyarılması amacıyla kullanılmaktadır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir