Bilanço Nedir? Bilanço Ne İşe Yarar? Kalemleri Nelerdir?

 • Whatsapp
Bilanço Nedir? Bilanço Ne İşe Yarar? Kalemleri Nelerdir?

Bilanço Nedir?

Bilanço, Ortaklıkların, Şirketlerin veya Ticari Defterlerini 1.Sınıf usulünce tutan işletmelerin yılda en az 1 kere düzenlemek zorunda oldukları Ana Mali Tablolardan bir tanesidir. Bılanço usulüne göre defter tutan mükellefler bilançolarını gerekli bankalara, resmi kuruluşlara ve talep eden diğer özel kuruluşlara sunarak aslında kendisi hakkında bilgi vermiş olurlar.

Bilanço işletmenin belirli bir dönem aralığındaki finansal durumunu gösteren en önemli Mali Tablodur. Gerçek bir Bılanço Analizi yapabilmek için önceki yılların bılançoları ile son bilançoyu karşılaştırmak çok önemlidir. Halka açık şirketlerde bılançolar yatırımcılara yol göstererek yatırım planlarının oluşmasına sebep olur. Ancak Bılanço 1. Sınıf tüccarların tamamının düzenlemek zorunda olduğu bir Mali Tablo çeşididir.

Bılanço Nasıl Hazırlanır?

İşletmelerin Bilançoları günümüzde herhangi bir yol izlenerek hazırlanmamaktadır. İşletmenin muhasebecisine teslim ettiği faturalar, bilgiler, makbuzlar gibi bütün mali değeri olan evraklar muhasebe sistemine kayıt edildiği zaman sistem aslında kendisi bir bilanço hazırlamış olur. Burada dikkat edilmesi gereken husus sisteme işlenecek olan yevmiye kayıtlarının gerçeğe uygun ve standart dışına çıkılmadan yapılmış olmasıdır.

Ancak Bilançoyu sistemden almadan önce yine de işletmenin mizanında göz gezdirmek doğru bir davranış olacaktır. Bılanço çıkartılmadan önce 7 ile başlayan gider kalemleri öncelikle 6’lı hesaplara yansıtılarak gelir tablosu oluşturulmalıdır. Gelir Tablosu oluştuğu zaman sonuç hesaplarına devir işlemi yapılarak dönem net karı veya zararı bilançoya aktarılır. Bu işlemler yapılmadan önce bılanço çıkartmak mümkün olamayacaktır.

Bilançonun Özellikleri Nelerdir? Neler Yer Alır?

Bilanço İşletmenin aslında ta kendisidir. Bu işlerde tecrübeli olan kişiler tarafından incelendiğinde ( mali danışman, mali müşavir veya yeminli mali müşavir) ilgili işletmenin varlıklarını, demirbaşlarını, alacaklarını, stoklarını, kaynaklarını, sermayesi veya borçları gibi bütün mali verileri hakkında yüzeysel olarak bilgi sahibi olmuş olur.

Kaliteli bir bılanço işletme hakkında doğru bilgi verici olmalıdır. Özenle hazırlanmış sade görünmelidir. Bütün hesaplar tekrar tekrar kontrol edilmiş, gerçeğe uygun bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Gelecek vadeden bir bilanço ile bir banka muhasebecisi karşılaştığı zaman işletmenin kaynaklarının kaliteli olduğunu anlayacak ve istediği krediyi ona verecektir.

Bılanço Kalemleri Nelerdir?

Bilançoda AktifPasif olmak üzere birbiri ile ilişkili iki bölüm ile karşı karşıya kalırız. Aktiflerin içerisinde Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar yer alır. Pasiflerin içerisinde ise; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar yer almaktadır.

Aktifler işletmenin elindeki varlıklar hakkında bilgi verir. Yabancı Kaynaklar ise işletmenin borçları veya yerine getirmesi yükümlülüklerden oluşur. Öz Kaynaklar ise işletmenin Varlıkları ile Kaynaklarını yönetebilme potansiyelini gösteren bölümdür.

Bilanço Neden Önemlidir?

Bilanço yukarıda da bahsedildiği üzere işletmenin sayısal bir görüntüsüdür. Bılançoya bakılarak işletmenin bütün maddi varlıklarını veya kaynaklarını görmüş oluruz. Bazı şirketlerin birden fazla ortağı olabilir. Gerek Şirket ortaklarına bilgi verme amacı gerekse halka arz olunan şirketlerin incelenmesi veyahut ilgili kuruluşlara bilgi vermek bilançonun temel amaçlarındandır.

Ancak buradaki en temel amaç yılda bir olmak üzere hazırlanan Gelir Vergisi Beyannamesi veya Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ekinde beyan edilerek devlete bilgi vermektir.

Bılanço Nasıl Yorumlanır?

Bilançonun incelenmesi hususunda varlıkların kaynakları karşılayabilir olmasına dikkat edilir. Burada bahsedilmek istenen “işletme elindeki sermaye borçlarını ödeyebilir durumda mıdır?” Sorusunun cevabını aramaktır. Bunların dışında Mali Tablolar Analizi konusu olarak bilanço verileri ile;

 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
 • Yüzde Yöntemi Analizi
 • Oran Analizi
 • Trend Analizi

Gibi Mali Tablolar Analizleri yapılarak daha da detaya gidilebilir. Örneğin bu analiz teknikleri kullanılarak işletmenin bir önceki yıllardaki bılançoları ile son bilançolarını karşılaştırmış oluruz. Karşılaştırdığımız bu veriler sayesinde işletmenin iyi veya kötü yönde ilerlediği hakkında bilgi sahibi oluruz.

Bilanço ile Gelir Tablosunun Farkı Nedir?

Gelir Tablosuna bakılarak yalnızca işletmenin belirli bir dönem arasındaki Gelir durumu saptanır. Ancak bilanço işletme hakkında Gelir Tablosuna istinaden kat ve kat daha fazla bilgiyi bize sunar. Örneğin Gelir Tablosuna bakıldığı zaman işletmenin demirbaş tutarlarını göremeyiz. Fakat Bılanço bize buna benzer birçok veriyi yüzeysel olarak sunmuş olur.

Bilanço Örneği

Bilanço Nedir? Bilanço Ne İşe Yarar? Kalemleri Nelerdir?

Bilanço Türleri Nelerdir?

 

1- Şekil Bakımından bilanço

 • Hesap tipi Bılanço
 • Rapor tipi bılanço

2- Analiz Bakımından bilanço

 • Karşılaştırmalı Bılanço
 • Analitik Bılanço

3- Kapsam Bakımından bilanço

4- Vergi Hukuku Bakamından bilanço

 • Ticari Bılanço
 • Mali Bılanço

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir