Cari Hesap Ekstresi Nedir? Cari Hesap Ekstresi Neden Önemlidir?

 • Whatsapp
Cari Hesap Ekstresi Nedir? Cari Hesap Ekstresi Neden Önemlidir?

Cari Hesap Ekstresi Nedir?

Cari Hesap Ekstresi, belirli bir dönem aralığında karşılıklı olarak iki firmanın veya iki işletmenin yapmış oldukları alış verişleri ifade etmektedir. Bu alışverişler faturalar, çekler, senetler, banka havaleler, nakit ödemeler, nakit tahsilatlar gibi bunlara benzerlik gösteren ödeme yöntemlerinden ve tahakkuklardan oluşmaktadır.

Cari Hesap Ekstreleri günümüzde genellikle dönem sonlarında, yani sene sonlarında bakiyeyi bir dahaki seneye doğru devredebilmek adına istenilmekte veya hazırlanmaktadır. Ayrıca sorumlu olduğunuz işletmenin veya şirketin sahibi Cari Hesap Ekstresini muhasebecinizden talep ederek karşı taraftan alacağını veya ödenmesi gereken borcunuzu görmek isteyebilirsiniz. Tam olarak da bu noktada önem gösteren cari hesap hareketleri veya cari döküm doğru ve dikkatle tutuluyor olmalıdır.

Cari Hesap Hareketi Nelerdir?

Cari kelimesi, muhasebe sistemleri içerisinde belirli bir dönemi kapsayan anlamına gelmektedir. Cari hesap hareketleri o dönemler içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemlerden bize bahsetmektedir. Cari Hesap Hareketlerinde yer alan bilgiler;

 • Faturanın veya işlemin tarihi
 • Ödemenin hangi ödeme yöntemi ile alındığı veya yapıldığı
 • Ödemenin veya faturanın tutarı
 • Ödemenin veya faturanın tarihi
 • Yevmiye fiş kayıt numarası
 • Alacaklı veya borçlu şirketin unvanı
 • Borç veya alacak tutarları ayrıca bakiyeleri
 • Geçen yıldan devreden borç veya alacak bakiyesi
 • Bir sonraki yıla devredecek olan borç veya alacak bakiyesi
 • Cari Hesap Hareketlerinin veya Cari Hesap hareketlerinin hangi dönemi kapsadığı

Cari Hesap Ekstresinde yer almak zorundadır. Bu bilgiler ışığında borçlu firmalar bize ödemeler gerçekleştirmektedirler. Alacaklı firmalar ise borçlu firmaya ufak bir ihtar mahiyetinde bu ekstreyi göndererek ödemenin tahsilini isteyebilmektedir.

Cari Hesap Ekstresi Neden Önemlidir?

Cari Hesap Ekstresi tutulurken çok dikkatli ve titizlikle tutulması gerekir. Cari hesap ekstresi iki işletmenin birbirine olan mali borçlarını gösterdiğinden dolayı en ufak bir işlem hatası ile müşteriden ödeme isteneceği zaman eksik veya fazla ödeme talebinde bulunabilme riskini taşımaktadır. Böyle bir sonuç gerçekleştiği zaman karşı taraf durumu fark ederse sizin işletmeniz açısından sıkıntılı sonuçlar meydana gelebilir.

Cari hesap ekstreleri günümüzde muhasebe programları sayesinde kolayca dökülebilen, hareketleri yevmiye kayıtlarından alınarak kullanıcısına sunulan hareketlerdir. Bu hareketlere ilişkin olarak yevmiye kayıtlarının doğru yapılıyor olması, doğru bir cari hesap ekstresi elde etmek için kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Ayrıca borç ödeneceği zaman veya ödeme istenileceği zaman karşı firmadan da bir cari hesap ekstresi talep ederek karşılıklı olan işlemlerde mutabık kalındığına dikkat etmek gerekir. Karşılıklı olarak mutabakat sağlanmış ise yüksek ihtimalle kayıtlar doğrudur.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi yapabilmek için öncelikle bir program satın almanız gerekebilir. Günümüzde Cari hesap takibi yapmak için çeşitli programlar ve yazılımlar mevcuttur. Microsoft Excel programı ile de cari kayıtları takip edilebilir, fakat bu ilgili kişi için zorlu bir süreç olabilir. İşletmeniz bilanço esasına göre defter tutmak ile yükümlü ise Mali Müşaviriniz bu yükü sizin için zaten kaldırıyordur. Mali Müşaviriniz ile iletişime geçerek ilgili firmanın borç veya alacak durumunu öğrenebilirsiniz. Ancak Cari Hesap Takibini kendiniz yapmanızda fayda vardır.

Cari Hesap Takibini işletme sahibinin kendisini yapmasının faydalı olmasının sebebi, hareketlerin hem güncel olması hem de bazı evrakların (tediye makbuzu, tahsilat makbuzu, çek girişi, çek çıkışı vs) mali müşavire ulaşmamış olma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Mali Müşaviriniz işi gereği bir ay geriden gittiğini hepiniz biliyorsunuz, bu sebepten dolayı müşavirinizden güncel bir Cari Hesap Ekstresi talep edemeyeceğinizden dolayı Cari Hesap Hareketlerinin takibini kendiniz yapmanız her açıdan daha doğru bir davranış olacaktır.

Cari Hesap Ekstresi Nasıl Okunur?

Cari Hesap Hareketleri veya Cari Hesap hareketleri herkes tarafından okunamaması ile meşhur bir evraktır. Evrakı okuyabilmek ve borç alacak tutarlarını görebilmek için az da olsa muhasebe bilgisinin olması gerekebilir. Borç veya Alacak kavramlarını barındıran Cari Hesap Ekstresi günlük hayatta herkesin bildiği borç ve alacak rakamları değillerdir. Örneğin bir cari hesap ekstresi alacak bakiyesi veriyorsa hesabın kapatılması için karşı firmaya ödeme yapmak gerekir.

Genel anlamda işleyişin tam tersi olarak düşünülen muhasebe sistemindeki borçalacak ilişkisi hangi hesabın okunacağına göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebepten dolayı bir bilir kişiden yardım almak işletme yöneticisi açısından faydalı olabilir. Fakat bunların dışında normal bir insan Cari Hesap Hareketlerinde göz gezdirdiği zaman hangi belgenin hangi aya ait olduğunu veya tutarını rahatça görebilecek pozisyondadır. Bu sebepten dolayı ufak bir alıştırma ile cari hesap hareketlerinin mantığını anlayabilirsiniz.

Cari Hesap Ekstresi Neden Takip Edilmelidir?

Cari Hesap Hareketlerini ve Cari Hesap Ekstrelerini takip etmekteki asıl amaç firmanın borç ve alacak ilişkisi içerisinde olduğu alıcı ve satıcılarına olan borçlarını ve alacaklarını kuruşu kuruşuna takip etmektir. Uzun zamandır borçlarını ödemeyen alıcılarımız için faiz tahakkukları yapılarak tahsil edilecek olan borç, enflasyon oranına göre uyarlanarak günümüzdeki değerine çekilebilir.

Genel olarak kayıplar yaşamamak ve aktif olarak borçalacak durumunun takibi için bilanço usulüne göre defter tutan tacirler bazı programlar aracılığı ile kesinlikle Cari Hesap Ekstreleri oluşturularak kayıtları takip etmelidir.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir