Cari Mutabakat Nedir ve Nasıl Yapılır? Cari Mütabakat Ne İçin Yapılır?

  • Whatsapp
Cari Mutabakat Nasıl Yapılır? Cari Mutabakat Nedir?  Cari Hesap Ekstresi

Cari Mutabakat Nedir?

Mutabakat kelime itibari ile anlaşma ya da uzlaşma olarak ifade edilebilir. Muhasebede mutabakat kelimesi hesapların karşılıklı kontrolü açısından oldukça önemlidir. Bu sayede mutabakat, muhasebe alanında sıkça kullanılan bir kavram haline gelmiştir. İşletmelerin ticari ilişki de oldukları diğer işletmelerle alacak ya da borç bakiyelerinin birbirini ile uyuşup uyuşmadığını anlamak için karşılaştırılmasına ve bunun belgelerle arşivlenmesine cari mutabakat denilir.

Defter Kayıtları

Yevmiye defterine kayıt edilen tüm cari hareketler, cari mutabakat sağlanmış olmalıdır. Bu mutabakat esnasında iki tarafta hesaplarda uyuşuyor ise mutabık sayılır. Burada önemli olan husus cari mutabakatın belirli aralıklar ile düzenli bir şekilde yapılması ile ticari ilişkiler hem sağlıklı hem de güvenli hale gelmesidir.

Bütün hesapların tek tek üzerinden geçilerek cari mutabakat formları hazırlanarak karşı firmaya imzalı ve kaşeli olarak bildirilmesi gerekir. Karşı tarafa ulaşan belgeler firmalarda kendi hazırlamış oldukları mutabakat formu veya hesap ekstresi ile karşılaştırırlar. Bu formlar genellikle Excel üzerinden hazırlandığı gibi posta ya da e-mail ile iletilmektedir. Günümüzde bazı entegrasyon programları otomatik gönderim dahi yapmaktadır.

Oluşabilecek Hatalar

Olası bir durumda oluşacak hatalar en aza indirilmesi hedeflenir. Bu sebeple Online hesap mutabakatı yapmak işletmeler için daha avantajlı ve güvenilir olabilir. Online olarak yapılan mutabakat süreci hızla tamamlanırken zamandan tasarruf bile sağlar. Bunun yanı sıra kargo, kâğıt ya da arşivleme gibi pek çok gereksiz masraftan da kaçınılmış olur. Yani E-Mutabakat hem çevre dostu olurken hem de iş sürecini de hızlandırmaktadır.

Cari Hesap Ekstresi Nedir?

Cari kelime anlamı itibari ile bir işletme ya da kuruluşun belirli bir dönemini kapsamaktadır. Cari ekstre denildiği zaman belirli bir dönemden bahsedildiği anlaşılır. Cari dönemler genellikle yıl bazlı olur. Örneğin XXX A.Ş. firmasının 2021 yılı cari ekstresi gibi.

Cari hesap ise işletmenin ya da kuruluşun alış-veriş, satış ya da para transferi gibi hesabındaki hareketliliğin kayıtlı tutulduğu kısaca hesap olarak ifade edilebilir. Cari hesap borç, alacak ve bakiye şeklinde üç ayrı sütundan oluşmaktadır. Cari hesap Ekstresi ise bütün bu kayıtların yer aldığı dökümandır. Aslında cari hesap içerisinde yer alan tüm bilgiler muhasebe de tüm hesapların Defter-i Kebir yazıldığı kısımda yer alan bilgilerin aynısıdır.

Cari hesap mutabakatı ise karşılıklı olarak çalışan işletmelerin birbirleri arasında alacak ya da borçlarının yılsonunda mutabık olup olmaması durumudur. Burada hesap mutabakatı oluşturulurken işletmelerin doğru şekilde iletişim kurmaları ve bilgi paylaşmaları iyi bir sonuç olacaktır.

Yıl Sonunda Neden Cari Mutabakat Yapılır?

Mutabakatlar firmaların yaptığı sıklığa göre değişiklik göstermektedir. Yıllık olarak yapılan mutabakatlarda hangi hesapta kayıtlı olursa olsun tüm borç ve alacakların banka hesaplarının tamamlanmış olması beklenilen bir durumdur. Yılsonu cari mutabakat yapılırken matbu şeklinde yapılacağı zaman bir mutabakat formu ile karşılıklı olarak imzalı ve kaşeli olarak yapılır.

Firma mutabakat formunu ilişkili olduğu karşı firmaya iletir, karşı şirkette gerekli kontrolleri sağlayarak rakamları inceler, olumlu ya da olumsuz bir sonuç varsa mutabakat formunu geri bildirim olarak iletir. Bu sayede hesaplar üzerinden karşılıklı olarak geçilerek kontrol sağlanmış olur.

Online Mutabakat Formu

Yukarıda anlatılan mutabakat yerine elektronik ortamda online şekilde mutabakat formu hazırlamak her iki taraf içinde avantaj sağlayacaktır. Elde hazırlanan mutabakatlar her ne kadar dikkat edilse de hata olma ihtimali olabilir. Ancak bir program aracılığı ile hazırlanan mutabakatlar hata riskini azaltmaktadır. E-Mutabakat ile zamandan da tasarruf edilir. Aynı zamanda E-Mutabakat kâğıt vs. masraflardan kurtararak maliyetleri de en aza indirmektedir.

E-mutabakat zamandan tasarruf sağlar. Cari hesapların toplu bir şekilde gönderimi, dip toplamları alma ve tüm verileri raporlama gibi pek çok özelliği takip etme imkânına sahip olunur. Bunun yanı sıra hesap açıklarını önlemek için kısa mesaj gönderme özelliği, mutabakat zamanlaması, birden fazla işletme için sistemi kullanabilme gibi pek çok özelliğe sahip olmanızı sağlamaktadır.

Cari Mutabakat Yapılırken Mutabık Kalınmazsa Ne Yapılır?

Mutabakat için oluşturulan cari mutabakat mektubunda dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Öncelikle kanunen yazılı olan ya da olmayan tüm hükümlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Mektup gönderimleri düzenli olarak belirli aralıklarda yapılmalıdır. Cari hesap ekstresinde görüntülenen bütün yevmiye kayıtlarının evraklarının bulunması gerçeğe uygun defter tutulduğunun göstergesidir.

Ayrıca bir mutabakat formu birden fazla işletmeye unvanlar değiştirilerek gönderilebilir. Hesap mutabakatı yapıldıktan sonra belgeler arşivlenmelidir. İşletmenin yıl boyunca cari hareketlerinin birbiriyle uyuşmasının kontrolünü sağlayan cari hesap mutabakat örneği firmada bulunan muhasebe bölümü ilgilenmektedir.

E-mutabakat ile mutabık olunmak istenildiği durumlarda alıcı ekrana ulaştığında eğer mutabık ise ‘Mutabıkız.’ butonunu kullanır, değil ise ‘Mutabık Değiliz.’ butonu ile kayıt yapar. Burada mutabık olunmayan kayıtlar dosya ekine Hesap Ekstresi yüklenerek cari mutabakata cevap verilir. Karşı taraf Hesap Ekstresini kontrol ederek sorunlu veya yanlış işleme alınmış olan yevmiye kayıtlarını düzeltir.

Cari Mutabakat Nasıl Yapılır? Cari Mutabakat Nedir?  Cari Hesap Ekstresi

Olumsuz (Negatif) Mutabakat Mektubu Nedir?

Negatif Mutabakat Mektubunda İşletme müşterisine bakiyeyi bildirir. Eğer ki gönderilen bakiye konusunda müşteri ile mutabıksa müşterinin mutabakat formuna yanıt vermemesi istenir. Yalnızca bu hesap bakiyesi üzerinde mutabık olunmadığı takdirde mutabakat formuna yanıt vermesi istenilir.

Olumlu (Pozitif) Mutabakat Mektubu Nedir?

İşletme sahibi müşteriye mutabakat formu yollar. Gönderilen hesap mutabakatını onaylasa da onaylamasa da mektuba geri dönüş yapması istenilmesi durumudur. Her şekilde cevabın gelmesini beklerler ve günümüzde en sık kullanılan mutabakat mektubu türü Pozitif Mutabakat Mektubudur.

Bakiyesiz (Boş Bakiyeli) Mutabakat Mektubu Nedir?

İşletmeler bakiye miktarını belirtmeden müşteriye Hesap Ekstresi gönderir. Bu mutabakat mektubunda amaç müşterinin bakiyesini yani hesap hareketlerini işletmeciyle paylaşmasıdır. Karşı taraftan aldığı bilgilere dayanak oluşturularak işlem yürütülür. Bu genelde kendi rakamından tam olarak emin olmayan firmaların kullanmış olduğu mutabakat türüdür.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir