Danışmanlık Nedir, Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

  • Whatsapp
Danışmanlık Nedir, Amacı Nedir? Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

Danışmanlık Nedir, Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

Şirket, işletme ve firma yönetmek için bazı temel prensiplerin bilinmesi gerekir. Hatta bazen bunun bile yeterli olmadığı durumlar vardır. İşletme veya firma yöneticileri bazı alanlarda yüksek vasıf içeren uzman insanların yani Danışmanlık veren birilerinin yardımlarına ihtiyaç duyarlar.

Şirketlerde veya firmalarda karar verme mekanizmalarının yavaşlaması, tereddütte kalınması ayrıca verimlilik sağlayabilmek için işletmelere dışardan yardım almak gerekebilir. Tam olarak da bu sebepten dolayı Danışmanlık kelimesi meydana gelmektedir.

Danışmanlık Nedir?

Danışmanlık aslında genel olarak bakıldığı zaman, herhangi bir konu hakkında veya izlenmesi gereken bir yol var ise zorlu süreçlere maruz kalmadan, kalınsa bile kolayca üstesinden gelebilmek için ihtiyaç sahiplerine verilen bir tür hizmet çeşidi olarak tanımlanabilir.

Danışmanlar ticari anlamda ise; Danışman olan kişiler, yönetici olan kişilere finansman, ticari faaliyetler, hukuki süreçler, teknoloji, teknik alanda ve bunun gibi birçok uzmanlık gerektiren alanlarda yol gösterici olabilirler.

Danışmanlık Amacı Nedir?

Danışmanlık amaçları, hedeflere ulaşılması amacıyla yönetim sistemine yardım olarak tanımlanır. Danışmanlar insanlara bir nevi yol göstericilerdir. Danışmanlar bir konu üzerinde oldukça yoğunlaşmış ve uzmanlaşmış kişilerdir.

Finansal alanda danışmanın temel görevi ise, müşterisinin konusu ve problemlerini göz önüne alarak bilimsel ve teknik olarak çözümlerin kullanımını sağlayarak, kalkınma beklentilerinin analizin sağlanması olarak tanımlanır.

Danışmanlık Şirketlerinin İşi Nedir?

Danışmanlık Şirketleri bu hizmetin tam olarak kurumsallaşmış hali diyebiliriz. Bu Hizmeti bireysel veya serbest olarak da verilebilir. Örneğin bir Mali Müşavire finansal alanda bir şeyler danışılması gerekiyorsa Mali Müşavir hizmetini tamamladıktan sonra Serbest Meslek Makbuzu düzenleyerek ücretini teslim alır ve yaptığı işi belgelendirir.

Şirketler için de bu durum aslında aynıdır. Danışmanlık Şirketinde hali hazırda çalışmakta olan herhangi bir Mali Müşavir aynı Danışmanlık Şirketi tarafından atanır. İlgili hizmet verildikten sonra müşteriye şirket tarafından fatura kesilir. Buradaki tek fark birisi kurumsal olduğu için Fatura, Diğeri işe bireysel olarak çalıştığı için Serbest Meslek Makbuzu düzenlemesidir.

Danışmanlık Hizmetleri Türleri Hangileridir?

Danışmanlık Hizmeti ile ilgili verilecek örnekler çok fazladır. Finansal alanlardan tutun da Emlak Danışmanlığına kadar örnek gösterilebilecek birçok Hizmetler mevcuttur. Bu alanda hizmet türleri çok çeşitli olsa da belli başlı Danışmanlık Türleri şunlardır.

Finans Danışmanlığı

Etkili ve bir o kadar da güvenilir bir yönetim sistemi oluşturmak için bir dizi hizmetin sunulmasına denir. Malzeme göstergeleri, hesaplama, değerlendirme ve açıklama yapılır.

Yönetim Danışmanlığı

Zayıflıkları zamanında bulunarak, şirketin odağını arayarak güçlü olunması amaçlanır. Yönetim güçsüzleştiğinde şirketlerin veya işletmelerin bekaları sıkıntıya düşmektedir.

Muhasebe Danışmanlığı

Danışmanlar, yeni muhasebe ve faaliyet metotları hakkında tavsiyelerde bulunarak, muhasebe hakkında yeni çalışanlara ve yöneticilere bilgiler sunarlar.

Bu konu ile ilgili olarak denetmenler örnek gösterilebilir. Denetmenler şirketlerin veya işletmelerin Mali Tabloları olsun, Mizanlar, Bilançolar vs. birçok muhasebe ile ilgili hesaplarını kontrol ederek Mali konularda danışmanlık yapabilmektedir.

Yasal Konular Danışmanlığı

Bu tür danışmalıkta, mevzuat değişikliği sırasında kuruluşlara zamanında ve uygun destek sunulması amaçlanır. Avukatlar örneğin bir yasal danışman olabilir.

Örneğin herhangi bir hukuki süreç başlatılmadan önce, şirketin sürekli olarak çalışmakta olan, şirketi veya işletmeyi çok iyi tanıyan bir avukat ile görüşerek hukuki süreci başlatmak oldukça faydalı olabilir.

Vergi Danışmanlığı

Vergi ile ilgili konuların danışmanlığı yapılır. Vergi ödemelerinin sistematik bir düzen içinde yapılması, vergilendirme konusunda bilgilendirme, vergi ihlalleri konusunda bilgilendirme ile vergi ile ilgili oluşan hataların giderilmesi konusunda yöneticilere danışmanlar tarafından yardım sağlanır.

Bu danışmanlığı Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Denetmenler, Vergi Müfettişleri verebilirler. Ama elbette ki işletme ile sürekli içli dışlı olan Mali Müşavir ile bu konu hakkında görüşmek işletme için oldukça faydalı olabilir. İşletme ile uzaktan yakından alakası olmayan diğer bahsi geçen ilgililerden işletme ile ilgili vergisel yönden fikir edinmek zor olabilir.

Pazarlama Danışmanlığı

Bu danışmanlık türünde danışman ile yetkili, herhangi bir faaliyet dalındaki faaliyetler için görüşmeler yapar. Örneğin işletmenin bir pazarlama faaliyeti başlatmaya karar vermesini varsayacak olursak ve kararsız kaldığını düşünürsek bu konu hakkında çok daha bilgili olan Pazarlama Danışmanlarından yardım alabilir.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Bilgi teknolojileriyle alakalı olan bu danışmanlıkta, bilgi teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bağımsız bir değerlendirme yapılması sağlanır.

Örneğin şirkette çalışan elemanların bilgisayar kullanımları yetersiz geliyorsa, bir Bilişim Teknolojileri Uzmanından gerekli yardımlar veya danışmanlıklar alarak elemanların daha verimli çalışması sağlanabilir.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları ile ilgili olan bir danışmanlık türüdür. Profesyonel danışmanlık da denen bu türünde üretim göstergelerini güçlendirerek, Psiko-Sosyal iklimi optimize edip, Motivasyon geliştirmek amaçlanır. Bu aşamada teşhis ve örgütsel yapının düzeltilmesi için önlemler alınır.

Ayrıca, Yatırım Danışmanlığı, Lojistik Danışmanlığı, Çevre Danışmanlığı, Restoran Danışmanlığı gibi danışmanlık türleri de yöneticilerin şirketleri, firmalarını veya işletmelerini daha verimli şekilde yönetmelerine yardımcı olabilmektedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir