Dönen Varlıklar Nelerdir? Dönen Varlıkların Özellikleri Nelerdir?

  • Whatsapp
Dönen Varlıklar Nelerdir? Dönen Varlıkların Özellikleri Nelerdir?

Dönen Varlıklar Nelerdir?

Dönen Varlıklar Tek Düzen Hesap Planında 1 numaralı hesabın altına sıralanan değerlerdir. Dönen Varlıklar gelecek 1 yıl içerisinde hareket hacmi potansiyeli taşıyan varlıkları kapsamaktadır. Örneğin Kasa hesabı bir Dönen Varlıktır. İşletmenin Kasası sürekli hareket halinde olduğu için Dönen Varlık sayılmaktadır. Dönen Varlık Hesapları kesinlikle borç bakiye veriyor olmalıdır. Alacak Bakiyesi veren Dönen Varlık Hesapları tekrar gözden geçirilerek hatalar düzeltilmedir.

Dönen Varlıklar gruplarının her birinin bir de alt grupları bulunur. İşletmede yapılan faaliyetlere göre Dönen Varlık Hesapları kullanılarak ilgili yevmiye kayıtları yapılır. Yanında (-) olan hesaplar alacak çalışır ve Alacak Bakiyesi vermesi gerekir. Bu hesaplar düzenleyici hesaplardır. Normal Dönen Varlık Hesapları ile karıştırılmamalıdır.

Dönen Varlıkların Özellikleri Nelerdir?

Dönen Varlıklar işletmeye kısa vadede geri dönüş almasını sağlayacak olan hesaplardır. Duran Varlıklar ile birlikte Dönen Varlıklar işletmenin aktifleri arasında yer almaktadır. İşletmenin aktifleri Bilançoda sol tarafta bulunur. İşletmenin aktifleri, yani sermayesidir. Örneğin kasa hesabının bakiyesi 15.000,00 TL ise kasada bu kadar para var demektir.

Bu şekilde bir mantık yürütülerek Dönen Varlıkların tamamı yorumlanabilir. Örneğin 120 Alıcılar hesabında X Firmasının bakiyesi 50.000,00 TL ise o firmanın işletmeye bu tutar kadar borcu var demektir. Bu da şirketin bir varlığı sayılmaktadır. Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklardaki amaç Hisse senetleri, Ortaklardan Alacaklar, Mamuller ve benzeri hesapların hepsi işletmeye alınmış, veya bu kazançları elde etmek için çaba gösterilmiş, yani şirketin leh’inin sağlandığını ve bu detayları göstermektir.

Dönen Varlıklar ile Duran Varlıklar Arasındaki Fark Nedir?

Dönen Varlıklar bilindiği üzere kısa süre zarfında işletmeye geri dönüşü olan oluşumlardır. Duran Varlıklar da bu durumun tam tersi bir durum söz konusudur. Dönen Varlıklar işletmeye kısa süre yani gelecek 1 yıldan önce dönüşünün yapılması hedeflenirken Duran Varlıklar 1 yıldan uzun olan vadeyi kapsar. Örneğin bir arsa alındığı zaman bunun yevmiye kaydı Tek Düzen Hesap Planında yer alan 250 Arazi ve Arsalar Hesabına yapılmalıdır. Buradaki amaç sahip olunan oluşumun 1 yıldan daha uzun sürede geri dönüşünü beklemek ve bilançoda göstermektir.

Dönen Varlık Grubunda Yer Alan Hesap Kalemleri Nelerdir?

10-Hazır Değerler

100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
102 Bankalar Hesabı 
103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

Hazır Değerler hesap grubunda çok kolay paraya çevrilme kolaylığı bulunan hesaplar yer almaktadır. Bunlar Kasa, Banka, Çekler gibi akla gelecek olan ilk terimlerdir.

11-Menkul Kıymetler

110 Hisse Senetleri Hesabı
111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı
112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı
118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

Dönen Varlıkların 11 ana hesap grubunda yer alan Menkul Kıymetler Kamu ve Özel Tahviller, Hisse Senetleri hesaplarını kapsamaktadır.

12-Ticari Alacaklar

120 Alıcılar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-)
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

Ticari Alacaklar hesap grubunda müşterilerden henüz tahsil etmediğimiz rakamları genellikle görürüz. Bunlar Bizden bir mal almış ödemesini yapmamış kişilerdir. Teminat ve Depozitoları da geri alacağımız için bu hesap grubunun altında incelemekteyiz. Ödeme alındığı zaman hesap ters kayıt yapılarak kapatılır.

13-Diğer Alacaklar

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
135 Personelden Alacaklar Hesabı
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

Diğer alacaklar hesabı, işletmenin faaliyet konusu dışında var olan alacaklarımızı kapsar. Bunlar ortaklıkların, iştiraklerin veya hizmet konusu dışında gelir sağladığımızda hanesine borç yazılanlardır.

15-Stoklar

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı
151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı
152 Mamuller Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
157 Diğer Stoklar Hesabı
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

Dönen Varlıklar Stoklar hesabına baktığımız zaman elimizdeki hammaddeleri ve ticari malları görürüz. Bunlar işlenmemiş, işlenmekte olan ve işlenmiş olan mamullerdir.

17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
179 Taşeronlara Verilen Avanslar

18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
181 Gelir Tahakkukları Hesabı

Gelecek aylara ait bir ödeme yapıldığı zaman 180 numaralı hesap kullanılır. Örneğin arabanın sigorta poliçesi 1 yıllıktır fakat poliçe başlangıç tarihinde ödeme yapılır. Bu durumda işlemin tamamı giderleştirilmeyerek zaman içerisinde gider yazılmaktadır. Gelir Tahakkuku ise kazanç hak edilmiş fakat ödeme alınmamış anlamını taşımaktadır.

19-Diğer Dönen Varlıklar

190 Devreden KDV Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
192 Diğer KDV Hesabı
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 
195 İş Avansları Hesabı
196 Personel Avansları Hesabı 
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
198 Diğer Dönen Varlık Hesabı
199 Diğer Dönen Varlık Karşılığı Hesabı(-)

Bu kısımda da yukarıdaki konular ile alakalı olmayan Dönen Varlık Hesapları Bulunmaktadır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir