E-fatura Nedir? Kimler E-fatura Kullanabilir? E-faturaya Geçiş Süreci

  • Whatsapp
E-fatura Nedir? Kimler E-fatura Kullanabilir? E-faturaya Geçiş Süreci

E-Fatura Nedir?

Fatura kesilmesine sebep oluşturan üç farklı neden bulunur. Bunlar; Ticari nedenler, muhasebesel nedenler ve vergisel nedenlerdir. Fakat günümüz şartlarında teknolojinin de gelişmesiyle birlikte işletmeler arasında faturalar kâğıt ortamında değil de elektronik ortamda düzenlenmeye başlanmıştır. Kâğıt faturalar ile aynı hukuki değere sahiptir.

E-Fatura Maliye Bakanlığı tarafından vergi kaçağını engellemek, sistemi kolaylaştırmak, teknolojiye uyum sağlamak, Kâğıt israfını azaltmak adına oluşturulmuş bir sistemdir. Tüm denetimler dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hem vergi kaçağının önüne geçilir, hem de zamandan tasarruf sağlanır.

Neden E-Fatura?

Elektronik Fatura anlamına gelen E-Fatura ticari ve muhasebesel bir işlemdir. Fatura sistemini oluşturan teknoloji günümüz şartlarında oldukça geniştir. Teknoloji kullanıldığı için kâğıt üzerindeki faturaya göre daha maliyetli bir seçim de olsa zamanla bu ücretler kendini amorti etmektedir.

Elektronik Fatura genel olarak faturaların internet ortamından gönderilip alınması olarak ifade edilir. Maliyenin sunucuları tarafından veya özel Entegrasyon şirketleri tarafından alıcı ve satıcı ile aradaki bağı kurarak elektronik ortamda düzenlenen Faturaları iletmektedir. Fatura için itiraz süreleri ve iptal kâğıt faturalara göre farklılık göstermektedir.

E-Dönüşüm Uygulamaları

Dijitalleşmenin en önemli ayaklarından birisi E-Dönüşüme geçiş yaparak ön muhasebe için gerekli olan süreçleri dijital ortama taşımak mümkündür. Özellikle e-dönüşüm için önemli noktalardan birisi olan sistem ile E-faturayı elektronik ortamda düzenlemek mümkündür.

Ofisten uzak ya da yakın çok kolay şekilde fatura düzenleme işlemi gerçekleştirecek olan Elektronik Fatura ile birlikte pek çok avantaj da sağlanmaktadır. Özellikle günümüz şartlarında dijitalleşme bir ihtiyaç haline gelmekten öte tamamen bir gereklilik olmaya başlamıştır. Elektronik Fatura hem işletmeler hem de tüketiciler için oldukça kolay ve avantajlıdır.

Elektronik Fatura Düzenlerken Dikkat edilmesi gerekenler

E-Arşiv de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar arasında E-arşiv düzenleme tarihi ve belge numarası, E-Arşiv Faturayı düzenleyen kişinin adı soyadı iş adresi ve bağlı olduğu vergi dairesi, müşterinin adı soyadı iş adresi ve bağlı olduğu vergi dairesi, karekod ya da barkod, satılan malların teslim tarihi, malın miktarı türü vergi oranı ve tutarı yer almaktadır.

Elektronik Fatura da bulunması gereken bilgiler arasında ise Elektronik Faturanın düzenlenme tarihi, Elektronik Faturayı düzenleyen kişinin adı soyadı bağlı olduğu vergi dairesi vergi kimlik numarası, müşterinin adı soyadı ve bağlı olduğu vergi dairesi, satılan malların teslim tarihi, Elektronik Fatura kaşe ve imzası, barkod ya da karekod bulunmak zorundadır.

Hem Elektronik Fatura hem de E-arşiv kullanıcıları E-fatura mükellefi olmayanlara E-Arşiv faturası düzenleyebilir. Bakıldığında E-fatura ve E-arşiv aynı şey değildir. E-arşiv faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulup saklanması, gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlamaktadır.

E-Fatura Sorgulama

E-sorgulama için yapılması gereken ilk işlem e-fatura görüntüleyici indirilmesi gerekir. İnen dosyaya tıklayarak E-Fatura Görüntüleme seçeneğine girilmelidir. Daha sonra var olan Elektronik Fatura dosyası açılmalıdır. Bu şekilde E-fatura sorgulama ve E-Fatura Görüntüleme işlemleri gerçekleştirilebilir. E-Fatura Sorgulama işlemini Entegrasyon sistemi içerisinden otomatik olarak da yapmaktadır.

Kimler E-fatura Mükellefidir ve Kimler E-fatura Düzenleyebilir?

Yürürlükte bulunan kanunlarla birlikte Elektronik Fatura kullanması gereken kişiler E-Fatura mükellefi sayılmaktadır. Elektronik Fatura mükellefi olarak kabul edilmeleri için brüt satışları 5 milyon ve üzerinde olmalıdır. Bu durumda 2021 cirosu 5 milyon TL üzerinde olan firmalar en geç 1 Temmuz 2022 tarihine kadar E-Fatura kapsamına alınmaları gerekmektedir.

E-defter geçiş zorunluluğu kapsamında cirosu 5 milyon TL’sini aşan, aynı zamanda E-fatura ve E-Arşiv’e geçen firmalar belirli bir tarihe kadar E-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca E-arşiv ve E-Fatura sistemine gönüllü olarak geçen işletmelerin belirli limiti aşmadan E-defter uygulamasına geçmelerine gerek yoktur.

E-Fatura Zorunluluğu

E-Fatura Zorunluluğu olan bazı gruplar daha bulunmaktadır. Bunlar arasında ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan mükellefler, aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, komisyoncu ya da tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler bulunmaktadır. Bu E-Fatura Zorunluluğu olan gruplar 01/01/2020 tarihinde geçmek zorundaydı. E-Defter ve E-Fatura Zorunluluğu getirilen mükellefler Elektronik Defter ve Elektronik Fatura uygulamalarına ilişkin güncellemelerle birlikte belirlenmiştir.

Elektronik Fatura avantajlarından yararlanmak isteyen herkes E-fatura kullanıcısı olabilir. Fakat E-fatura kullanıcılarının uyması gereken bazı şarları vardır. Bu şartlara uyulduğu takdirde E-fatura kullanıcısı olabilirler. İlerleyen yıllarda da yavaş yavaş tüm firmalara E-fatura zorunluluğu geleceği düşünülmektedir.

E-faturanın Avantajları Nelerdir?

Elektronik Fatura kullanmanın avantajları bulunmaktadır. Öncelikle kâğıt, mürekkep, zarf ya da arşivleme gibi gereksiz masraflardan kaçınılabilir. Bununla birlikte operasyonel yükte azaltmış olur. Zamandan da tasarruf sağlanır ve daha hızlı şekilde faturalar düzenlenir. Elektronik Fatura ile birlikte müşteriler faturaları anında görebildiği gibi kaydetmezler. Eski faturalara rahatlıkla ulaşılabilir. Fatura yığınları arasında zaman geçirmekten kurtulmak için de oldukça avantajlıdır.

Elektronik Fatura Neden Kullanılmalıdır?

Muhasebe sistemleri Entegre edilebilir, faturalar doğrudan muhasebeciye ulaşması sağlanır. Elektronik Fatura sayesinde dünyanın her yerine tek tıkla fatura gönderilebilir, aynı zamanda tek tıkla E-fatura görüntülenebilir. Evrak getir-götür işi yapılmadığı için Mali Müşavirler arasındaki alışverişi kolaylaştırır ve hızlandırır. E-fatura zorunluluğu ile girilmiş olduğu Elektronik Fatura sisteminden unvan ve nevi değiştirerek çıkmakta mümkündür.

Pek tabii avantajları olan E-Faturanın dezavantajları da bulunmaktadır. E-faturaya dâhil olan işletmelere E-fatura kesilmelidir. Elektronik Faturayı düzenlemek için öncelikle bir Mali Mühür satın alınması gerekmektedir. 7 günden daha eski olan bedelleri Elektronik Fatura ile kesmek mümkün değildir. Maliye tüm faturalarını izleyebilme imkânına sahip olur. Belirli bir süre sonra E-defter uygulamasına geçilme zorunluluğu bulunur.

E-fatura Nedir? Kimler E-fatura Kullanabilir? E-faturaya Geçiş Süreci

E-fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-faturaya geçmek için öncelikle dijital platformları kullanabilme yeteneğinin bulunması gerekmektedir. Cep telefonlarını aktif olarak kullanabilen, dijital ortamlarda fatura kesmeyi bilen her fatura sahibi rahatlıkla bu sisteme geçiş yapabilir. E-Faturaya geçişte bilinmesi gereken bazı kurallar elbette vardır. Öncelikle Eğer ciro gereği E-faturaya geçme zorunluluğu varsa yılın başında Elektronik Faturaya geçiş yapılabilir.

Eğer ki gönüllü olarak Elektronik Faturaya geçiş yapmak isteniyorsa yıl içerisinde istenilen her an geçiş sağlanabilir. Eğer ki tüzel bir kişi Elektronik Faturaya başvurmak istiyorsa Kamu Sertifikasyon Merkezinden Mali Mühür temin edilmelidir. Şahıs firması ise E-İmza ile geçişi sağlamak mümkündür.

E-faturaya Geçiş Süreci

E-Faturaya geçmek için öncelikli olarak Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulmaktadır. Bu başvurudan sonra Mali Mühür almanız gerekmektedir. Mali Mühür alırken Gelir İdaresi Başkanlığına ödeme yapmanız gerekir. Bu ödemeyle birlikte sistem E-Fatura talebini kabul etmektedir. Mali Mühür elinize ulaşınca bu mührü kullanarak sisteme giriş yapmanız gerekir. Ancak sisteme giriş için uygun olan bir hizmet sağlayıcısı (Entegrasyon) bulmak gerekmektedir.

Hizmet sağlayıcı bulununca dikkat edilmesi gereken nokta ise talep edilen ücretlerdir. Uygun fiyatlı olan hizmet sağlayıcı bulmak her zaman daha iyi olacaktır. Fakat ucuza kaçarak kötü bir hizmet sağlayıcısı ile anlaşmak firmanız açısından kötü sonuçlar doğurabilir. Tüm bu işlemlerde gereken Mali Mührün nasıl alınacağını bilmeyen kişiler ise GİB’e bir ücret ödeyerek talepte bulunmaları gerekmektedir.

Ortalama 2 ya da 3 iş günü içerisinde Mali Mühür adrese teslim edilebilmektedir. Mali mühür bir sertifikadır ve fatura kesme işleminin ilk başında kullanılmaktadır. Bu mühür sayesinde sistem sizi tanıyacak olup, fatura kesmenize izin verecektir.

E-fatura Nasıl Kesilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yıllık cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan firmalar için E-fatura zorunluluğu getirildiğinden bahsetmiş olduk. Fatura oluştururken izlenmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Öncelikle bu faturaların kesim işlemleri Hizmet Sağlayıcılarının web sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Sayfa üzerinde firmaya iletilen  “Kullanıcı adı, şirket kısa kodu ve şifre” ile hesaba giriş yapılması gereklidir. Hesapta yer alan Elektronik Fatura ekranında “Giden Fatura” seçeneğine tıklayarak ilgili olan fatura bilgileri doldurulur. Açılan E-fatura oluşturma ekranında zorunlu doldurulması gereken alanlar doldurulur. Tüm alanlar doldurulduktan sonra gönderilir ve gönderilen Elektronik Fatura Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından incelenebilmektedir. Karşı firmanın faturayı onaylaması gerekmektedir. Onaylanmaması durumunda ise tespit edilen hata koduyla geri bildirim düzenlenir.

Elektronik Fatura gönderimi ya da alımı yapabilmek için hesapta kontör yüklemesi yapılmış olmalıdır. Bulunan her bir kontör Elektronik Fatura gönderimi ya da alımını sağlamaktadır. Yani Fatura kullanımı için kontör yüklemesi şarttır. Kontör ise para ile yüklenebilmektedir.

E-fatura Saklama ve Arşivleme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Dijital dönüşüm uygulamaları git gide artış göstermektedir. E-fatura mükelleflerinin anlaşmış oldukları hizmet sağlayıcılarının portalında faturalar saklanmaktadır. Belirli firmalar Elektronik Fatura Saklama için ücret talep ederken bazı hizmet sağlayıcıları ise ücret talep etmemektedir.

Bu Firmalara örnek olarak Uyumsoft, Luca E-Defter vs. gibi örnekler verilebilir. Bu firmalar hizmet sağlayıcılarıdır ve yapacağınız işlemlerinizi kolaylaştırarak faturalarınızı arşivleyebilirler.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir