Finansal Tablolar Analizi Nedir? Finansal Tablolar Analiz Çeşitleri Nelerdir?

  • Whatsapp
Finansal Tablolar Analizi Nedir? Finansal Tablolar Analiz Çeşitleri Nelerdir?

Finansal Tablolar Analizi Neden Yapılır?

Finansal Tablolar Analizi işletmenin sürekliliğini sağlamak, karlılığı arttırmak ve fon akışlarını takip etmek amacı ile yapılan çalışmalardır. İşletmeye sunulan kaliteli bir Finansal Tablolar Analizi çalışması neticesinde işletme yöneticisi tarafından gerekli çalışmaların yapılarak işletme çok farklı boyutlara ulaşması sağlanılabilir. Finansal Tablolar Analizi gelecek dönemlerde işletmeye katkı sağlayabilmek açısından çok önemlidir.

İşletmenin geçmişe giderek önceden gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri göz önünde Bulundurur. Gerçekleşen zararlı satışlar veya karsız yatırımlar gibi faaliyetlerini değerlendirerek daha iyi bir duruma gelmeyi ve gerçekleşmiş bazı hataların gelecekte tekrar oluşmasını engeller. Finansal Tablolar Analizinde en önemli nokta da burasıdır. Bir nevi geçmişten ders alma olarak nitelendirilebilir.

Finansal Tablolar Analizinin Amacı Nedir?

Mali Tablolar Analizi yapmanın temel anlamda 3 tane amacı bulunmaktadır. Bunlar;

  • İşletme yetkililerine analizcinin bilgiler sağlaması durumunda işletme yetkililerinin doğru kararlar almasını sağlamak
  • Gelecek aylarda veya yıllarda işletmenin fon akışı veya nakit akışı için altyapı oluşturmak
  • Varlıklar ve Kaynaklar arasındaki analizler yapılarak ortaya çıkan değişimleri fark etmek

Finansal Tablolar Analizi Nasıl Yapılır?

Finansal Tabloların Analizini doğru bir şekilde yapabilmek için genel olarak 4 adet Mali Tablolar Analiz Çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;

  • Yatay Analiz – Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
  • Dikey Analiz – Yüzde Yöntemi
  • Trend Analizi – Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
  • Oran Analizi – Rasyo Analizi

Bahsedilen Finansal Analiz Türleri ülkemizde sıklıkla kullanılmakta olan Finansal Tablolar Analizi teknikleridir. Hiçbir detay atlanmadan gerçek bir analiz yapabilmek için bu Analiz Tekniklerini kullanmak gerekir.

Finansal Tablolar Analiz Türleri Nelerdir?

Yatay Analiz – Karşılaştırmalı Tablolar Analizi

Karşılaştırmalı Tablolar Analizinin bir diğer adı Yatay Analizdir. Yatay Analiz yapılırken birden çok dönem göz önünde bulundurularak işlemler sürdürülür. Buradaki amaç hedeflenen dönemler arasındaki değişimler etkili bir şekilde saptanarak gerekli çözümlere ulaşmaktır.

Karşılaştırmalı Tablolar Analizi genel olarak yüzdesel hesaplar ile yapılmaktadır. Örneğin Yatay Analiz sistemi ile 09/2021 – 10/2021 dönemleri karşılaştırıldığında satış rakamlarının yüzdesel olarak ne kadar arttığını veya azaldığını kolayca saptayabiliriz. Burada yapılan temel işlem 9 ve 10. Aylardaki hesapları karşılaştırarak birbirinin arasındaki farklılıkları görmektir.

Dikey Analiz – Yüzde Yöntemi

Dikey Analiz adı üzerinde olduğu gibi dikey cetvel ile yapılır. Önceden oluşturulmuş olan hazır bir şablonun üzerine bilgiler girilerek kolay bir şekilde Dikey Analiz Yapılabilir. Bu sistem kullanılarak hesapların birbirine olan oranı tespit edilebilir. Yatay Analizden farkı, tablonun yukarıdan aşağıya doğru sıralanması ile alakalıdır.

Trend Analizi – Eğilim Yüzdeleri Yöntemi

Finansal Tablolar Analizi yapılırken kullanılan bir diğer analiz türü de Trend Analizi yöntemidir. Dikey Analiz yöntemine benzer bir nitelik taşımaktadır. Ancak Trend Analizinin Dikey Analizden farkı, hesaplara 100 baz puan verilmesinden kaynaklanmaktadır. Baz alınması gereken yılın bütün puanları 100 olarak belirlenir. Takibinin yapılması istenilen yıl ile arasında bir ilişki kurulur.

Örneğin 2019 yılının 2018 yılına oranları hesaplanmak isteniyorsa 2018 yılındaki bütün hesaplar 100 baz puandır. 2019 yılındaki kasa hesabı ile 2018 yılındaki kasa hesabına doğru bir orantı verildiğinde puanı 250 olarak tespit edilmiş ise %150 artmış olduğunun bir göstergesi olur.

Oran Analizi – Rasyo Analizi

Oran Analizi ile işletmenin faaliyet etkinliği, mali yapı, likidite ve rakip işletmeleri değerlendirmek üzere yapılan bir Mali Tablolar Analizidir. Oran Analizi sonucunda ortaya çıkan durum genel olarak “Olumlu veya Olumsuz” olarak adlandırılmaktadır.

Rasyo Analizi, yani Oran Analizi ile hesaplar arasında matematiksel bir ilişki kurulması söz konusudur. Mali Tablolar Analizi yapılırken bu matematiksel ilişkinin kurulması işletmenin sürekliliği açısından çok önemli bir durumdur.

Finansal Tablolar Analizini Kim Yapar?

Finansal Tablolar Analizi bu işlemler hakkında detaylı bilgi sahibi olan Denetçiler, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılmaktadır. Finansal Tablolar Analizi yapacak olan mali danışmanın tecrübesi ne kadar fazla ise işletmeye o kadar fayda sunmaktadır. Mali Tablolar, Temel Mali Tablolar ve Ek Mali Tablolar okunması oldukça zor Mali Veriler oldukları için kaliteli bir danışman, sağlıklı bir fayda sağlayabilir.

İşletmenin veya Şirketin büyüklüğüne göre Finansal Tablolar Analizi yapmak zorlaşabilir. Örneğin çeşitli türlerde yatırım yapan, çok satışları olan ve faaliyet çeşitliliği fazla olan işletmelerde Mali Tablolar Analizi oldukça zor olabilmektedir.

Finansal Tablolar Analizinin Önemi

Örneğin birçok faaliyet gerçekleştiren kurumsal bir şirketin yöneticisi bütün bu olanları göremiyor olabilir. Her şeyin farkında olsa bile daha fazla detaya inilmesi her zaman daha iyi bir yaklaşım olmuştur. Finansal Tablolar Analizinden sonra nakit akışları, karlılık durumu, kaynaklar, varlıklar, satışların maliyetleri, öz kaynakların değişimleri, kar dağıtımları gibi gerçekleştirilen finansal işlemler detaylandırılmış ve yorumlanabilir hale gelir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir