Finansal Tablolar Ne İşe Yarar? Finansal Tablolar Nelerdir?

 • Whatsapp
Finansal Tablolar Ne İşe Yarar? Finansal Tablolar Nelerdir?

Finansal Tablolar Ne İşe Yarar?

Finansal tablolar, işletmelerde muhasebe sistemi içerisinde yer alan kayıt ve sınıflandırma yaparak toplanılan bilgileri işletme adına kullanılmasını sağlamak üzere özetlenerek gösterilen tablolara denilmektedir.

Finansal tablolar, işletme bilgilerini kullanıcılarına özetlemek üzere kurulmuş bir sistemdir. İşletmenin finansal performansı ile durumunu, nakit akışı hakkında bilgi vermek üzere kurulmuştur.

Finansal Tablolar Ne İşe Yarar? Neden Hazırlanır?

Finansal tablolar, işletmeye ait olan bilgilerin kullanıcılara özetleyerek sunmak için kurulmuş olan bir sistemdir. İşletmeler belirli dönemlerde elde ettikleri karı, aynı döneme ait olan maliyetleri ve buna benzer birçok unsur göz önünde bulundurularak bir çalışma yaparlar. Bu çalışmalar sonucunda işletmenin özeti meydana gelmiş olur.

Finansal Tablolar Neden Hazırlanır?

Finansal tablonun hazırlanma sebepleri;

 • Gelecekte oluşacak nakit akışlarını değerlendirmek
 • Kredi veren bankalar, yatırımcı firmalar ve diğer ilgili kişiler için karar alması konusunda faydalı bilgiler aktarmak
 • İşletmenin faaliyetleri konusunda, kaynaklar ve varlıklar ile ilgili bilgiler sağlamak
 • İşletmenin sürekliliğini sağlamak

Finansal Tablolarda Neler Yer Alır?

Gelir Tablosu ile Bilanço Ana Mali Tablolar arasında yer almaktadır. Bilanço usulüne göre defter tutan işletmelerin bu iki Mali Tablosu kesinlikle bulunur. Gelir Tablosu ile Bilanço Olmazsa olmazların arasındadır.

Aşağıdaki diğer tablolar işletmenin ihtiyacına veya uygunluğuna göre hazırlanabilir. Gelir Tablosu ile Bilanço ne kadar önemli iki tablo olsa da diğerleri de çok önemli Finansal Tablolardır. Finansal Tablolar ikiye ayrılmıştır. Bunlardan Temel Mali Tablolar ve Ek Mali Tablolardır.

Temel Mali Tablolar
 • Gelir Tablosu
 • Bilanço
Ek Mali Tablolar
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Nakit akış Tablosu
 • Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
 • Fon Akış Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu

Finansal Tabloların Özellikleri Nelerdir?

Finansal Tabloların genel geçer kurallara uygun olması ve işletmeye fayda sağlaması açısında birtakım özellikleri içerisinde barındırıyor olması gerekir. Bu özellikler tamamlanmadan Mali Tablolar doğrulanmış olunmaz. Aşağıda bahsi geçenler Finansal Tabloların Özellikleri arasında yer alır.

 • İhtiyaca Uygunluk
 • Doğru ve Güvenilirlik
 • Karşılaştırılabilir Olması
 • Anlaşılabilir Olması
İhtiyaca Uygunluk

Finansal Tablolar içerisinde yer alan bilgilerin faydalı olabilmesi için karar verme aşamasında ihtiyaca uygun olması gerekir. Kullanıcıların ekonomi ile ilgili kararlarını, geçmişten bugüne olumlu yönde etkilemiş olması ile uygunluk kalitesini taşımaktadır. İhtiyaç göstergesi hangi mali tabloyu işaret ediyorsa ona yönelik Mali Tablo çalışmalar gerçekleştirmek doğru olur.

Doğru ve Güvenilirlik

Bilginin faydalı olması için güvenilir olması gerekir. Bilginin ön yargılı olmaması, içerisinde hatalar içermemesi ve açıkladığı bilgilerin kullanıcılar tarafından kabul görmesine bağlı olarak, bilginin güvenilir olduğu söylenebilir. Doğru ve Güvenilir olan bilgi beraberinde gerçek bir Mali Tabloyu ortaya çıkartır.

Karşılaştırılabilir Olması

Kullanıcılar tarafından bilgilerin finansal yapılardaki faaliyetlerini ve işletmelerin finansal tablolar durumlarını karşılaştırabilmelerini sağlamaktadır. Böylece işletmeler arasındaki finansal işlemlerin nasıl ilerlediğini göstererek işletmelerin istikrarlı bir şekilde ilerlemesini sağlanır. Bu karşılaştırmanın sonucunda işletme bazı durumlardan ders alarak sürekli büyümeyi sağlayabilir.

Anlaşılabilir Olması

Finansal tablo içerisinde yer alan bilgilerin sade ve anlaşılabilir olması gerekir. Buradaki amaç Finansal Tablo okurlarına durumu iyi özetlemektir. Mali Tablolar ne kadar doğru, ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bir şekilde hazırlanmış olsa da Anlaşılabilir olmayan bir tablo kimsenin işine yaramaz.

Finansal Tabloların Amaçları Nelerdir?

Finansal tabloların amacı işletmelerin ekonomik kararlar alması ile işletmenin performansını ve finansal durumunu ve nakit akışı hakkında bilgi almayı hedeflemektedir. Finansal Tabloların Analizi yapılarak işletmenin devamlılığının sağlanması için sağlam adımlar atılabilir. Ayrıca bazı kurum ve kuruluşlar bazı işlemleri gerçekleştirmeden önce işletmenin Mali Tablolarında göz gezdirmek isteyebilir. Finansal Tablolar bu sebeplerden dolayı hazırlanırlar.

Finansal Tabloları Kim Hazırlar?

Finansal tablolar işletmenin Mali Müşavirleri ve Yeminli Mali Müşavirleri tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca bu iki mali danışman ile sınırlı kalmayıp işletme dışarıdan denetçi ile anlaşabilir. Bu kişilere Bağımsız Denetçi ismi verilmektedir. Firma denetçi ihtiyacını dışarıdan sağlamak yerine çalışan olarak da bir denetçi bulundurabilir. Çalışan bir denetçi bulundurmak isteyen işletmeler İç Denetçi edinerek normal sigortalı işçi gibi sürekli kendi işletmesi ile ilgilenmesini sağlayabilir.

Finansal Tabloların Dipnotlarında Neler Yer Alır?

Aşağıdaki konular Finansal Tablolar dipnotlarına konu olabilir. Dipnotlar bazı durumlarda çok fazla önem arz eder. Dipnotlar Mali Tablolarda görünmeyen veya görünmesi mümkün olmayan durumlarını temsil eder.

 • Muhasebeyle alakalı mevzuatların içerisindeki uyumlu olmayanların açıklanması
 • Diğer şirketler adına yapılan yatırımlar
 • Temettü oranı
 • Pay oranı bilgilerinin açıklanması
 • Muhasebede kullanılan bilgilerin özeti
 • Yapılan tahminler neticesinde ortaya çıkan belirsizliklerin giderilmesi
 • İşletmelerdeki ortak yapılar
 • Değerleri düşük olan kıymetlerin belirlenmesi
 • İşletmelerdeki borç ve alacakların belirlenmesi

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir