Gelir Tablosu Nedir? Gelir Tablosu Ne İşe Yarar?

  • Whatsapp
Gelir Tablosu Nedir? Gelir Tablosu Ne İşe Yarar? Gelir ve Gider Hesapları

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir Tablosu diğer adları ile “Kar Zarar Tablosu” ve “Gelır Gider Tablosu” olarak da bilinmektedir. Kar Zarar Tablosu işletmelerin belirli bir dönem aralığına ait olan Kar veya Zarar durumunu göstermektedir. Gelır Tablosu Bilanço usulune göre defter tutan Gerçek veya Tüzel Kişiliklerin düzenlemesi gereken Mali Tablolar arasında yer almaktadır.

Gelir Tablosu Ne İşe Yarar?

Önceden hazırlanmış olan bir Gelir Tablosu denetmen, Mali Müşavir veya bu işin diğer uzmanları tarafından incelendiği zaman işletmenin Gelir ve Gider Hesaplarının analizi yapılabilir. Hangi faaliyetlerden daha çok gelir sağlanmış, hangi faaliyetlere daha çok gider yapılmış bu soruların cevaplarını Gelır Tablosunun içerisinde yer alan Gelir ve Gider Hesaplarını inceleyerek görünebilir.

Elde edilen bu bilgilere karşılık bazı çalışmalar yapılabilir. Ancak Gelır Tablosu çok detaylı bir Finansal Tablo olmadığı için incelendiğinde çok fazla bir çıkarım yapmak mümkün olmaz. Gelir Tablosundaki asıl amaç; işletmenin belirli bir dönem içerisindeki Kar veya Zarar durumunu belirleyerek kesinleştirmektir.

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Mali Tablolar önceleri manuel olarak el ile hazırlanmaktaydı. Fakat günümüzde Gelir Tablosunu hazırlamak için ek bir çaba harcamaya gerek kalmamaktadır. Muhasebe Programına kayıt edilen yevmiye kayıtları neticesinde bir Kar Zarar Tablosu edinilebilir.

Bütün işlemler doğru şekilde kayıt edildikten sonra yapılması gereken tek şey Tek Düzen Hesap Planında yer alan 7 ile başlayan hesapları, yani giderleri yansıtarak Gelir Tablosuna eklemek olur. Bilindiği üzere Gelir Hesapları 6 numaralı hesaplardan oluşmaktadır. 7 ile başlayan hesaplarda yer alan kalemler 6 ile başlayan hesaplara yansıtıldığında, elde edilen kârdan zarar düşülmüş olur ve sonuç görüntülenebilir.

Gelir Tablosunun Özellikleri Nelerdir?

  • Gelır Tablosu belirli bir döneme aittir. Bu dönemler genellikle üç aylıktır ve Geçici Vergi Beyannamesi hazırlanacağı zaman Gelır Tablosu Hesaplama işlemi gerçekleştirilir.
  • Kar Zarar Tablosu ile ilgili dönemindeki kesin elde edilen Kar veya Zarar saptanabilmektedir.
  • Kazançların sağlanabilmesi adına katlanılan maliyetler çeşitlerine göre açık açık Gelir Tablosunda görünür.
  • Gelır Tablosu Tek Düzen Hesap Planındaki 6’lı hesaplardan oluşmaktadır.
  • Gelir Gider Tablosu 600 numaralı hesaptan başlayarak 692 numaralı hesapta son bulmaktadır. Gelir Tablosunda yukarıdan aşağıya olacak şekilde bir hesaplama yapılarak en son 692 numaralı hesapta “Net Kar veya Zarar” saptanarak sonrasında bilançoya aktarılır.
  • Gelir Hesapları yalnızca 60-64-67 numara ile başlayan hesaplardır. Gelir hesaplarının üçe ayrılmasının sebebi Normal Gelirler – Olağan Gelirler – Olağan Dışı Gelirler olarak ayrı ayrı görüntülenmesini sağlamaktır.

Gelir Tablosu Türleri Nelerdir?

Gelır Tablosu iki türden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi “Hesap Tipi Gelir Tablosu” dur. Hesap tipi Gelır Tablosu aynı bir bilançoya benzemektedir. Sol tarafta giderler sağ tarafta ise gelirlerin yazdığı klasik bir T cetveli gibidir.

Diğer türü ise günümüzde, ülkemizdeki finansörlerin sıkça kullanmakta olduğu Rapor Tipi Gelir Tablosudur. Rapor Tipi tabloda hesaplar yukarıdan aşağıya doğru sırası ile sıralanarak bir hesaplama işleminden sırası ile geçerek en sonunda 692 numaralı hesapta kesin olan Kar veya Zararı gösteren bir Mali Tablodur.

Gelir Tablosu Kalemleri Nelerdir?

Gelir Kalemleri

Gelir Gider Tablosu içerisindeki bilgileri, üzerinde 9 tane ana hesap olan Tek Düzen Hesap Planının 6’lı hesaplarından almaktadır. Gelir Tablosundaki Gelir Hesapları 60-64-67 numaralı Tek Düzen Hesap Planındaki bakiyelerden oluşmaktadır.

  • Brüt Satış Karı
  • Faaliyet Karı
  • Net Kar veya Zarar
Gider Kalemleri

Gider Hesapları ise 61-62-63-65-66-68-69 numaralı hesapların karşılığıdır. Bu hesaplarda yer alan bakiyeler Brüt Satış Karı – Faaliyet Karı sonuçlardan düşülerek en son olarak Net Kar veya Zarar saptanmaktadır.

Gelir Tablosu Neden Önemlidir?

Kar Zarar Tablosu, Finansal Tabloların arasında düzenlenmesi zorunlu olan tablolardan bir tanesidir. Finansal Tabloların içerisinde Mali Tablolar kategorisi altında yer almaktadır. Gelır Tablosunu yani Kar Zarar Tablosunu bu kadar önemli kılan şey işletmenin Kar veya Zararını önümüze seriyor olmasından ileri gelmektedir. İşletmenin vergi borcunu doğru şekilde tamamlaması için bir Kar Zarar Çalışması yaparak ortaya Gelir Tablosu çıkartılmalıdır.

Gelir Tablosu Nasıl Yorumlanır?

Kar Zarar Tablosunda Net Satışlar maddesi çok önemlidir. Net satışlar her türlü satıştan iade veya satış indirimleri düşüldükten sonra net elde edilen kazançtır. Örneğin bu rakama bakılarak dönem içerisindeki kesilen faturaların ve gelirlerin maliyet, gider gibi unsurların eklenmeden önceki hali görüntülenir.

Daha sonrasında maliyetler ve faaliyet giderleri düşülerek Faaliyet Kârına ulaşılabilir. Olağan giderler ve Finansman Giderleri de düşülerek Olağan Kâr veya Zarar bulunur. En son olarak Olağan Dışı Giderler düşüldükten sonra dönem içerisinde ödenmiş olan vergi de düşülür. Bu şekilde Net Kar veya Zarar Hesaplanmış olur. Bu sonuçların her biri işletmenin muhteviyatı hakkında bazı bilgiler verir.

Gelir Tablosu ile Bilançonun Farkı Nedir?

Bilançoda işletmeye yönelik akla gelecek olan bütün bilgiler yer almaktadır. Örneğin bilançoda işletmenin kasasındaki para veya bankaya olan kredi borcu dahi görüntülenebilirken Gelır Tablosunda bunlardan hiçbiri görüntülenemez. Gelir Tablosu yalnızca işletmenin Karlılık durumu hakkında bilgiler verir. Bilanço çok kapsamlı bir Mali tablodur.

Gelır Tablosu Örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir