Gelir Vergisi Nedir? Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

  • Whatsapp
Gelir Vergisi Nedir? Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir? Vergi Hesaplaması

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, kişileri gelirleri üzerinden verdikleri bir vergidir. Hukukta hak edinebilen, yetki kullanabilen ve kurumsallaşmamış kişiler kişilerin gelirleri üzerinden vergi alınır. Kişinin elde ettiği bir yıllık kazanç ve safi tutar üzerinden hesaplanır. Gelir Vergisi kişilerin özel durumunu dikkate alan bir vergi türüdür. Bu nedenle uygun bir dağılım vardır. Verginin belirlenmesi vergiye tabi gelirler ilgili Verginin Kanununda belirtilmiştir. Vergi; ticari kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler olabileceği gibi menkul sermaye geliri getiren mülkler, gayrimenkul sermaye geliri getiren mülkler ve diğer kazanç geliri getiren mülklerdir.

Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

İkametgahı Türkiye’de bulunanlar, bir sene içinde Türkiye’de devamlı olarak altı ay ikamet edenler vergi mükellefidir. Resmi daire veya müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen müessese, daire, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı bir ülkede ikamet eden Türk vatandaşları Gelir Vergisi mükellefidir.

Bu vergi mükelleflerinin Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri tüm kazanç ve mülkleri üzerinden vergiye Tabii olurlar. Türkiye’ye yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de dar mükellef sayılır ve sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve irat üzerinden vergilendirilirler. İrat; Gelir getiren mülk anlamındadır. (Örn: Kiralanan Ev)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Gelir Vergisi Beyannamesi, gelirinizi gösteren ve verginin tarhının gerçekleşmesi için verilen beyannamedir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi izleyen yılın Mart ayının son gününün akşamına kadar verilir. Gelirin sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın şubat ayının başından 25.günü akşamına kadar verilir.

2021 Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

  • 24.000 TL’ye kadar : %15 vergi
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası : %20 vergi
  • 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası) : %27 vergi
  • 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, ( ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 43.390 TL, fazlası) : %35 vergi
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL fazlası) : %40 vergi

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Özellikle iş yeri sahibi olup kazanç elde eden herkesin bilgi sahibi olması gereken konulardan birisi de verginin Hesaplamasıdır. Elde edilen kazanç üzerinden ödenmesi gereken verginin hesaplanması, nasıl ödenmesi gerektiği bütün gelir sahipleri için öneme sahiptir. Verginin Tarh edilebilmesi için her yıl Maliye Bakanlığı Vergi Dilimleri Tablosunu yayınlar.

Gelir Vergisi Nedir? Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir? Vergi Hesaplaması

Her bir tüzel kişi elde ettiği kazanç toplamını hesaplayarak işe başlayabilir. Bunun için yaptığınız satışlarda ne kadar kazandığınızı hesaplayarak ve ne kadar gideriniz olduğunu belirledikten sonra kazançtan gideri çıkararak ne kadar miktarda kazanç elde ettiğiniz net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu sonucun Vergi Dilimleri tablosunda hangi basamakta yer aldığını görebilirsiniz. Belirlenmiş oran ile kazancınızı çarparak verginizi hesaplayabilirsiniz.

Az kazançlar daha az vergi oranı alırken yüksek kazançlardan daha yüksek vergi oranı alır. Gelir Vergisi hesaplamasını dijital ortamda, pek çok vergi hesaplayan site mevcuttur. Bunun yanı sıra bir Mali Müşavire, Muhasebecinize de bu hesaplamayı yaptırabilirsiniz.

Örnek Gelir Vergisi Hesaplaması

Biz de yukarıda yer alan Gelir Vergisi Dilimlerini örnek alarak sizler için birkaç hesaplama yapacak olursak; 2021 yılı itibari ile 24.000 TL altındaki gelirler için %15 oranında vergi alınır. Vergi matrahının 6.000 TL olduğunu varsayalım. Bu miktar için vergi tarifesinin birinci diliminde kaldığı için %15 vergi oranına dahil olacaktır. Yani ödenmesi gereken vergi miktarı 6.000  %15 = 900 TL ödenmesi gereken vergi miktarıdır.

Serbest Meslek Kazancı

Serbest meslek çalışanlarının aklında olan bir soru da “Serbest meslek çalışanları Gelir Vergisi öder mi?” Bu meslek gurubuna dahil olan bireylerin elde ettikleri kazanç da Serbest Meslek Kazancı sayıldığı için bu vergiden muaf değillerdir. Vergi oranları, Vergi Dilimleri Tablosunda bulunan miktarlarla aynıdır.

Gelir Vergisini Ödemek

Vergi mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesi, iş yerinin bağlı bulunduğu vergi dairesi veya bankalar aracılığıyla ödeme yapılabilir. Gelir vergisinin ödemesi 2 taksit şeklinde alınır. Gelir sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmuyorsa ilk taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir. Gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşuyorsa ilk taksit Şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir