Gider Pusulası Nedir? Kimler Gider Pusulası Düzenler?

 • Whatsapp
Gider Pusulası Nedir? Gider Pusulası Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Gider Pusulası Nedir? Kimler Düzenler?

Gider Pusulası vergi mükellefi olan Gerçek veya Tüzel kişiliklerin, vergi mükellefi olmayan satıcılar veya hizmet sağlayanların adına düzenlemiş oldukları mali değeri olan bir evraktır. Halk dilinde Gıder Pusulası, Harcama Pusulası olarak da bilinir. Harcama Pusulası gideri gerçekleştiren işletmelerin, bu işlemi belgelendirmek için yaptıkları bir işlemdir. Bu durumda hem gider kaydetmiş hem de satıcı adına devlete stopaj ödemiş olurlar. Genellikle 2 nüsha olarak düzenlenen pusulaların bir nüshası imzalatıldıktan sonra kazanç sağlayana verilmelidir.

Buradaki satıcı veya hizmet sağlayanlardan kasıt, vergi mükellefi olmayan bir nevi arızi kazanç sağlayan normal, sıradan insanlardır. Gider Pusulası düzenlenmesinde dikkat edilecek husus, kazanç sağlayan kişinin mükellef olup olmadığıdır. Eğer kazanç sağlayan kişi, yani satış veya hizmet sağlayan kişi vergi mükellefi ise mükellefiyet durumuna göre kendisi Fatura veya Serbest Meslek Makbuzu düzenlemesi gerekmektedir.

Gider Pusulası Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Gider Pusulası düzenlenmesi için yukarıda da bahsedildiği gibi mükellef olmayan kişilerin gelir sağlamış olması gerekir. Örneğin mükellef olmayan bir kişi makale yazarlığı yaparak dışarıdan para kazanmaktadır. Bu durumda her ay düzenli olarak 500,00 TL normal işi dışında kazanç elde etmektedir. Bu durumda ödemeyi yapan Gerçek veya Tüzel kişi tarafından Harcama Pusulası düzenlenerek işlemin %20 Stopajı ile birlikte Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde beyan ederek karşı taraf adına vergisini öder. Aynı zamanda Gider Kaydı yapmış olur.

Birçok kazanç çeşidi Gider Pusulası düzenlenmesi için sebep oluşturabilir. Örneğin telif ödemesi yapan kişiler, web sitelerine içerik yazdıranlar, dijital Hakediş ödemeleri yapanlar, hurda alışı gerçekleştirenler bunlara birer örnektir. Harcama Pusulası düzenlenmesi hususunda dikkat edilmesi gereken nokta kazancın türü değil, kazancı sağlayanın vergi mükellefi olup olmadığıdır. Kazancın türü yalnızca stopajın yüzdesini belirler.

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

Gider Pusulası düzenlemenin belli başlı bazı koşulları bulunur. Geçerli bir Gider Pusulasının içeriğinde;

 • Mal veya hizmetin brüt, stopaj ve net bedelleri
 • Sırası numarası
 • Giderin Gerçekleştiği Tarih
 • Mal veya hizmetin konusu
 • Stopaj oranı
 • Kazanç sağlayan kişinin ismi ve soy ismi
 • Kazanç sağlayan kişinin T.C. kimlik numarası
 • Kazanç sağlayan kişinin adres bilgileri
 • Kazanç sağlayan kişinin imzası

Bulunması zorunlu etkenlerdir. Bu bilgiler ışığında harcama gerçekleştiren Gerçek veya Tüzel Kişi Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi şeklinde bildirim vereceği zaman adına Harcama Pusulası düzenlediği kişilerin bilgilerini beyannameye doldurmak zorundadırlar. Bu sebepten dolayı özellikle kazanç sağlayan şahsın T.C. Kimlik Numarasının Gider Pusulası üzerinde bulunması çok önemli bir detaydır.

Gider Pusulası Nereden Alınır?

Gider Pusulası günümüzde çoğunlukla kağıt ortamında düzenlenmektedir. Kağıt ortamında Harcama Pusulası düzenleyebilmek için öncelikle bir kırtasiyeden Gider Pusulası koçanı temin edilmelidir. Temin edilen koçanda bulunan Pusulanın sayfalarına bir kalem ile sayfa numarası verilmesi gerekir. Sol üst tarafa, yani düzenleyen bölümüne bütün sayfalara kaşe vurulması kesinlikle gerekli bir işlemdir. Bu işlem sayesinde Harcama Pusulasını kimin düzenlediği belli olur.

Sonrasında boş Harcama Pusulası koçanı ve Vergi Levhası ile birlikte notere uğramak gerekir. Noterde Harcama Pusulasının tasdik ettirme işlemi yaptırılır. Bu tasdik 2021 yılında 50 sayfalık bir Harcama Pusulası için yaklaşık 50,00 TL tutmaktadır. Noter tasdik işlemi tamamlandıktan sonra Gider Pusulası bir resmiyet kazanır ve düzenlenebilir hale gelir.

Gider Pusulasında Stopaj Oranları Nelerdir?

Gider Pusulasında harcamanın niteliğine göre stopaj oranları değişmektedir. Bunların bazılarından bahsedecek olursak;

 • Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden, (% 2)
 • Hurda mallar ile ilgili alımlarda %2
 • Diğer mal alımları için %5
 • Hizmet alımları durumunda %10
 • Komisyon, Prim gibi ödemelerde %20
 • Telif ödemelerinde %17
 • Hakediş ödemelerinde %20

Şeklinde sınıflandırılmıştır. Birçok çeşitli harcama türü bu kapsama girebilir. Gider Pusulasında Stopaj Oranları harcamanın niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Ancak günümüzde Gider Pusulası düzenlenmesine genel olarak sebep olan konular yukarıda bahsedilenlerdir.

Gider Pusulası Stopajsız Kesilir mi?

Gider Pusulasının stopajsız düzenlendiği durumlar elbette mümkündür. Örneğin Gerçek veya Tüzel Kişiler vergi mükellefi olmayan birinden araba satın aldığı zaman bunun için Harcama Pusulası düzenleyerek kayıtlarına geçirmesi gerekir.

Harcama Pusulasını Vergiden Düşmek Mümkün Müdür?

Gider Pusulasını vergiden düşmek mümkündür. Gerçek veya Tüzel Kişi Harcama Pusulası düzenleyerek aynı zamanda bir harcama yaptığını da beyan etmiş olur. Gider yaptığını beyan eden işletme Harcama Pusulasında yer alan Brüt rakamı gider olarak yevmiye defterine kaydederek dönem içindeki kârını azaltmış olur. Bu durum firmanın yararınadır.

Aslında Gider Pusulasında iki tane amaç vardır. Bunlardan birincisi, devletin mükellef olmayan kişilerden stopaj yolu ile vergi tahsil etmesi, ikincisi ise işletmelerin hakkını koruyarak onların harcama işlemlerinin gider kaydetmeyi sağlamaktır.

Harcama Pusulası Ba Bs ye Girer mi?

Gider Pusulası Ba Bs ye girmektedir. Beş bin üzeri herhangi bir alım satım gibi Harcama Pusulaları da limiti geçiyorsa Ba’da beyan edilmek zorundadır. Ancak sınırın altında kalıyorsa hiçbir şey yapmamak en doğru harekettir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir