İhbar Tazminatı Kimlere Verilir? İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

 • Whatsapp
İhbar Tazminatı Kimlere Verilir? İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı Nedir?

Tazminatların birçok çeşidi bulunmaktadır. Kıdem, İhbar, Kötü Niyet Tazminatı vs. gibi birçok tazminat türü kanunlarda yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesine göre İş Sözleşmesi fesih edilen bir çalışan, İş Sözleşmesi sona ermeden önce işveren tarafından belirli süre öncesinde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirme işveren tarafından yazılı olarak çalışanın kıdemine göre yapılır. Aksi takdirde işçiye İhbar Tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu işçi içinde geçerlidir. Karşılıklı bir durum söz konusudur.

Karşılıklı Olarak Bir Sorumluluk

İşçinin her hangi bir davranışı ya da performansı nedeniyle İş Sözleşmesini sonlandırmak isteyen işveren bu durumu karşı tarafa bildirmek zorundadır. Buna karşılık olarak deneme süresi içerisinde bir işçinin İş Sözleşmesi, işveren tarafından sonlandırılıyorsa herhangi bir bu Tazminatı ödeme zorunluluğu yoktur. İş sözleşmesi işçi tarafından haklı sebeplerle fesih edilmesi ile birlikte İhbar Tazminatı hakkı bulunur. Ancak haksız bir nedenle sözleşme fesih ediliyorsa da işverenin Tazminatı hakkı bulunur. İş Sözleşmesi düzenlenirken işveren bazı koşulların dışına çıkamaz. Örneğin “işçi tazminat talep edemez.” gibi bir ibare sözleşmede bulunamaz. Bu durum hem İş Sözleşmesi Yasaklarındandır, hem de geçersizdir.

İhbar Tazminatı Almanın Koşulları Nelerdir? Kimlere Verilir?

Aşağıdaki şartlara uyanlar Tazminat hak edeceklerdir.

 • İhbar sürelerine uymamak
 • İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması
 • İş sözleşmesini bildirim süresi verilmeden fesih edilen tarafın işveren olması
 • Haklı bir sebeple işten ayrılmak

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminat Hesaplanması yapılırken son brüt ücret üzerinden yapılır. İhbar Tazminatı Hesaplanırken Damga Vergisi ve Gelir Vergisi için kesinti olurken SGK prim kesintisi olmamaktadır. İhbar Tazminatı Hesaplamasında bir hafta, 7 gün olarak dikkate alınacaktır. Bu Tazminat, işçinin fesih bildirimi süresine ilişkin gün sayısı ile kıdem tazminatına esas tutulan (giydirilmiş) bir günlük ücretinin çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.

İhbar Süreleri Kaç Gündür?

Bir işçi ya da işverenin İş Sözleşmelerini fesih etmeleri durumunda gereken süreler bulunur. Bu durumda işveren işçiden habersiz işten çıkaramayacağı gibi işçi de işverenden habersiz işten ayrılamaz. Her iki taraf için de bazı İhbar Tazminatı Süreleri bulunmaktadır. Bu sürelere de ihbar Süresi ismi verilir.

İhbar süreleri şu şekildedir:

 • Hizmet süresi 6 aydan daha az sürmüş işçiler için 2 hafta
 • Hizmet süresi 6 ay ile 1,5 yıl arası sürmüş işçi için 4 hafta
 • Hizmet süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arası sürmüş işçi için 6 hafta
 • Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta olmaktadır.

Eğer ki iki tarafta bu İhbar Süresine uymazsa Tazminat vermek zorundadır. İhbar Süreleri fesih bildiriminin karşı tarafa iletilmesi ile sonuç doğurur ve fesih bildiriminin yapıldığı günü takip eden gün işlemeye başlamaktadır.

İhbar Süresi Boyunca Maaş Alınır Mı?

İhbar süresi boyunca işçi maaşını almaya devam etmektedir. İhbar Süresi boyunca işçi çalıştığı yerin bir işçisi olmaya devam etmektedir Bu durumda da tüm haklarından diğer tüm işçiler gibi faydalanabilir. Maaş ya da ikramiye ödemesi gibi diğer işçilere yapılan ödemeler ihbar süresi boyunca işçiye yapılmaktadır.

İhbar Süresi Boyunca İş Arama İzni

İşçi işten ayrılacağı için ihbar süresi boyunca her gün 2 saatlik iş arama iznini kanunen işverenden talep edebilmektedir. İşçi bu süreler içerisinde kendine yeni bir iş arayacak ve ihbar süresi boyunca çalıştığı işyerinde ise ücretinden hiçbir kesinti yapılmayacaktır.

İşçinin kendi isteğine bağlı olarak bu süreler birleştirilerek toplu olarak kullanılabilir. Sabah gelmeden önce veya akşam çıkmadan önce genel olarak 2 saat izin haklarını kullanabilmektedirler. İzin vermeyen işverenler ise o dönemlere ait çalışma saatlerine dair elde edinilen ücretlere mukabilen işçiye %100 zamlı olarak ödeme yapmakla yükümlüdür.

İhbar Tazminatı ile Kıdem Tazminatı Arasındaki Farklar Nelerdir?

İhbar Tazminatı, verilen İhbar Süresinde işveren işçisine yazılı bir bildirimde bulunmazsa tazminat ödemek zorunda kalır. Aynı şekilde İhbar Süresi içinde işçide işverenine haber vermeksizin işten ayrılırsa bu kez o işverenine Tazminat ödemek zorundadır. Kıdem Tazminatı ise aynı iş yerinde en az bir sene çalışmış olan işçinin almaya hak kazandığı tazminattır.

 • Kıdem tazminatı sadece işveren, işçisini işten çıkardığı durumlarda ödemektedir. İhbar tazminatını ise ihbar süresine uymadığı takdirde hem işveren hem işçi ödeyebilmektedir.
 • Kıdem tazminatından kesilen vergi oranı oldukça düşüktür. Yaklaşık %1 oranına kesilmektedir. İhbar tazminatında ise %15 Gelir Vergisine ek olarak Damga Vergisi de kesilmektedir.
 • İhbar tazminatı ile aynı anda işten ayrılan işçiye Kıdem Tazminatı ödemesi de yapılabilir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir