İhracat Nedir? İthalat ve İhracat Arasındaki Fark Nedir?

  • Whatsapp
İhracat Nedir? İthalat ve İhracat Arasındaki Fark Nedir?

İhracat Nedir?

İhracat, bir ülkede meydana gelen edinimlerin veya üretimi yapılan ürünlerin başka bir ülkeye satılarak yerel ülkeye kazanç sağlanmasıdır. İthalatla birlikte ihracat da global ticaret ağını oluşturur. Gelişmiş ekonomiler için inanılmaz derecede önemlidir. Bunun sebebi bireylere ve firmalara malları için çok daha fazla Pazar fırsatı sunarlar.

Hükümetler arasında diplomasinin ve dış politikanın temel işlevlerinden biri, ekonomik ticareti teşvik etmek, tüm ticaret taraflarının yararına ihracatı ve ithalatı teşvik etmektir. İthalat ve ihracat kavramları genelde bir arada işlenir özel olarak ihracat işlenmeden önce ithalatla arasındaki fark bilinmelidir.

İthalat ve İhracat Arasındaki Fark

İhracat, mal ve verilen hizmetlerin yurt dışına aktarılması, satılmasıdır. İthalat ise bu durumun tam tersi olarak düşünülebilir. İthalat yurt dışından mal ve hizmet satın alınmasıdır. İhracat, yurt dışından gelen bir iç talebi, ithalatı ise yurtdışından başlatılan bir talebi karakterize eder.

Yoğun bir ihracat, malların ülke içine giriş yapan döviz yoluyla ithal edilmesini sağlar. Bu özellikle hammadde bakımından fakir olan ve çoğunlukla aşırı nüfuslu ülkeler için önemlidir. İthalat ticaretinin, darboğazları aşma, teknik birikim veya aşırı talep nedeniyle üretim zorluklarını aşma ve iç ve dış pazarlar arasındaki fiyat farklılıklarını telafi etme görevi vardır.

İhracat Yapmanın Firmalar İçin Avantajları

Şirketler, çeşitli nedenlerle ürün ve hizmet ihraç etmektedir. Mallar yeni pazarlar yaratırsa ya da hali hazırda bulunan pazarları genişletirse, ihracat satışları ve karları artış gösterebilir ve hatta önemli küresel pazar payını ele geçirmek için bir fırsat yaratabilir. İhracat yapan şirketler, birden fazla pazara yelpazesini genişletirler ve satabilme potansiyelini arttırmaktadır.

Dış pazarlara ihracat, artış gösteren talebi karşılamak için eylemleri genişleterek genellikle birim başına maliyetleri azaltabilir. Dış pazarlara ihracat yapan şirketler, yeni teknolojilerin keşfedilmesine, pazarlama stratejilerine ve yabancı rakiplere ilişkin tecrübe ve deneyim elde eder.

İhracat Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Çoğu ülke ihracatını artırmak ister. Şirketlerde haliyle daha çok satmak isterler. Şirketlerin öncelikli amacı her zaman daha fazla gelir elde etmektir. İşletmeler açısından yurtiçine veya yurtdışına satış yapmanın arasında çok bir fark bulunmamaktadır. İhracat yapılması burada devlet açısından büyük önem taşımaktadır.

Şirketle ne kadar çok ihracat yaparlarsa rekabet avantajları o kadar artar. Mal ve hizmetlerin üretiminde uzmanlık kazanırlar. Hükümetler ihracatı teşvik ederler. İhracat işleri yükseltir, daha yüksek kazanç elde edilmesini sağlar ve o bölgede yaşayanların yaşamlarını da olumlu yönde etkiler. Böylelikle insanlar daha mutlu hale gelir ve ulusal liderlerini destekleme olasılıkları artar.

İhracat ve Döviz Rezervi

İhracat aynı zamanda ülkenin merkez bankasında tutulan döviz rezervlerini de arttırır. Büyük rezervlere sahip bir devlet, kullandığı para biriminin değerini yönetmek için kullanabilir. Ülkeler ayrıca likiditeyi yönetmek için döviz rezervlerini kullanır. Bu, enflasyonu daha iyi kontrol altına alabilecekleri anlamına gelir.

Enflasyonu kontrol altına almak için, kendi para birimlerini satın almak için yabancı para kurunu kullanırlar. Bu, para arzını azaltır ve yerel para kurunu daha değerli bir hale getirir. Aslında ülkeye ne kadar yabancı döviz girerse o ülkenin yerel parası da bir o kadar değerlenmiş olmaktadır.

Ülkelerin İhracatı Arttırmasının Yolları

Ülkelerin ihracatı artırmaya çalışmanın yolu vardır. Birincisi, endüstrilerine avantaj sağlamak için ticari korumacılığı kullanılmasıdır. Bu genellikle ithalat fiyatlarını yükselten tarifelerden oluşur. Ayrıca fiyatları düşürmek için kendi endüstrilerine sübvansiyon sağlarlar. Ülkeler ayrıca ticaret anlaşmaları müzakere ederek ihracatı büyük bir ölçüde arttırmaktadır. Ticaret korumacılığını azaltarak ihracatı artırır.

Ülkelerin ihracatı artırmasının bir diğer yolu da para birimlerinin değerini düşürmektir. Bu, alıcı ülkede ihracat fiyatlarını olduğundan daha düşük bir hale getirmektedir. Merkez bankaları bunu faiz oranlarını düşürerek yapmaktadır. Bir devlet ayrıca, değerini yükseltmek için daha fazla para birimi üretebilir veya döviz satın alabilir. Para birimlerinin değerini düşürerek rekabet etmeye çalışan ülkeler, para savaşları yapmakla suçlanmaktadır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir