İmar Barışı Nedir? İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?

  • Whatsapp
İmar Barışı Nedir? İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır? Yapı Kayıt Belgesi

İmar Barışı Nedir?

İmar Barışı plansız kentleşmenin önüne geçmeyi planlamaktadır. Kalabalık Nufüs Türkiye’nin önemli problemlerinden birisidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre, ülkedeki on milyondan fazla yapı imar kanun ve yönetmeliklerini ihlal etmektedir. Ülkemizde bulunan bu yapılar, kullanma izni olmadan kullanılmakta ve yasaları ihlal etmektedir.

İmar Barışı ve İzinsiz Yapılar

İmar izni olmayan, uygunsuz yapıların devlet eliyle kayıt altına alınıp, iskan edilmesi bu Barışın amacıdır. Türk hükümeti, 18 Mayıs 2018’de imar kanunlarına aykırı yapıları belirleyen ve kaydeden “İmar Barışı” başlıklı yeni bir kanun çıkararak önemli bir adım atmış bulunmaktadır.

İmar Barışı aynı zamanda Bina Kayıt Belgesinide sunar. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız, inşaat – iskan izinlerine aykırı olarak veya imar kanunlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Sertifikası alınması gerekmektedir.

İmar Barışı Bavuru İşlemleri

Başvuru İşlemlerini tamamlamak için öncelikli olarak E-Devlet’e giriş yapmanız gerekmektedir. Kurumlar kısmından Çevre ve Şehircilik Bakanlığını seçmelisiniz. İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulama başlığına tıklamalısınız. Karşınıza çıkan ekranda sağ üst köşede bulunan “Yeni Kayıt” butonuna tıklamalısınız. Açılan sayfadaki bilgilendirme yazılarını onayladıktan sonra bir sonraki sayfaya geçerek yapı ile ilgili olan bilgileri girmelisiniz.

İlgili işlemleri yaparken İmara aykırı olan bölümlerinin girişini yaptıktan sonra işlemleri tamamlayacaksınız. İşlemler tamamlandıktan sonra 24 saat içerisinde telefon numarasına SMS olarak bir hesap numarası gelecek ve buraya Yapı Kayıt Ücretini yatırmanız istenecektir. Bu kayıt ücretidir, kayıt ücreti ödendikten sonra Yapı sisteme kaydedilmiş olacaktır. Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi

Bu ücret, arsanın emlak vergisi değerinin toplamının %3’ü ve mesken amaçlı gayrimenkuller için yaklaşık inşaat maliyetleri ve ticari mülkler için %5’tir. İmar Barışına göre Bakanlık yaklaşık inşaat maliyetini belirleyecektir. Bakanlığın bu tespit için hangi ilkeleri kullanması gerektiği hala belirsizdir. İmar Barışı uygulamasından işletmeler, mükellefler vs. ilgili şartları taşıyan herkes faydalanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi Almanın Avantajları

İmar Barışının öngördüğü en dikkat çekici eylem, yıkım kararlarının iptali ve ruhsat şartlarına aykırı olarak inşa edilen ruhsatsız yapılar veya yapılar için ödenmemiş idari para cezalarıdır. Şu an için ruhsatsız yapılar artık yıkılma riski taşımamaktadır.

Prensip olarak, ruhsatsız bir yapıdaki bağımsız birimler, bir ortak mülkiyet yapısına dönüştürülemez. Bu nedenle, bu ruhsatsız yapılar Tapu Sicilinde hala arazi olarak kabul edilmektedir. Her bir mal sahibinin arazi payı, bağımsız biriminin alanıyla orantılıdır.

İmar Barışı ile ruhsatsız bir yapıdaki tüm birim sahiplerinin oybirliği ile Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu yapmaya karar vermesi ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesi halinde bağımsız birimler kat mülkiyeti haline getirilecek. Arazi kullanımının dönüştürülmesi ve / veya kat mülkiyeti kurulması için kayıt ücreti iki katına çıkar.

Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yapı Kayıt Belgesi almak, yani İmar Barışından yararlanmak ilgili yapı ayakta kaldığı sürece geçerliliğini korur. Yani bina gönüllü olarak veya kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmadıkça Yapı Kayıt Belgesi geçerliliğini korur. Yapı Kayıt Belgesi, bir binanın yıkılmasından sonra sona erdiği için, mülk üzerindeki herhangi bir yeni yapı, ilgili imar yasa ve yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

Yapı Kayıt Belgesi, bina sahibine herhangi bir kazanılmış hak vermez. İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için ayrı bir son kullanma tarihi, “kentsel dönüşüme tabi olma” olarak tanımlanan yapılarla ilgilidir. Yapı Kayıt Belgeli bir yapının kentsel dönüşüme uğraması halinde o bina Yapı Kayıt Belgesi ile korunmayacak ve dolayısıyla yıkılacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Verilirken Muayene

Yapı Kayıt Belgesinin verilmesi ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça denetlenir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenirken e-Devlet’e yapılan başvuruda asılsız beyanda bulunanlar hakkında ” Resmi Belge Düzenlenmesi Sırasında Yanlış Bilgi Verilmesi Maddesi ” uyarınca suç duyurusunda bulunulması öngörülmüştür.

İmar Barışı işlemleri tamamlanırken herşeyin eksiksiz olması gerekmektedir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenirken yanlış beyan bulunması durumunda ve bu husus Yapı Kayıt Belgesi ücretinin eksik hesaplanmasına neden olmuşsa eksik kalan kısım ilgili ihlal eden kişiye tahsil edilecektir. Eksik tutarın süresi içinde ödenmemesi halinde verilen Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edileceği ve peşin ödenen tutarın iade edilmeyeceği belirtilir.

İmar Barışında İstisnalar

2960 sayılı Boğaziçi Kanunun da tanımlanan Boğaz kıyı şeridi ve ön izleme alanının belirli kısımları ile İstanbul Tarihi Yarımada’nın belirli kısımları ve 664 sayılı Çanakkale Savaşları Başkanlığı Gelibolu Tarihi Alanı Kuruluşu Hakkında Kanunun 2 (e) maddesinde tanımlanan alan. 6546, İmar Barışı uygulamasından muaftır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir