İmza Sirküsü Nedir? İmza Sirküsü Ne İşe Yarar?

  • Whatsapp
İmza Sirküsü Nedir? İmza Sirküsü Ne İşe Yarar?

İmza Sirküsü Nedir?

Bir şirket ya da kurumun temsilcisinin, müdürünün, sorumlusunun veya ortaklarının imza atma yetkisi olmasına karşın noterden alabilecekleri resmi bir belgedir. İmza örneklerinin yer aldığı Noter tarafından onaylanmış olan resmi belgeye İmza Sirküsü ismi verilir. Limited Şirket veya Anonim Şirket adına görev yapan kişinin sorumluluk alanı ve yetki sınırları noter tarafından tasdiklenerek onaylanmaktadır.

İmza Sirküsü Ne İşe Yarar?

Özellikle iş yaşamında sahte imza ya da belge sahteciliği gibi sorunlarla karşılaşmamak adına ve resmi dairelerde işlem yapabilmek için sirküleri çıkartmaya her zaman bir işletmenin veya şirketin ihtiyacı vardır. Sahtecilik için ise alınabilecek en iyi önlem olarak görülebilir. Resmi kurumlarda imzalı işlem yapılacağı zaman kanunen direkt olarak görevlinin, işlem yapacak olan kişiden sirküleri veya imza beyannamesinin talep etmesi gereklidir. Yani yetkili kişilere ait imza örneklerinin noter onayı alınmasıyla birlikte belgelendirilmesine İmza Beyannamesi veya Sirküsü ismi verilir.

Yasal Bir Değere Sahiptir!

İmza Sirküsünün içerisinde yer alan imzalar yasal bir değere sahiptir. Böylelikle imza yetkisi olan kişi kendini güvenceye almış olur. Sahte imza kullanımının önüne geçilmesini sağlar. Bu sirkülerin ve beyannamelerin genel amacı herhangi bir şirket veya işletme adına sahte imza atılarak resmi kurumlarda işlem yapılmasını engellemektedir. Şirket herhangi bir problem ile karşılaştığında bu problemle ilgilenecek olan kişiler imza sirküleri sayesinde belirlenir. Bu kişiler aldıkları imza yetkisi ve vekaletname ile resmi kurumlarda rahatça işlem yapabilirler.

İmza Sirküsü Nasıl Alınır?

Belirli bir ücret karşılığında noterden alınan Şirket İmza Sirküsü kısa bir süre içerisinde hazırlanabilmektedir. Sirküsünün yada İmza Beyannamesinin hazırlanabilmesi için elbette bazı evraklara ve bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

İmza Sirküsü Almak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

  • İlgili Kurum veya Kuruluşun Vergi Levhası
  • İlgili Kişinin Nüfus Cüzdanı ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Kurumda Kayıtlı Olduğu Yerin Ticaret Sicil Gazetesi

Günümüzde Ticaret Sicil Gazetesi kolayca web üzerinden alınabiliyor. Sistem artık eskisi gibi somut gazete sunmaktan ziyade dijital gazeteyi önümüze seriyor. Durum böyle olunca da talep eden kişi istediği anda tek tıklama ile şirketin bütün Ticaret Sicil Gazetelerini görebiliyor.

Sirkü ile İmza Beyannamesi Arasındaki Fark

Sirküler ile İmza Beyannamesi birbirlerinden farklı birer kavramdır. Öncelikle her iki işlem de noterler tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Hem Sirkü için hem de İmza Beyannamesi için ücret ödemesi Noterlere yapılır. Aynı zamanda her ikisi de imzaların tescil edildiği resmi bir belgedir. Noterden belirli bir ücret karşılığında alınan imza beyannamesinin aslında Sirküsünden farkı yoktur.

İmza beyannamesi yalnızca kişilere verilmektedir. Fakat Sirküler ise firmalara ya da şirketlere verilmektedir. İmza sirküsü, imza beyannamesinden farklı olarak ticari faaliyette bulunan işletmelere verilen resmi nitelikteki bir belgedir. Şirket yetkilisi ve tüm çalışanlar birlikte imza vermektedir. İmza beyannamesi ve Sirküsü için noterden istenilen belgeler aynıdır.  

İmza Sirküsü Çıkartmanın Maliyeti Nedir?

Noterden alınmış olan herhangi bir belge resmi bir belge niteliğindedir. Sirkünün ilk nüsha ücreti 98 TL olarak belirlenmiştir. İlk nüshadan sonra diğer ücretler bazı farklılıklar göstermektedir. Örneğin, ilk nüsha sirkü fiyatı iki katı olmak yerine 1,5 ile çarpılarak belirlenen ücrettir. 2021 yılında İmza sirküsü fiyatı 98 TL iken imza beyannasi fiyatı ise yaklaşık olarak 50 TL olarak belirlenmiştir.

İmza Sirküsü Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Kanunlarda Şirket Sirkülerinin geçerlilik süresi ile ilgili bir şey bulunmamaktadır. Bu nedenle sirkü yetkili kişinin ya da yönetim kurulunun görev süresine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak yetkili kişinin görev süresinin tamamlanmasıyla birlikte imza Sirküsünün geçerlilik süresi de sona ermektedir. Sirküler düzenlenirken geçerlilik süresinin ne kadar olduğu belirlenmektedir. Fakat eğer ki bir süre belirtilmemiş ise imza sirküsünün geçerlilik süresi en fazla 3 yıl olarak belirtilmiştir.

Süresi Dolan İmza Sirküsü Nasıl Yenilenir?

Noter Sirküler için kişinin kimliği ile birlikte belirli bir ücret yatırarak başvuru yapılması ile alınır. Noter Sirküsünü başvurunun ardından kısa bir süre de hazırlamaktadır.

Şirket imza sirküleri geçerlilik süresi dolduktan sonra yenilenmesi gerekmektedir. Yenilemek için ise bazı Prosedürlere uyulması gereklidir. Şirket imza sirkülerinin yenilenmesi için öncelikle ilgili olan kişi ya da kişilerin kimlik fotokopisini Ticaret Sicil Kaydı Belgesini ve Vergi Levhasını notere ibraz etmek gerekmektedir. sirkü kaybolduğu takdirde ise noterden yeni bir sirkü çıkarılması gerekmektedir.

İmza Sirküsü Nasıl Sorgulanır?

Sirküsü ve Beyanname E-devlet üzerinden sorgulanmaktadır. E-Devlet arama butonuna firma yetkili belgesi sorumlu kişi sorgulama yazarak Şirket Sirküsü sorgulama sayfasına erişim sağlanabilir. Ancak E-Devlet üzerinden Sirkülerisorgulayabilmek veya herhangi bir durum kontrolü yapabilmek için için resmi işlemlerin noter tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu da kısa bir süre içerisinde gerçekleşmektedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir