İş Sözleşmesi Yapma Yasakları Nelerdir? İş Sözleşmesi ve Yasaklar

  • Whatsapp
İş Sözleşmesi Yapma Yasakları Nelerdir? İş Sözleşmesi ve Yasaklar

İş Sözleşmesi Yapma Yasakları Nelerdir?

İş Sözleşmesi Yasakları dikkat edilmesi gereken bir husustur. Her hangi bir işçi çalıştırılmadan önce karşılıklı olarak tarafların hakları koruyabilmesi adına sözleşme yapmaları kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu sözleşmeler ileride yaşanabilecek her türlü problemlerden doğabilecek yaptırımları engellemektedir. Sözleşmeler aslında taraflar için birer sigortadır.

Sözleşmeler her iki tarafa da katkı sunmuş olsa da aslında bazı durumlarda sözleşme yapmak kanunen yasaklanmış durumdadır. Aşağıda belirtilmiş olan hallerde işverenler, işçileri ile sözleşme yapamazlar. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz;

  • Çocuk İşçi Çalıştırma Yasağı
  • Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı
  • Yabancı İşçilere İlişkin Yasaklar
  • Toplu İş Sözleşmelerinden Doğan Yasaklar

İş Sözleşmesi Yasakları – Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Yasağı

Henüz 15 yaşını doldurmamış olan çocuklar çalıştırılamazlar. Çalışmaları yasak olduğu için sözleşme imzalamaları da yasaklanmış durumdadır. Fakat 14 yaşını doldurmuş olan çocuklar kendi istekleri ile çalışabilmektedirler. Bu durumda çalıştıkları işyerleri veya yaptıkları iş okuluna, hayatına, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine engel olmaması gerekir.

Temel eğitimini tamamlayan 14 yaşını doldurmuş olan çocuklar okula gitmeseler dahi günde 7 haftada 35 saatten fazla çalıştırılamazlar. 15 yaşını da tamamlamış olan çocuklar günde 8 saat haftada 40 saate kadar çalıştırılması uygundur. Ancak okuluna devam ediyorsa günde 2 saat haftada 10 saatten fazla çalıştırılamazlar.

Maden ocakları, kanalizasyon, kablo döşemesi, tünel inşaatları gibi yer altında veya su altında çalışılabilen ortamlarda çocukların çalışabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Sanayiye ait işler de bu duruma dâhildir. 18 yaşını doldurmamış çocuklar gece sayılan saatlerde de çalıştırılamazlar.

İş Sözleşmesi Yasakları – Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı

Kadınların da aynı çocuklarda olduğu gibi Maden ocakları, kanalizasyon, kablo döşemesi, tünel inşaatları gibi yer altında veya su altında çalışılabilen ortamlarda çalıştırılması yasaktır.

Kadın işçiler doğum izin sürelerinde çalıştırılması yasaktır. Bu süreler doğumda 8 hafta öncesi ve 8 hafta sonrası olmak üzere 16 haftalık bir zaman dilimi boyunca geçerlidir. Ancak hamile olan bir kadın birden fazla çocuk bekliyorsa, yani çoğul gebelik söz konusu olmuşsa doğumdan sonraki 8 haftalık dilime 2 hafta daha süre ayriyeten eklenebilmektedir.

Kadınlar kendi istekleri doğrultusunda doğumdan 3 hafta öncesine kadar iş hayatlarına devam edebilirler. Fakat burada kullanamadıkları 5 haftalık süre, doğumdan sonraki izin haftalarına eklenir. Yani bu durumda 8+5 olmak üzere 13 hafta olan izin süresini doğumdan sonra kullanabilecektir. Ayrıca devlet doğum yapan kadınlara doğum parası da vermektedir. Tabi ki doktorunun da bu durumu onaylamış olması gerekmektedir.

İş Sözleşmesi Yasakları – Yabancı İşçilere İlişkin Yasaklar

Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılar Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce bakanlıktan çalışma izni almak zorundadırlar. Çalışma iznini almadan önce herhangi bir sözleşmeye dâhil olamazlar. Kaçak olarak çalışıldığı tespit edildiği takdirde ilgili makamlar tarafından idari para cezasına çarptırılmaları mümkündür.

İş Sözleşmesi Yasakları – Toplu İş Sözleşmelerinden Doğan Yasaklar

Bazı şirketler veya işletmeler sözleşmelerini toplu olarak yapabilirler. Toplu İş Sözleşmeleri ile birlikte örneğin askerliğini yapmamış olanlar veya emekliliği sağlanmış olan çalışanların sözleşmeye katılması yasaklanabilmektedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir