İşyeri Açma Ruhsatı Başvurusu Nasıl Yapılır? Çalışma Ruhsatı

 • Whatsapp
İşyeri Açma Ruhsatı Başvurusu Nasıl Yapılır? İşyeri Açma Ruhsatı ve Çalışma

İşyeri Açma Ruhsatı

İşyeri Açma Ruhsatı ya da Çalışma Ruhsatı olarak bilinen, yetkisi bulunan idari birimler tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında yer alan işyerlerinin açılarak çalışma yapmasına verilen izin olarak bilinmektedir.

Bir işyerinde yetkili idarelerden herhangi bir işyeri açma ve Çalışma Belgesi alınmadığı sürece kesinlikle işyerinde çalışma yapılamaz. Yönetmelikte yer alan yetkili idareler haricinde meslek kuruluşları gibi yerlerden alınan diğer ruhsat ya da belgeler çalışma ruhsatının varlığın ortadan kaldıramaz. Çalışma Ruhsatı olmadan açılan işyerleri İl Özel İdaresi ya da belediye yetkilileri gibi idarelerce kapatılır.

İşyeri Açma Ruhsatı Belediye Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşyeri Ruhsatı alabilmek için başvuruda izlenilen adımlar aşağıdaki gibidir:

 • İş yerinin yer aldığı sınıfın belirlenmesi
 • Gerekli olan belgelerin hazırlanması
 • Başvuru işlemleri
 • İşyerinin kontrolünün sağlanması
 • Ruhsatın kesinleştirilmesi

İşyeri ruhsat için öncelikle iş yerinin bağlı olduğu ilçe belediyesine başvuru yapılması önemli bir durumdur. Gerekli belgelerin kapsamı ve içeriği, alınacak kurum ya da ilçeye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle Tam Listenin ilçe belediyesinden öğrenilmesi mümkündür.

İşyeri Açma Ruhsatı Belediye Başvurusu İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Sıhhi Müesseseler
Şahıslar için;
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Vergi Levhasının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi ( TC Kimlik Numarası)
 • Yangın söndürme cihazı ( 6 kilogramlık) fatura fotokopisi
 • İskan belgesi
 • Ustalık gerektiren işyerlerinden ustalık belgesi
 • Oda kayıt fotokopisi
Şirketler için;
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Oda kayıt fotokopisi

Yukarıda Şahıslar için bahsedilen İşyeri Açma Ruhsatı gerekli evrakların aynıları şirketler için de istenilmektedir. Şirketler için ilave olarak Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Oda Kayıt Belgesinin Fotokopisini ibraz etmek gerekmektedir.

GayriSıhhi Müesseseler
Şahıslar için;
 • Vergi Levhasının aslı ve fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratını aslı ve fotokopisi
 • İskan belgesi
 • İtfaiye raporu
 • Nüfus cüzdanı fotoğrafı; arkalı önlü
 • Kat maliklerinden muvakatname
 • Sorumlu müdür sözleşmesi
 • Emisyon izni veya analiz raporu
 • Desarj izni veya analiz raporu
Şirketler için;
 • Ticari Sicil gazetesi
 • İmza sirküleri

GayriSıhhi Müesseseler için ise gerekli evraklar ve bilgiler yukarıda belirtildiği gibidir. Şirketler için İşyeri Açma Ruhsatı evrakların tamamının ibrazının dışında olarak Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri ek olarak beyan edilmelidir.

Umuma Açık Olan İşyerleri
Şahıslar için;
 • Adres tespiti
 • Noter tasdikli tapu fotokopisi
 • Noter tasdikli kira kontratı
 • İskan belgesi(2 Adet)
 • İç ve dış cepheden resim
 • Oda ve faaliyet belgesi
 • Sabıka kaydı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi arkalı önlü (TC Kimlik Numarası)
 • 2 adet vesikalık resim
 • Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar
 • Vergi levhası
Şirketler için;
 • Ticari sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı , tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar

Bahsedildiği gibi evrakların tamamı hazırlanmalı, şirket üzerine İşyeri Ruhsatı çıkartılacak ise hemen bir üstte yer alan bölümdeki bilgiler ve evraklar ibraz edilmelidir.

2021 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ücreti Nedir?

Belediye sınırları içerisinde bir iş yerinin açılması için işyeri açma izni harcına tabi olmaktadır. İşyeri Açma Ruhsatı alabilmek için bu işyeri izin harcını ödeme zaruri bir durumdur. Belediye sınırları içerisinde yeni bir işyeri açmak için işyerine ait bilgileri içeren bir beyanname vermeye ve hesaplanacak miktar ödeme mecbur haldedirler.

İşyeri açma izin harcı belediye gelirleri kanununun 96. maddesi gereğince bakanlar kurulunca gösterilen esaslar içerisinde belirtilen bir tarifeye göre hesaplanmaktadır. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Her Şehirde ve hatta belediyeden belediyeye göre bu ücretler değişmektedir. Bu sebepten dolayı net bir bilgi vermek mümkün olmayacaktır. Bu konu hakkındaki en gerçek bilgiyi, ilgili belediyelerin web sitesinden veya Telefon ile iletişime geçerek alabilirsiniz.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir