Kapasite Raporu Nedir? Kapasite Raporu Almaktaki Amaç Nedir?

 • Whatsapp
Kapasite Raporu Nedir? Kapasite Raporu Almaktaki Amaç Nedir? Yenileme ve Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır? Kapasite Rapor Ücreti Nedir?

Kapasite Raporu Nedir? Kapasite Raporu Almaktaki Amaç Nedir?

Kapasite raporu bir firmanın mevcut makine parkı ve iş gücüyle bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belirli Kriterler üzerinden hareket edilerek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenmiş olan belgeye verilen isimdir. Kapasite Raporu geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Süresi dolan işletmeler Kapasıte Raporu Yenileme işlemi yapmalıdır. Ayrıca kapasite raporlarında haksızlıklar karşı karşıya gelinmemesi adına TOBB tarafından belirlenen Kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

Şirketin veya İşletmenin Kapasitesini Gösteren Rapordur!

Kapasite raporu, sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanmış olan özel ya da tüzel kişilerin irtibat bilgilerini, yıllık üretim kapasitelerini, kullandıkları hammaddeleri, istihdam bilgileri gibi bazı konuları içeren kimlik kartı niyetindeki rapordur. TOBB’a bağlı odalar tarafından görevlendirilen Ekspertiz heyeti tarafından firma iş yerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesiyle sonuçlanan kapasite raporları, Prosedür için gerekli oda tarafından hazırlandıktan sonra TOBB onayından geçmek zorundadır.

Kapasite Raporundaki Amaç

Kapasite raporunun alınmasının genel amacı ise, ilgili kuruluşlar ya da devletten çeşitli indirim ve sanayicilere özel uygulamalardan yararlanmak içindir. Ülkenin üretim gücünü belirlemek ise asıl amaçtır. Ayrıca raporun amaçları arasında stratejik plan ve programlara daha iyi bakabilmek de yer almaktadır.

Kapasite Raporu Nereden ve Nasıl Alınır?

Bu Raporun başvurusunda bulunabilmek için firma üretim yeri ya da merkezi adresinden en az birisinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması gereklidir. Raporun istek formu bağlı olunan odadan ücretsiz talep edilmektedir. Kapasite raporu doldurularak odaya dilekçe ile başvuru yapılmaktadır.

İlgili başvurular ve işlemler tamamlandıktan sonra Sanayi Odasından yetkili memurlar belirli bir günde işletmeye gelerek raporda belirtilen malzemelerin ve makinaların sayımını yapmaktadır. Kapasite raporu için başvuru yapabilen yerler arasında oda üyesi olan sigortalı işçileri ile birlikte üretim yapan, adres tescil edilmiş bir iş yeri bulunan ya da gerekli makine tesisatı bulunan sanayiciler yer almaktadır.

Kapasite Raporu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kapasite raporu başvurusu için bazı evraklar istenir. Her ilin Ticaret Odası ya da Sanayi Odası tarafından istenilen evraklar genel olarak aynıdır. Kapasite Raporu Başvurusu için istenilen evraklar şu şekildedir:

 • Kapasite raporu başvurusu için gerekli olan form
 • Firmanın imza sirküsünün aslı ve fotokopisi
 • Mal sahibinin tabu belgesi
 • Vergi levha fotokopisi
 • Defter kayıtları
 • Gider makbuzları
 • Ticaret Sicil gazetesi
 • Ek bilgi ve güncelleme formu
 • Maden ocakları için maden ruhsatı
 • Kiralık işletmeler için faturalar
 • Varsa kiralık makine listesi

Bazı Durumlarda Aşağıdaki Evraklar da İstenebilir:

 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Marka Tescil Belgesi
 • Patent Kullanım Belgesi
 • Son bilanço
 • Deşarj izni
 • Emisyon izni
 • Know- How sözleşmesi
 • ISO 1400 sözleşmesi

Kapasite Raporu İçin Uygun İşletmeler ve Şirketler

Kapasite Raporunu alabilmek için elbette bazı şartlardan geçiyor olmak gerekmektedir. Bunun yanında şirketin türü vs. tarzı şeylere bakılmaksızın işletmenin türüne bakılmaktadır. İşletmenin türleri eğer aşağıdakilerden her hangi bir tanesine uygun ise o işletme Bu Raporu alabilmektedir.

 • Gıda sanayii
 • Montaj, tamir ve bakım atölyeleri
 • İplik sanayii
 • Dokuma sanayii
 • Örme sanayii
 • Sıhhi ve fenni tesisatçılar
 • Cam ve porselen sanayii
 • Döküm sanayii
 • Madeni eşya sanayii
 • Plastik eşya sanayii
 • Deri tuzlama ve asorti işleri
 • Kaplama sanayii
 • Kimya sanayii
 • Çeşitli metal sanayii
 • Taş ocakları ve maden istihracı
 • Toprak eşya sanayii

Kapasite Raporu İçin Uygun Olmayan İşletmeler ve Şirketler

Kapasite Raporu aslen üretim ile alakalı olan bir belgedir. Örneğin Gömlek üretimi yapan bir tekstil atölyesi düşünelim. Bu raporu almak bu atölye için uygun olacaktır. Çünkü Kapasite Raporunda yıllık üretim kapasitesi, Makine ve Teçhizatlar, Çalışanların sayıları, Kalite belgeleri vs. üretim ile ilgili olan bilgiler yer almaktadır.

Kapasite Raporu almaya uygun olmayan işletmelere örnek verecek olursak bunlar en iyi alım satım işlemleri yapar işletmelerdir. Çünkü üretim yapmazlar ve bir kapasite konusuna da gerek kalmaz. Makine veya her hangi bir üretim amaçlı Teçhizat bulundurmazlar.

Kapasite Raporu Zorunlu Mudur? Kimler Kapasite Raporu Almak Zorundadır?

Herhangi bir sanayi dalında üretim yapmak isteyen kişiler için zorunlu olan bir belgedir. Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi almak isteyen kişilerin Kapasite Raporu alması zorunludur. Bazı durumlarda ise ekstra olarak bu raporu alınmasına hak kazanılır. Bu durumlar şu şekildedir:

 • Kapasıte raporu almak için sanayi odası üyesi olmak gerekir.
 • Firmasında sigortalı işçiler ile üretim yapan firmalar başvurabilir.
 • Adresini tescillemek isteyen iş yeri sahipleri, yasal olarak herhangi bir engeli bulunmayan kişiler bu raporu alabilir.
 • Gerekli üretim aracı ve tesisata sahip olan sanayiciler kapasite raporu başvurusu
Kapasite Raporu Yenileme

Kapasite raporu yenilemek için 2 yıl sürenin geçmiş olması gereklidir. Kapasite raporu süresi bitmeden yaklaşık 1 ay önce gerekli belgeler tamamlanarak sanayi odası ya da ticaret odasına başvurusu yapmak gerekir.

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılır?

Kapasıte raporu aşağıdaki bahsedilen kurum veya işlemlerde gerekebilir. Bunun için üretim yapan işletmenin elinde bu rapordan bulundurması şarttır. Bir vergi incelemesi veya Yatırım Teşvik Belgesi almak gerektiğinde ilgili vergi dairelerine bu Raporu ibraz edilmesi gereklidir.

 • KOSGEB
 • Dahilde işleme izin belgesi
 • Resmi ve özel ihaleler
 • Vergi incelemeleri
 • Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım
 • Yatırım teşvik belgesi
 • Geçici Kabul İzin belgesi müracaatları
 • Yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılım
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatları

Elbette Kapasite Raporu yalnızca yukarıdaki Kurumlarda veya işlemlerde istenmez. Bazı yetkili merciler bu raporları görmek isteyebilir, ancak genel olarak buralarda kullanılır.

Kapasite Raporu Ücreti Nedir?

Kapasite raporu ücreti her yıl sanayi odası ve ticaret odası tarafından belirlenen harç tarifesinde belirtilen tutar kadar oda tarafından tahsil edilir. Bunun yanı sıra TOBB tarafından hesaplarına firma adı belirtilerek belirlenmiş olan onay harcı da yatırılır. Kapasıte raporu ücreti belirtilen odaya yatırılmalıdır. İster kapasıte raporu başvurusu yapılsın ister kapasıte raporu yenileme yapılsın, kapasite raporu ücreti aynı şekilde alınmaktadır. Kapasıte raporu ücreti yatırıldıktan sonra bu raporun denetimi için gün planlanır.

Kapasite raporları için TOBB hesap numaralarının bir tanesi ile başvuru yapan firmaların unvanları belirtilerek kapasite raporu ücreti olarak 575 TL yatırması ve Dekontun aslının raporu başvuru formuna eklenmesi gereklidir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir