Kapitalizm Nedir? Kapitalist Ne Demek? Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  • Whatsapp
Kapitalizm Nedir? Kapitalist Ne Demek? Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyet içinde olması ile beraber bunların işletilmesine dayalı bir sistemdir. Tamamı ile ekonomik bir sistem olan Kapıtalizm serbest piyasa ekonomisi adını verdiğimiz ekonomiye bağlıdır.

Kapitalizm, üretimin kar amacı doğrultusunda yapılmakta olduğu ve bu artı katma değerin de pazarda satışa konduğu ekonomist bir sistemdir. Aynı zamanda kapıtalizm ücretli emeğe dayatılmaktadır. Kapitalist piyasalarda üretimi yapmakta olan işçi sınıfı her zaman daha az kazanan sınıf olmuştur.

Kapitalist Sistemler

Bu üretim sisteminde daha fazla katma değer sağlamak esas olarak alınır. Ayrıca kapitalist para piyasaları içerisinde karar verme mekanizması ve yatırım gibi bütün faktörlere üretimin gerçek sahipleri karar vermektedir. Genel olarak kapitalizm arz ve talep dengesinin toplumun yararına olan serbest bir biçimde belirlenmesi öncülüğünde olmuştur.

Kapitalizm göz önüne alındığında ve kapitalist gibi düşünüldüğünde ‘’her şey para karşılığında alınır.’’ gibi bir ifade çıkıyor demek yanlış olmaz. Kapıtalizm aynı zamanda tüketimin de artmasını sağlamaktadır.

Kapitalist Ne Demek?

Kapitalizme inanmakta olan ve bu görüşü savunan bireylere ‘’Kapitalist’’ denir. Kapitalistler bu felsefeyi kabullenmekten de ziyade özel yaşantılarında da uygulamaya geçirmekten geri kalmazlar.  Özellikle hayallerin bile ötesinde olan her şey para ile satın alınabilir düşüncesini kavrayan kapitalistler popüler tüketim araçlarını satın alabilmek için de paraya ihtiyaç duyar.

Daha çok üretim yapılarak bu malzemeler doğru pazarlara satıldığı takdirde rekabeti arttıran en önemli faktörü gerçekleştirmiş olurlar. Bunun yanı sıra Kapıtalizmde üretim araçları özel kesim adını verdiğimiz grubun elindedir. Özel mülkiyetin sahiplik yaptığı üretim araçları ile daha çok üretim asıl hedeftir. Kapitalistler de bu sistemin doğruluğunu savunmaktan geri kalmazlar.

Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kapitalizm genel olarak ele alındığında 16. ve 19. Yüzyıllar arasında meydana gelmiş ve bu tarihler arasında kurumsal bir rol modeline bürünmüştür. İlk Çağ’dan bu yana başlayan Kapıtalizm Orta Çağ döneminde tüccarlar tarafından gün ışığına çıkmaktaydı. Dünya genelinde Feodalizmin sona ermesinden sonra başlayan Kapıtalizm adeta yenidünya düzeni sayılabilecek bir noktaya gelmiştir.

Kapitalizm batı genelinde çok fazla etkiye sahip olmuştur. Aynı zamanda Kapitalizm Avrupa ve İngiltere’de de oldukça yaygın bir görüştür. Kapitalizm’ e karşı gösterilen duruş her yerde aynı değildir. Özellikle klasik politik ekonomi ve Marksist politik ekonomi de ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda Weberci politik ekonomi ile Alman Tarih Okulu ve Avusturya Okulu da ortaya çıkmıştır.

Kapitalizm ve Tarihi Hakkında Bilgi

Kapitalizm denen görüş, tam olarak 16. Yüzyılda ortaya çıkmakla beraber Sanayi Devrimi’nin yaşanması ile birlikte tüm Avrupa’ya yayılan Kapıtalizm, günümüze kadar da bazı kesimler tarafından geçerliliğini korumaktadır. Başlarda esnaflar ve tüccarlar arasında başlamış olan bu sistem bunun sonrasında varlık göstermekte olan büyük şirketlere yayılmıştır.

Kapitalizm 16. Ve 19. Yüzyılları arasında daha da kurumsal bir rol model halini almıştır. İlk Çağ’da tüccarlar tarafından temeli atılmış olan kapıtalizmi Avrupa’ya yayan ise Sanayi Devrimi olmuştur. Kapitalizm önce İngiltere’ye ardından da tüm Avrupa geneline hız kesmeden yayılmıştır. Kapıtalizm ana belirgin özellikleri arasında mülkiyet, rekabet, miras ve devlet kontrolü vardır. Kapitalizmin öncülerinden olan Adam Smith Kapitalist sistemi tarif eden ilk kişilerdendir.

Kapitalizmin İlkeleri

Kapitalizmin ‘’ağababası’’ olan Adam Smith ekonominin nasıl olması gerektiğini anlatırken işin aslında, kapitalist sistemi anlatmıştır.

Devletin rolünden piyasa mekanizmasına, kişisel çıkarlardan serbestliğe kadar, sistemin sınırlarını da belirlemiştir. Kapitalizme daha yakından bakacak olursak, uyguladığı ve kural olarak gördüğü Adam Smith’in ilkeleriyle uyuştuğu görülmektedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir