KDV Tevkifatı Nedir? KDV Tevkifatı Oranları Nelerdir? KDV Tevkifatı Hesaplama

  • Whatsapp
KDV Tevkifatı Nedir? KDV Tevkifatı Oranları Nelerdir?

KDV Tevkifatı Nedir?

KDV Tevkifatı faturadaki KDV’nin alıcı ve satıcı ile paylaştırılması anlamına gelmektedir. Bazı hizmetler ve teslimlerde devlet KDV ödemelerini alıcı ve satıcı arasında paylaşmasını kanunlar ile emretmiştir. Tevkifat işlemleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan satıcılardan ürün ve hizmet alanların vergi yükünü hafifletmek amacı ile uygulanmaktadır.

KDV Tevkifatı Oranları Nelerdir?

İşgücü temin hizmeti için tevkifat oranı9/10
Özel güvenlik hizmetleri için tevkifat oranı9/10
Yemek servisi ve organizasyon hizmeti için tevkifat oranı5/10
Yapı denetim hizmetleri için tevkifat oranı9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri için tevkifat oranı9/10
Yük taşımacılığı hizmet alımları için tevkifat oranı2/10
İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimi7/10
Ticari reklam hizmetleri tevkifat oranı7/10
Organizasyon hizmetlerinde KDV Tevkifatı Oranı5/10
Yapım işleri ile ifa edilen Mimarlık – Etüt – Proje Hizmetleri4/10
Etüt – Plan – Proje – Danışmanlık – Denetim benzeri hizmetler9/10
Makine – Teçhizat – Demirbaş – Taşıtlara ait tadilat, bakım ve onarım hizmetler7/10
Fason olarak yaptırılan konfeksiyon işleri7/10
Turistik mağazalara müşteri bulma – götürme hizmetleri9/10
Çevre ve Bahçe bakım hizmetleri9/10
Servis taşımacılığı hizmetleri5/10
Baskı ve Basım hizmetlerinde KDV Tevkifatı Oranı5/10
Ağaç ve orman ürünlerinin teslimi5/10
Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu olan işlemler9/10
Pamuk – Tiftik – Yün ve Yapağı – Ham Post – Deri teslimi işlemleri9/10
Hurda metalden elde edilen külçelerin teslimleri7/10
Hurda metallerin dışında elde edilen Bakır – Çinko – Alüminyum – Kurşun külçe teslimleri7/10
Bakır – Çinko – Alüminyum – Kurşun ürünlerinin teslimleri7/10
Metal – Plastik – Kauçuk – Kağıt – Cam Hurda – Atıklardan elde edilen hammadde teslimi9/10
Diğer Teslimler2/10
Diğer Hizmetler5/10

Yukarıda KDV Tevkifatı oranlarının tamamından bahsedilmiştir. KDV Tevkifatı oranları dışında kalanlar en altta yer alan diğer teslimler ve diğer hizmetler olarak ikiye bölünmüştür. KDV Tevkifat oranları içerisinde yapılan hizmetin veya teslimin türü hangisi ile uyuşuyorsa KDV Tevkifat oranı ona göre belirlenmelidir.

KDV Tevkifatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Normal ve irsaliye faturadan hiçbir hesaplama farkı bulunmayan tevkifat için hesaplanan KDV satıcı ve alıcı arasında bölüştürülerek alınmaktadır. Bu sayede hem alıcı hem de satıcı bu sorumluluğu üstlenir. Örneğin, 1000 TL tutarlı bir satış faturası varsa, faturaya %18 oranında KDV eklenir ve faturanın KDV tutarı 180 TL, genel toplamı ise 1180 TL olmaktadır.

Bu durumda normal KDV Tevkifatı olmayan bir faturada satıcı olarak 180 TL katma değer vergisi devlete ödenmelidir. Eğer tevkifat varsa ve kullandığımız tevkifat oranı 5/10 ise 180 TL’lik KDV tutarının 5/10’u yani yarısı 90 TL etmektedir. Bu durumda 90 TL’lik bu kısım tevkif edilir ve ödenmesi konusundaki sorumluluk satıcıdan alıcıya geçer. Artık 90 TL’lik sorumluluk satıcının, kalan 90 TL’lik sorumluluk da alıcınındır. Faturada tahsil edilecek olan tutar toplamı, satıcı için1180 TL’den 1090 TL’ye inecektir.

Kimler KDV Tevkifatı Yapar?

  • Bankalar
  • Döner sermayeli kuruluşlar
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar
  • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler
  • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve teşkil ettikleri birlikler
  • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler
  • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil tüm borsalar

Kısacası tevkifat kurallarına tabi olarak gelirlerini sağlayan herkes KDV Tevkifatı yapmak zorundadır. Yalnızca belirli kurum ve kuruşlar tevkifatlı fatura düzenlemezler. Buradaki dikkat edilecek husus satılan malın veya sağlanan hizmetin tevkifat konusu olup olmadığıdır.

Tevkifatlı Faturada KDV’yi Kim Öder?

Tevkifatlı faturada teslim ya da hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, teslim ya da hizmeti yapan kişi tarafından ödenmez. Bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen ya da tamamen ödenmektedir. KDV Tevkifatı oranına göre sorumluluk alıcı ve satıcı arasında çift taraflı olmaktadır.

Tevkifat Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre tevkifat kelimesi kesinti anlamına gelir. Tevkifat, vergileri açısından ise vergiler üzerinde bölüşme ya da kesinti yapmak olarak bilinir. Normal ya da irsaliyeli faturadan herhangi bir farkı yoktur. Devlet alacağı katma değer vergisini sadece satıcıdan almak yerine hem alıcı hem satıcıdan alır. Bu şekilde KDV ödemesinin ödemenin tek bir tarafa yüklenmemiş olması sağlanır.

Tevkifat Çeşitleri Nelerdir?

İki tür tevkifat bulunmaktadır. İlki gelir vergisi tevkifatıdır. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranların kesilmesini ifade etmektedir. İkincisi ise KDV tevkifatıdır. Yasada belirtilen malların alım, satım ya da hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi için kanunda belirtilen şekilde kesintiler yaparak beyan edilmesi ve ödenmesi tevkifat olarak bilinmektedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir