Kısmi Süreli Çalışma Nedir? Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Süresi Ne Kadar?

  • Whatsapp
Kısmi Süreli Çalışma Nedir? Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Kimlere Yapılır?

Kısmi Süreli Çalışma Nedir?

Kısmi Süreli Çalışma ve Normal çalışma süresi ve diğer tüm iş hukukunu ilgilendiren maddeler iş kanunu ile belirlenmiştir. Haftalık kırk beş saat süre ile tam çalışma süresi çalışın işler tam çalışma süresi sayılmaktadır. İş kanunun 63. maddesine göre belirlenmiş olan haftalık çalışma saati, kısmi çalışma için de belirlenmiştir. Buna göre kısmi çalışma, normal olarak kabul edilen çalışma süresinden daha az süre belirlenerek gerçekleştirilir.

Haftalık çalışma süresinin 2/3’ü ortalama 30 saati kapsayan zaman dilimi kısmi süreli çalışma olarak kabul edilir. Kısmi zamanlı çalışan bir işçi, haftalık 30 saati aşmamak kaydı ile 6 gün çalıştırılır. Çalışma süresinin altı gün olmasının sebebi, işçiye bir gün hafta tatili verilmesinin zorunlu olmasıdır.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

4857 sayılı İş Kanunun 13 maddesinde, normal haftalık çalışma süresi belirlenmiştir. Bu kapsamda, tam süreli çalışan emsal işçiye göre, daha az saatle belirtilen sürelerde gerçekleşen işlerde çalışan ve bu işler için düzenlenen sözleşmelere Kısmi Süreli İş Sözleşmesi denilmektedir. Kanun kısmi süreli çalışmalarda, kanuni çalışma süresi değil, iş yerinin esas aldığı emsal çalışma süresi ve işçinin tabii olduğu çalışma süresini dikkate alınır.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Ne Kadar Süre ile Yapılır?

İş kanunda süreli işlerde haftalık çalışma süresi dikkate alınır. İş kanunda düzenlenen tam çalışmalarda 45 saat belirlenmiştir ve işçi bu saati haftalık olarak doldurmak zorundadır. Yarı Zamanlı Çalışmada ise, haftalık 30 saat olarak belirlenmiştir.

fiilen 30 saati geçen süreler Kısmi Süreli Çalışma sayılmazlar. Kısmi Süreli Çalışmalar halk dilinde part time çalışma olarak bilinmektedir. Bir işçi iki farklı yerde, ikisinde de kısmi süreli olarak çalışabilir. Tam süreli olarak da çalışabilir.

SGK böyle bir kısıtlama getirmediği için ilgili dönemlerin prim günleri tek sayılır fakat brüt ücret artı olarak eklenir. Bu durumda da işçi uzun süreli olarak bu şekilde çalışmış ise emekli olduğunda ücreti yüksekten yattığı için güzel bir emekli maaşı hak etmiş olur.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Kimlere Yapılır?

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçiye göre, iş süresinin emsal işçiye göre oldukça az süreli olarak çalışması durumunda part time iş sözleşmesi yapılır. Çalışma süresinin haftalık 30 saat olması kaydı ile ve 30 saati geçmemesi durumunda kısmi süreli iş sözleşmesi, işi gerçekleştiren işçiler için düzenlenir.

Kısmi Süreli Çalışma En Az Kaç Gündür?

Kısmi Süreli çalışmalarda, bir çalışmanın kısmi süreli sayılabilmesi için, haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin 2/3 yanı 30 saat olması gerekir. İşçi haftalık olarak en az  30 saat çalışma süresini tamamlaması gerekir. İşçinin 30 saati aşmaması ve haftanın altı günü çalışması şarttır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102’inci maddesinin on üçüncü fıkrasına göre, işverenin imzasını  taşıyan, yazılı iş sözleşmesi kullanılarak eksik günü kanıtlayan kısmı çalışmaya ait belgenin yazılı olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yapılan sistemsel düzenleme ile eksik gün kodu (06 kod) seçilmesi halinde 20 günden fazla hizmet bildirimine izin verilmemektedir.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesinde Ücret Nasıl Hesaplanır?

Part Time Sözleşme ile gerçekleşen işlerde, işçinin hakları yönünden yıl olarak hesap edilmesinde, tam süreli çalışmaya göre bir fark bulunmamaktadır. Kural olarak işveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında, kısmi çalışan işçiye farklı uygulama yapamaz. Bu kapsamda iş kanunda belirtilen tüm haklardan yararlanması mümkün hale gelmektedir.

Kısmi süreli sözleşmelerde, işçinin alacağı ücretin şekli ve miktarı taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir. Aylık asgari ücretin otuza bölünmesi ile günlük asgari ücret, günlük asgari ücretin 7,5 saat olan normal günlük çalışma süresine bölünmesiyle de saatlik asgari ücret hesaplanır.

Ay içerisinde toplam kaç saat çalışılmış ise günlük ücret çalışılan saat ile çarpılarak hak edilen ücret tespit edilir. Hesaplamaların resmi bir hal alması ve işçinin faydasına olması için doğru bir maaş bordrosu hazırlanarak SGK’ya beyan edilmelidir. Bu hesap ile kısmi süreli olarak çalışan işçilerin, sözleşme gereği alacağı ücret hesaplanmış olacaktır.

Kısmi Süreli Çalışma Hayatı

Günümüzde çalışma hayatı belli süreler içerisinde belirlenmiştir. Çalışma süreleri belli saatler içinde gerçekleştirilerek planlı bir çalışma zamanı düzenlenmiştir. Kişilerin sosyal hayatını devam ettirebilmesi için çalışmaya ihtiyacı vardır. Kişilerin ortalama verimi hesaplanarak oluşturulan çalışma süreleri, belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek kanuna uygun bir davranış olacaktır.

Çalışma süreleri belli saatler içinde gerçekleştirilerek, bir düzene göre oluşturulmuştur. Sağlanmış olan bu düzen belli kanunlarla oluşturulmuştur. Kanunlara dayanan çalışma hayatı, süresi bakımından sınırlarla belirlenmiştir. Çalışma süreleri, tam zamanlı ve kısmi olarak iş hayatına yansımıştır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir