Kurumsal Yatırımcı Kimdir? Özel Yatırımcı ile Kurumsal Yatırımcı Farkları Nelerdir?

  • Whatsapp
Kurumsal Yatırımcı Kimdir? Özel Yatırımcı ile Kurumsal Yatırımcı Farkları

Kurumsal Yatırımcı Kimdir?

Kurumsal Yatırımcı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kurum adına yatırım yapma yetkisi verilmiş tüzel kişiler Kurumsal yatırımcılar statüsündedir. Genel olarak, özel yatırımcılar küçük bir yatırımcı grubunu temsil eder.

Kurumsal yatırımcı ise piyasa gelişmeleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bunlar, finansal araçlara yatırım yapmaya yetkili çeşitli yasal biçimlerdeki tüzel kişiliklerdir. Yaptığı alım-satım işlemleri birer kurumsal yatırımdır.

Özel ve Kurumsal Yatırımcılar Arasındaki Fark Nedir?

Çoğu özel yatırımcının aksine, kurumsal yatırımcılar sadece kendi varlıklarını değil aynı zamanda dış fonları da yönetirler. Kurumsal ve özel yatırımcılar arasındaki ayrım, ihracatçılar, sermaye yönetimi şirketleri ve varlık yöneticileri için büyük önem taşımaktadır.

Kurumsal yatırımcılar, perakende yatırımcılardan çok daha büyük miktarlarda yatırım yaparlar. Bunu şirket, dernek veya diğer kuruluşların sahiplerinin veya müşterilerinin ekonomik çıkarları için yaparlar. Kurumsal yatırımcılar genellikle tüm sermaye piyasalarına ve finansal araçlara erişebilir.

Yatırım Alanları Oldukça Geniştir

Kurumsal Yatırımcılar Çok sınırlı yatırımcı koruması alırlar ve çoğunlukla onlara tabidirler sadece birkaç yatırım kısıtlaması vardır. Bu, bir yatırımla ilgili kararların kimin adına verileceğine bağlıdır. Kural olarak, kurumsal yatırımcılar belirli piyasa bilgisine ve kapsamlı borsa ve ticaret deneyimine sahiptir. Yatırım danışmanlığındaki ayrım özellikle önemlidir: finansal sağlayıcılar, özel yatırımcılara daha kapsamlı tavsiyelerde bulunmalı ve tartışmaları sorunsuz bir şekilde belgelemelidir.

Kurumsal Yatırımcı Faydaları Nelerdir?

Özel ve kurumsal yatırımcı genellikle yatırımları için aynı istekleri yaşarlar. Yatırımcılarda bilindiğin üzere genel amaç; Varlıkların korunması ve mümkün olduğunca az riskle uygun bir getiri elde edilmesidir. Kurumsal yatırımcıların yatırım yaptıkları yüksek hacimler nedeniyle, yatırımlarını özel yatırımcılara göre çok daha geniş çeşitlendirebilir (çeşitlendirme) ve birbirleriyle çok ilişkili olmayan piyasaların yatırım fırsatlarından faydalanabilirler.

Yatırım Stratejileri

Bankalar veya varlık yöneticileri tarafından kendi yatırım stratejilerini oluşturmaları da mümkündür. Finansalhizmet sağlayıcıları, kurumsal yatırımcıların her varlığı için bireysel çözümler geliştirirken, özel yatırımcılar yardımcı olur standartlaştırılmış teklifler karşılanmalıdır. Kurumsal yatırımcı için yatırım kavramı, hedeflerine ve isteklerine uyarlanmıştır, özel yatırımcılar genellikle mevcut ürünlere yönelik risk alma istekliliklerini tabi kılmak zorundadır.

Kurumsal yatırımcılar genel olarak özel yatırımcılardan çok daha fazla hareket ettikleri ve daha fazla gelir bekledikleri için, finansal sağlayıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirler. Örneğin, genel kamu için ihraç edilen fonlar, kurumsal yatırımcılar için özel fonlardan daha yüksek maliyete sahip olma eğilimindedir.

Kurumsal Yatırımcıların Dezavantajları Nelerdir?

Kurumsal yatırımcılar, alım satım faaliyetleri ile menkul kıymetlerin fiyat eğilimi ve gerçek varlıkların fiyat düzeyi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bunun sebebi ellerindeki fonların oldukça geniş bir kapsam sağlıyor olmasıdır. Piyasalardaki düşüş Trendini artırabilir ve hızlandırabilirler.

Bazen, büyük yatırımcılardan sorumlu olanlar yanlış değerlendirmelere maruz kalırlar, böylece küçük yatırımcılar kurumsal yatırımcıların kararlarını anlamaktan her zaman faydalanmazlar. Ancak, kurumların bazı yatırım kararları çok şeffaf olmayıp özel yatırımcılar tarafından izlenemez.

Birçok özel şahıs da büyük yatırımcıların yatırım stratejilerine katılma araçlarından ve fırsatlarından yoksundur. Ancak kurumsal yatırımcılar yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Büyük yatırımcılar olarak daha kapsamlı düzenlemelerden yararlanmak için orijinal olarak özel şahıslar için tasarlanmıştır.

Kurumsal Yatırımcıların Ekonomi İçin Önemi Nedir?

Kurumsal Yatırımcılar Ekonomik açıdan bakıldığında, profesyonel yatırımcılar son derece önemlidir çünkü işlemleri, hisse senedi ve tahvil gibi piyasalarda likiditenin artmasını ve sürekli olarak garanti edilmesini sağlar. Kurumsal Yatırımcılar Yeterli satış üretilmesini ve fiyatların adil belirlenmesini sağlar.

Örneğin, bir şirket sermaye piyasasında borç alırsa, tahvil genellikle çok yüksek miktarlarda ihraç edilir, böylece özel yatırımcılar kendi Portföylerini çeşitlendirmeye yardımcı olmak için bu tahvili satın alamazlar. Ayrıca hissedarlar olarak profesyonel ve Kurumsal yatırımcılar önemli bir rol oynar.

Son Yıllarda Profesyonel Yatırımcılar

Son yıllarda profesyonel yatırımcıların yatırım hacmi istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Özel yatırımcılar, sermaye piyasalarında Kurumsal yatırımcıların taleplerinden özellikle yaşlılık karşılıkları için yararlanabildiler.

Kurumsal yatırımcı, gayrimenkul veya hisse gibi parasal ve maddi varlıklara ihtiyaç duyarak ekonominin gelişmesinde büyük etkiye sahiptir. Onlar önemli ekonomik mali sektör için bir faktördür. Kurumsal yatırımcıların yatırım davranışı sermaye piyasalarını istikrara kavuşturabileceği gibi istikrarsızlaştırabilir.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir