Menkul Kıymet Sermaye İradı Nedir? Menkul Kıymet Sermaye İradı Hesaplama

 • Whatsapp
Menkul Kıymet Sermaye İradı Nedir? Menkul Kıymet Sermaye İradı Hesaplama

Menkul Kıymet Sermaye İradı Nedir?

Menkul Kıymet Sermaye İradı Ticari, Zirai ya da mesleki faaliyet ve kazançlar dışında sahibinin elinde bulundurduğu değerler (Repo Gelirleri, hisse senedi vs.) sayesinde elde ettiği kazançlardan kaynaklanır.

Menkul Sermaye İradının Vergilendirilmesinde ise Beyan edilmesi gereken Menkul Kıymet Sermaye İradı Mart ayının sonuna kadar Vergi Dairesine bir beyanname ile bildirilir. Beyanname verildikten sonra hesaplanan verginin iki taksit olacak şekilde ödenmesi gerekmektedir.

Tahakkuk Esası

Menkul kıymet sermaye iratlarının elde edilmesi yetkili kurumların kar dağıtım kararları ile birlikte vade tarihine bağlı olarak tahakkuk esası geçerli olmalıdır. Yani menkul Kıymet sermaye iradı vergilendirmesini doğuran olay kar payının elde edilmesinde kar dağıtımının başladığı tarih, bono ve vade tarihinde meydana gelmektedir. Sebebi ise bu tarihlerde bir yandan hesap olarak ödeme meydana gelirken diğer yandan da talep hakkı doğmasıdır.

Menkul Kıymet Sermaye İratları Nelerdir?

Menkul Sermaye İradı olarak sayılan bazı gelirler;

 • Her türlü Hisse Senedinden Elde Edilen Kar Payları
 • Her Türlü Alacak Faizleri, Mevduat Faizleri
 • Repo Gelirleri
 • Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılanlara Yapılan Ödemelerin İçerdiği İrat Tutarları
 • Her Çeşit Senedin İskonto Edilmesi Karşılığında Alınan İskonto Bedelleri
 • Kurumların İdare Meclisi Başkan ve Üyelerine Verdikleri Kar Payları
 • Tüm Tahvil ve Bono Faizleri

Gelir vergisi kanununun 76. maddesine göre menkul kıymetlerin kuponlu ya da kuponsuz olarak satılması iştirak hisselerinin devir ve temliki, menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin tamamen ya da kısmen itfa olunması karşılığında alınan paralarla itfa dolayısı ile verilen ikramiyeler menkul kıymet sermaye iradı sayılmaz.

Menkul Kıymet Sermaye İratları Hangi Durumlar Beyan Edilir?

Menkul kıymet sermaye iratlarının yıllık beyanname ile beyan edilip edilmeyeceği ile ilgili açıklamalar ise şu şekildedir.

Birinci Kademe Menkul Sermaye İradı

1 – Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek menkul sermaye iratları

 • Mevduat faizleri
 • Repo kazançları
 • Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları
 • Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemlerde gerçek kişi hakları tarafından elde edilen kar payları,

İkinci Kademe Menkul Sermaye İradı

2 – 1.800 TL’lik tutar aşması halinde beyan edilecek menkul kıymet sermaye iratları

 • Kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirleri
 • Her türlü alacak faizleri
 • Her çeşit senetin iskonto edilmesi ve karşılığında alınan iskonto bedelleri
 • Yurtdışından elde edilen diğer türde menkul kıymet sermaye iratları

Burada belirtilen 1.800 TL’lik tutar bir istisna değildir dikkate alınacak bir durumdur. Menkul kıymet sermaye iradı olarak elde edilen gelirler 1.800 TL yaşıyorsa elde edilen gelirin hepsi beyan edilmek zorundadır.

Üçüncü Kademe Menkul Sermaye İradı

3 – 4.000 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilmesi Gereken Menkul Kıymet Sermaye İratları

 • Tam mükellef kurumlarından elde edilen kar payları
 • Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışına da ihraç edilen kira sertifikalarından yararlanan gelirler

Burada toplanan 34.000 TL’yi aşıp aşmadığını tespit etmek için uygulanabilecek indirimler ve istisnai durumlar çıkarılarak kalan kısım dikkate alınmalıdır.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir