Meslek Mensubu Olmanın Şartları ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Whatsapp
Meslek Mensubu Olmanın Şartları ve Sorumlulukları Neler? (SMMM-YMM)

Meslek Mensubu Olmak

Meslek Mensubu olmak, Her meslekte olduğu gibi Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olabilmek için bazı şartlar ve bu şartların getirmiş olduğu sorumluluklar vardır. Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olmak için muhasebecilerin oldukça zorlu bir süreçten geçiyor bilindiği üzere. Öncelikle belirtmek gerekirse Bu meslek mensuplarının şartları ve sorumlulukları 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanuna göre düzenlenmiştir.

Bu kanundaki Temel amaç Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin işletmelerde yürütülecek veya yürütülmekte oldukları faaliyetleri düzenli, tertipli, kanuna uygun bir şekilde işleyişini sağlamak, tarafsızlığı sağlamak ve belirli bir çatı altında toplamaktır. Bu Kanunda yer alan hükümlere göre bu iki meslekten herhangi birine hak kazananlara Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir denmektedir.

Meslek Mensubunun Sorumlulukları

Yeminli Mali Müşavirler

Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik raporu düzenlerler ve raporları Vergi Dairesi vs. gibi ilgili mecralara sunarlar. Yeminli Mali Müşavirlerin düzenledikleri raporların doğruluğunun tam veya eksikli olması halinde müşteri ile birlikte müteselsil sorumlulardır. Bu mesleğe sahip olabilmek için çok zorlu ve sıkıntılı yolardan geçmek gerekir. Devlet Yeminli Mali Müşavir unvanı elbette çok kolay vermemektedir.

Mali Müşavirler

Aslında iki çeşit Mali Müşavir tipi vardır. Birincisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, ikincisi ise bağımlı Mali Müşavirlerdir. Serbest Mali Müşavirlerin genel görevi defter tutmaktır. Şirketlerin veya işletmelerin defterini ( İşletme Defteri, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri) kanuna uygun olacak şekilde hazırlamaktadırlar. Raporlama, Özetleme, Kaydetme, Düzenleme, Sınıflandırma, Analiz Etme, Yorumlama başlıca muhasebenin fonksiyonlarıdır ve Mali Müşavirler aslında tam olarak işletmelerin kaba bir tabirle defterlerini tutarken bu fonksiyonları kullanır.

Mesleki Unvanları Haksız Kullanılması

Kanunun izin vermediği şekilde herhangi bir mesleki unvanı olmayan bilhassa kendilerini Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir olarak tanıtan kişilere elbette uygulanacak bazı ceza-i müeyyedesi bulunmaktadır. Bu durum elbette yasak ve çok ciddi bir durumdur. Ülkemizin neredeyse her şehrinde Yeminli Mali Müşavirlerin ve Mali Müşavirlerin bağlı oldukları mesleki odalar mevcuttur. Mesleki odalar böyle bir durumu fark ettiklerinde direkt olarak Cumhuriyet savcılığına bildirmek durumundadırlar. Cumhuriyet Savcılığı ise bu suçlama ile ilgili değerlendirmeler yaparak sonucu ilgililere bildirmektedir.

Meslek Mensuplarının Müteselsil Sorumlulardır!

Bir meslek mensubunun onaylamış olduğu beyanname ya da düzenlemiş olduğu tasdik raporu veya her ne ise bundan müteselsil (karşılıklı) sorumlulardır. Meslek mensubunun elbette bu durumda sorgulanması gereken bir taraftır. Dolayısı ile ortaya çıkan vergi ziyaı veya herhangi bir cezai durum karşılığında mükellef ile birlikte sorumlulardır.

Meslek Mensubu Olabilmenin Genel Şartları 

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Hiçbir şekilde kamu haklarından mahrum kalmamış olmak
 • Medeni haklarını kullanma yetkisine haiz olmak
 • Ceza, disiplin veya herhangi bir soruşturmadan dolayı hali hazırda sürdürülmekte olan devlet memurluğu görevinden çıkartılmamış olmak( İstifa edenler hariç)
 • Mesleki olarak haysiyet ve şeref gibi onursal durumlarda bir iz bırakmamak
 • Devlet güvenliğine karşı işlenmiş olan suçlar, zimmet, irtikâp, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşılık gelen suçlar, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, gibi suçlardan mahkûm kalmamış olmak

Yukarıda belirtilmiş olan şartlar kanunda genel şartlar olarak düzenlenmiştir. Yeminli Mali Müşavir ve Normal Mali Müşavir olabilmek için yukarıdaki şartların tamamı gereklidir. Ancak her ikisi için ayrı olacak şekilde bazı özel şartlar da bulunmaktadır. Bunlar;

Meslek Mensubu Olmanın Şartları ve Sorumlulukları Neler? (SMMM-YMM)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Özel Şartları

 • İktisat, maliye, hukuk, muhasebe, işletme, kamu yönetimi, bankacılık bölümlerinden en az lisans mezunu olmak ve diploma almış olmak
 • SGS dediğimiz Staja Giriş Sınavını kazanarak en az 60 puan alarak Staj yapmaya hak kazanmış olmak
 • Bir Mali Müşavirin gözetimi altında veya denetimin ya da ofisinde 3 yıl boyunca stajını devam ettirmiş olmak
 • Staj sorunsun olarak tamamlandıktan sonra SMMM sınavı dediğimiz Yeterlilik sınavından her dersten 50 puan üzerinde not alarak derslerin tamamını vermiş olmak
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatını almak

Yeminli Mali Müşavirler Olmanın Özel Şartları

Yeminli Mali Müşavir olabilmek için elbette ilk önce normal Mali Müşavir olmak gerekmektedir. Sonrasında ise;

 • En az 10 boyunca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmış olmak
 • Görevlerine tamamen başlamadan önce Asliye Ticaret Mahkemesinde (ATM) yemin etmeleri gerekir.
 • Yeminli Mali Müşavir sınavını başarı ile kazanmış olmak
 • Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını almak

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yetkileri

 • Denetim
 • Defter Tutmak
 • Müşavirlik

Mali Müşavirler tasdik yapamazlar.

Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri

 • Denetim
 • Tasdik
 • Müşavirlik

Yeminli Mali Müşavirler Yeminli unvanını aldıktan sonra kesinlikle defter tutamazlar. Muhasebe bürosu vs. açamazlar ve hiçbir şekilde bir muhasebe bürosuna ortak olamazlar.

TÜRMOB’un verilerine göre Ülkemizde 2021 Şubat itibari ile 106.554 adet Mali Müşavir bulunmaktadır. Bu rakamların arasında İstanbul 43.190 adet Mali Müşavir, Ankara’da 12.711 adet Mali Müşavir bulunmaktadır.

Yine TÜRMOB’un verilerine dayanacak olursak Ülkemizde aynı tarih itibari ile 4.807 adet Yeminli Mali Müşavir bulunmaktadır. Bu rakamlara dâhil olmak üzere İstanbul 2.231 Ankara’da 1.488 adet meslek mensubu bulunmaktadır.

Meslek Mensubu olmak için çok zorlu yollardan geçilmesi gerekmektedir. Artık 83 milyonluk bir ülke olduk ve nüfusumuz gitgide artmaya devam ediyor. Milyonlarca insanın arasından bu kadar seçilmiş insanın çıkması gerçekten durumun zorluğunu bizlere sergiliyor.

 

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir