Meslek Mensuplarının Alabileceği Cezalar Nelerdir? Uyarma ve Kınama Cezaları

 • Whatsapp
Meslek Mensuplarının Alabileceği Cezalar Nelerdir? Uyarma ve Kınama Cezaları

Meslek Mensuplarının Alabileceği Cezalar

Meslek Mensuplarının Alabileceği Cezalar kanunda direkt olarak belirtilmiştir. Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirler birer Meslek Mensuplarıdır. Her meslekte olduğu gibi Mali Müşavirlerin de uyması gereken kurallar bulunmaktadır. Meslek Mensupları bu kurallara uymadığı takdirde alabileceği cezalar 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir.

Meslek Mensuplarının alabileceği cezalar 5 bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Uyarma Cezası
 • Kınama Cezası
 • Geçici Olarak Faaliyetten Alıkonulma Cezası
 • Yeminli Sıfatının Kaldırılması
 • Meslekten Çıkartma Cezası

Meslek Mensuplarının alabileceği cezalar oldukça fazladır. Ancak Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Devlet ile mükellef arasında köprü gibi olduklarından dolayı yaptıkları iş devlet nezdinde hem çok önemli hem de oldukça dikkat ve zahmet ister. Bu sebepten dolayı Meslek Mensuplarının kurallara yeterince uyması için bu kurallar ve kanun oluşturulmuştur.

Meslek Mensuplarının Alabileceği Cezalar – Uyarma Cezası

 • Müşterilerin işlerine kayıtsız kalmak, ilgilenmemek, sözleşmeye aykırı davranmak uyarma cezası almak için geçerli bir sebeptir.
 • Müşteri ile mükellef arasında yapılmış olan sözleşme fesih edildikten itibaren defter ve belgeler 30 gün içerisinde müşteriye teslim edilmelidir. Teslim edilmediği takdirde uyarma cezası verilir.
 • Meslek mensuplarının hareketlerinin, Genelge ve Yönergelere aykırı olması
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasına olan aidat borcunun oda tarafından iki kere yazı ile istenilmesi halinde halen aidatı ödememek
 • Müşteri listelerinin odaya doğru şekilde bildirilmemesi
 • Meslek mensuplarının kendilerini pazarlamak açısından kullanmış olduğu tabelaların mevzuata uygun olmaması
 • Adres değişikliği işleminin ödemesinin zamanında yapılmaması
 • İçerisinde bulunduğu meslek yani muhasebeciliğin onuruna uygun olmayan davranışlar sergilemesi
 • İlgili kurum ve kuruluşların istedikleri belgeleri onlara teslim etmemesi
 • Aday meslek mensubuna yani Staja Başlama Sınavını Kazanmış ve kendisinin yanında bir Mali Müşavir olmak üzere olan adaya mesleğin onuru ile ilişkisi olmayan işler yaptırması
 • Diğer meslek mensuplarının müşterilerini ele geçirebilmek üzere onları yönlendirmesi
 • Muhasebenin Temel Kavramlarında yer alan “Sosyal Sorumluluk İlkesi” uygun hareket etmemesi

Meslek Mensuplarına uyarma cezası verilmesindeki temel amaç mesleğinin daha doğru bir şekilde yürütmesini sağlamaktır. Mali Müşavirler için uyarma cezası en basit ve en hafif cezadır. Kınama cezası veya geçici olarak meslekten alıkonulma cezaları biraz daha ağırlaştırılmış, orta kıvamda cezalardır. Daha kötüsünü de düşünecek olursak, Yeminli Sıfatının Kaldırılması veya Meslekten Çıkartma Cezasının verilmesi bir meslek mensubunun karşı karşıya kalabileceği en büyük yaptırımlardır.

3 yıl içerisinde iki kere uyarma cezası almak Kınama cezasını da beraberinde getirir. Yukarıda sıralanmış olan maddelerden herhangi birini yapıldığında direkt olarak uyarma cezası alınır. Fakat arada 3 yıl geçmeden bu durum tekrarlanırsa kınama cezası almaktan kaçınılamaz.

Meslek Mensuplarının Alabileceği Cezalar – Kınama Cezası

Meslek Mensuplarının alabileceği cezalardan bir diğeri ise Kınama cezasıdır. Kınama cezasının yaptırımları uyarma cezasına göre daha ağır olduğu bilinmektedir. Bu cezayı almaya uygun görülen Meslek Mensubu normalden biraz daha ağır bir hata yapmış denilebilir.

 • Meslek Mensubunun sahip olmadığı ünvanları kullanmak
 • Reklam yasağına uymadan, kafasına göre sağda solda reklamlar yapmak
 • Yeminli Mali Müşavirlerin defter tutmaları yasaktır. Bu yasağa uyulmazsa kınama cezası verilir.
 • Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan bir işletmeye veya vergi sorumlusuna, defterini tutan Mali Müşavirini kötüleyecek biçimde kötü yorumlar yapması, iş önermesi,
 • Mali Müşavirler Odasında bulunan çalışanlar listesine kaydolmadan iş yapmaya başlanması veya birden fazla beyanname onaylanması
 • Odanın belirlemiş olduğu asgari defter tutma ücretlerinin altındaki fiyatlara defter tutmak
 • Kasıtlı olsun veya olmasın Yasal düzenlemelere uygun olacak şekilde işlerini icra etmelidirler. Bu konu çok önemlidir. Meslek Mensupları gerekli titizliğe, düzene, gerekli özene sahip olacak şekilde işlerini icra etmelidirler. Örneğin beyannameler kanunda nasıl izah edilmiş ise o şekilde beyan edilmelidir. Kasıtlı olup olmadığının bir önemi yoktur, iş yanlış yapılmış ise kınama cezası her şekilde Meslek Mensubuna verilir.
 • Defter tutmaya başlanmasına rağmen Büro Tescil Belgesini alınmaması veya süresinde vize ettirilmemesi
 • Bir Meslek Mensubunun birden fazla bürosu olması (Ortaklık Hariç)
 • Çalışmakta olduğu ofisi büro standartlarına uygun olmaması veya bağımsız bir büro olmaması
 • Meslek Mensubunun çalışma ortamında başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet icra eden ikinci kişiler ile faaliyet alanının iç içe olması
 • Çalışmakta olduğu Bürosu Meslek Mensubunun evi olması Meslek Mensuplarının Alabileceği Cezalar içerisinde yer almaktadır.
 • Mevzuatın emredici kurallarına aykırı olarak rekabette kendisine avantaj yaratacak her türlü durumlar
 • Diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbarlarda bulunmak veya iftira atmak

Kınama cezası bir uyarı niteliğinde değildir. Tam aksine Meslek Mensubunun kusurlu olduğu anlamına gelir. Mali Müşavirin veya Yeminli Mali Müşavirin kınama cezasına layık görülmesi hem müşteri çevresine zarar verebilir, hem de işinin sürekliliğini engelleyen bir durum olabilir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir