Muhasebe Fişi Nedir? Muhasebe Fişi Neden Kullanılır?

  • Whatsapp
Muhasebe Fişi Nedir? Muhasebe Fişi Türleri Nelerdir?

Muhasebe Fişi Nedir?

Muhasebe fişi, muhasebe ile alakalı olan yevmiye kayıtlarının yapıldığı fişlerdir. Yevmiye defterine geçirilmeden hemen önce kaydedilen yer olarak bilinir. Bu fiş muhasebe yetkilileri tarafından hazırlanır. Muhasebenin eline geçen her türlü evrak; banka hareketi, kredi kartı hareketleri, nakit ödemeler, nakit tahsilatlar gibi işletmenin kısaca bütün hareketleri muhasebe fişleri aracılığı ile yevmiye defterine kaydedilir.

Dolayısıyla muhasebeyi ilgilendiren tüm işlerde de muhasebe fişlerine ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda muhasebe fişi, yevmiye defterinin düzenli olması ve güzel görünmesi için büyük önem taşımaktadır. Muhasebe fişi en fazla 45 gün içerisinde yevmiye defterine geçirilmek zorundadır.

Muhasebe Fişi Faydaları Nelerdir?

Muhasebe işlerinin tamamlanması için günümüzde muhasebe fişi elektronik ortamlarda oluşturulur. Bu kayıtlar için Luca, Zirve, Orka gibi bilindik muhasebe programları kullanılmaktadır. Çıktısı alınan muhasebe fişi kayıt için oluşturulan belgelerin üzerine zımbalanarak dosyalanmalıdır. Ancak bunu genel olarak muhasebeciler kağıt israfını önlemek ve zaman kaybetmemek için yapmazlar.

Muhasebe fişinin alt kısmında ise düzenleyen ve kontrol eden kişinin imzası için bir bölüm yer alması gerekir. Muhasebe Fişlerinin borçlar hukukuna göre standart bir şekil tasarısı bulunmamaktadır. Muhasebe fişlerinin; kayıtların kontrolünü sağlayabilmek, kayıtlarda düzen sağlamak, yanlış yapılan kayıtların önüne geçebilmek, toplu kayıt yapabilme gibi pek çok avantajı bulunur.

Muhasebe Fiş Türleri Nelerdir?

İşletmelerin finansal olarak başarılı olması ve devamlılığını sağlayabilmesi için muhasebe fişlerine yapılan kayıtlar önemlidir. Muhasebe fişlerinin her birinin fonksiyonları birbirinden farklıdır. Muhasebe kavramları arasında yer alan muhasebe fişleri kullanım amacına göre üç farklı türe ayrılmaktadır. Bunlar;

  • Kasa Tahsil Fişi
  • Kasa Tediye Fişi
  • Mahsup Fişi

Mahsup Fişi Nedir?

Muhasebe fişi türleri arasında en çok bilinen mahsup fişi kasa hesabında bir hareket olmadığı, kasa hesabıyla alakalı olmayan bir işlem gerçekleştirilmesi gerektiğinde kullanılmaktadır. Akıllara gelebilecek olan her türlü muhasebe kaydı mahsup fişi ile yapılabilir. Ayrıca üst düzey kayıtlarda da mahsup fişi kullanılmaktadır.

Örneğin kredi kartı ile ödenen bir poliçe tediye fişinde kayıt altına alınamaz. Bunun sebebi ödemenin kasa ile değil de kredi kartı ile yapılmasıyla doğrudan alakalıdır. Mahsup fişi düzenlendiğinde kasa hesabına dahil olmayan para akışları kayıt edilmiş olur. Bu nedenle mahsup fişleri kasa fişlerinden ayrı tutulur.

Mahsup Fişi Nasıl Düzenlenir?

İşletmenin kasasına herhangi bir para girişi olmayan yani herhangi bir getirisi olmayan işlemlerin kaydedilerek düzenlendiği bir fiş olarak bilinen mahsup fişi, borçlu ve alacaklı olan taraf için kasa hesabı kullanılan bir fiş türü değildir. Muhasebe Fişi günümüzde bilgisayar ortamında kayıtları gerçekleştirilen fişlerdir. Kasa ile ilgili olmayan işlemlerde ise kullanımı devam etmiştir.

Mahsup fişi kapsam olarak oldukça geniş olduğundan dolayı her türlü kayıt mahsup fişine girilebilir. Mahsup fişindeki temel amaç borç ve alacak taraflarını 100 Kasa hesabının dışında kalan hesapları kullanmaktır. Borç kısmına yazılan rakamlar her zaman işletmenin faydasına olan rakamlardır. Örneğin bankaya müşteriden para geldiyse 102 borçlu, karşılık olarak 120 hesabına alacak kaydı yapılır. Böyle bir mahsup fişi düzenlemek müşteriden banka yoluyla para tahsil edilmesi anlamını taşır.

Tediye Fişi Nedir?

Kasadan çıkan paranın hangi nedenle ve hangi hesaplar üzerinden borç olarak kaydedileceğini gösteren fiş türüdür. Tediye fişi, mahsup fişinin aksine kasadan para çıkışı olduğunda tercih edilmektedir. Yani tediye fişinin kullanılacağı zaman kasa hesabı alacaklı konuma gelir. Kısacası kasadan para çıkıyorsa tediye fişine başvurulur. Kasa tediye fişi içinde alacaklı hesap konumunda olan her zaman kasa hesabı olduğu için yalnızca borçlu olan hesaplar yazılmaktadır. Muhasebe fişlerinin düzenlenme usulüne göre düzenlenir ve yevmiye defterine kayıt edilir.

Tahsil Fişi Nedir?

Tahsil fişi, kasaya giren paraların nereden ve hangi nedenlerle alındığını ve hangi hesaplara alacak olarak kaydedildiğini gösteren fiş türüdür. Tahsil fişi yalnızca kasaya para girişi olduğu zaman kullanılan bir muhasebe fişidir. Yani kasa hesabı borç durumu olduğunda tercih edilmektedir. Kasa tahsil fişi için borçlu hesap olan her zaman kasa fişi olduğu için yalnızca alacaklı hesap yazılmaktadır. Muhasebe fişlerinin düzenlenme kurallarına göre düzenlenerek yevmiye defterlerine işlenir. Tediye fişinin tam tersi olarak işlem görür.

Açılış Fişi Nedir?

Dönem başlangıcında girilen ve devreden tüm bakiyelerin toplanmış olduğu fiş türüdür. Açılış fişi 01 Ocak tarihine girilmelidir. Açılış Fişi Devredilen tüm bakiyelerin görülmesini sağlayan bir muhasebe fişidir. Manuel olarak müdahale edilerek fiş üzerinde değişiklik yapmak da mümkündür. Diğer muhasebe fişleri gibi açılış fişi de tüm kurallara uygun şekilde düzenlenir ve otomatik yevmiye defterine kayıt edilir. Ancak günümüzdeki muhasebe programları bu açılış fişlerini otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Tahsil Fişi ile Tediye Fişinin Arasındaki Fark Nedir?

“Tahsil” parayı toplama, almak anlamına gelir. Bu sebepten dolayı tahsil fişinde işletmenin kasasına para gireceği için her zaman 100 kasa hesabı borçlu durumda olmalıdır. “Tediye” ödeme yapmak, borcu kapatmak anlamları taşıdığı için tahsil ile tediye arasında zıt bir ilişki söz konusudur. Tediye fişinde 100 Kasa hesabından para çıktığı için her zaman alacaklıdır. Bu da tam olarak tahsil fişi ile tediye fişinin arasındaki farkı ortaya çıkartır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir