Muhasebe Programları Nelerdir? En Çok Kullanılan Muhasebe Programları

  • Whatsapp
Muhasebe Programları Nelerdir? En Çok Kullanılan Muhasebe Programları

Muhasebe Programları Ne İşe Yarar?

Muhasebe dağınık bir verinin önce düzene sokulup sınıflandırıldığı ve kayıt sürecinden sonra çıkan sonuçları yorumlayan bir meslektir. Muhasebe programları ise faturalandırılması gereken tutarların gelir gider takibi yapıldığı tek bir müşteri ya da birden fazla müşteriye özel olarak mali detay kayıtların tutulduğu bilgisayar destekli muhasebe yazılımlarıdır. Bu muhasebe programları Firmaların finansal durumlarını kayıt altına almaktadır.  Genel muhasebe programları ilk defa 1994 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. İlk zamanlar basit ihtiyaçları takip etmeye yardımcı olurken daha sonralarda geliştirilerek modern muhasebe yazılımları haline gelmiştir.

Gelir Gider Takibi

Firmalar gelir gider takibi, ödenecek vergileri önceden haberdar olabilmek, alım satım gücü gibi değerlerin bilinmesi için kendine ait muhasebe tutmaktadır. Bilindiği üzere bu ön muhasebe işlemidir. İşletmelerin finansal durumlarını yasal olarak muhafaza etmeleri gerekmektedir.  Yasal bir zorunluluğun yanı sıra bir verimlilik olan muhasebe, eskiden Excel programı ya da defterler yardımı ile tutulmaktaydı. Bir işletmenin fatura, fiş, makbuz ya da Dekont gibi evrakların sürekli toplanmasını gerektiren muhasebe süreci küçük firmalar için geleneksel yollarla halledilse bile daha büyük çaplı işletmelerde daha zorlu bir süreç haline gelmiştir.

Geleneksel olarak kullanılan defter ya da Excel gibi yöntemler muhasebe için hem zaman kaybı olurken hem de verimsiz bir süreç olmasına neden olmaktadır. Büyük ya da küçük işletmeler fark etmeden mali durumu sürekli kontrol altında tutmak için çeşitli muhasebe programlarından yardım alınmaktadır. Genel muhasebe programları sayesinde onlarca kalemden veri tek bir kanal üzerinde toplamaktadır. Muhasebe yazılımları sayesinde Excel ya da defterlerin sunmadığı pek çok avantajı da işletmelere sunmaktadır.

Günümüz şartlarında geliştirilmiş pek çok muhasebe yazılımı bulunmaktadır. Üretilen tüm bu programlar farklı ihtiyaçlar gözetilerek yapılmaktadır. Kimi programlar küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde iken kimi programlar ise daha kapsamlıdır.

Muhasebe Programları Nelerdir? En Çok Kullanılan Muhasebe Programları

Muhasebe programları çeşitliliği fiyatlarını da etkilemektedir. Bu fiyatlar 99 TL ile 10 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. İhtiyaçların değişmesi halinde ise program fiyatında da değişiklikler olmaktadır. Muhasebe programları 4 farklı türdedir. Bunlar ön muhasebe programı, ticari ve mali müşavir muhasebe programları, ERP muhasebe programları ve özel muhasebe programlarıdır.

Ön Muhasebe

Ön muhasebe finansal durumu inceleyerek her türlü verinin takip edilmesi işlemine verilen isimdir. Ön muhasebe sayesinde işletmede yer alan tüm ürünler takip edilir. İşletmeye ait gelir gider takibi yapılır. Ön muhasebe programı bir işletmenin evraklarını, gelir gider takibini yapan ve cari hesapların olduğu kısıtlı özelliklere sahip olan programlardır. Konu sahibi olan muhasebe yazılımlarının ücretsiz ve ücretli sürümleri bulunmaktadır. Bu programlar sayesinde verilerin en güncel hali rahatlıkla görüntülenir. Genel olarak ön muhasebe programı temel düzeyde internet kullanan kişilerin kullanabileceği bir yazılım türüdür. Tüm elektronik bilgileri düzenlemektedir. Bunlar arasında elektronik fatura, elektronik arşiv de girmektedir. Ayrıca ön muhasebe programına Excel de yer alan verileri de kolaylıkla aktarabilirsiniz.

Ticari ve Mali Müşavir muhasebe programları, ön muhasebe programlarına kıyasla daha kapsamlı özelliklere sahiptir. Ön muhasebe programlarında bulunmayan genel muhasebe, beyanname, Ba ve Bs, bordro gibi özellikleri içerebildiği gibi ihtiyaç duyulan pek çok özelliğe de sahiptir. Ticari muhasebe programları elektronik fatura işlemlerinin takibi, banka nakit akışı ve stok takibini kolaylıkla yapar. Ayrıca ticari muhasebe programının sunmuş olduğu raporlar ve analizler ile birlikte daha doğru kararlar vermek ya da daha doğru sonuçlara ulaşmakta mümkündür.

ERP muhasebe programları bir işletmenin muhasebe ihtiyaçları dışında üretim, satış ve insan kaynakları gibi ihtiyaç duyduğu tüm takip ihtiyacına kapsamlı olarak yanıt veren programlardır. Özel muhasebe programları ise sıfırdan ya da modüler yardımıyla ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenen muhasebe programlarıdır.

 En Popüler ve En Çok Kullanılan Muhasebe Programları

İşletmeniz için ihtiyaca uygun bir muhasebe programı seçmek gerekmektedir. Öncelikle hangi çeşit muhasebe programına ihtiyaç duyulduğu belirlenmelidir. Belirlendikten sonra tüm verilerin tekrar tekrar farklı yazılımlara taşınması büyük bir iş yükü oluşturduğu için genel muhasebe programı belirlenirken tüm özelliklerin taşınıyor olmasına dikkat edilmelidir.

Ön muhasebe programı olarak en çok kullanılanlar arasına Paraşüt, Asistan, Atia, Datasoft, Defter, Fenesoft, Kursoft, Lila, Noyax, Vento gibi programlar yer almaktadır. Ticari ve Mali Müşavir muhasebe programları arasında en çok kullanılanlar Eta, Luca, Orka, Zirve, Logo gibi programlar yer almaktadır.

En eski muhasebe programlarından olan ETA, orta ölçekli pek çok firma ve mali müşavir büroları için oldukça tercih edilen bir programdır. DİA muhasebe yazılım programı gelişmiş teknolojilerle birlikte evden ya da işten cep telefonu da dâhil olmak üzere pek çok cihazdan erişim sağlanmaktadır. NEBİM muhasebe programı kurumsal kaynak planlama alanında iş süreçlerini desteklemektedir. Hazır giyim, ayakkabı, çok katlı mağaza ya da optik yazılım gibi pek çok alanda tercih edilmektedir. Bu muhasebe programının en güçlü yanı stok takibi ve fatura Entegrasyonu olduğu belirlenmiştir.

Luca Muhasebe Programı

Muhasebe programları arasında yer alan Luca, resmi muhasebe işlemlerinin takibine imkân sunan bir muhasebe yazılımıdır. Bu yazılımda bilanço, gelir tablosu, yevmiye defteri gibi işlemlerinin takibi rahatlıkla yapılmaktadır.

Luca muhasebe programı internet bağlantısı olan her yerde rahatlıkla kullanılan bir programdır. Muhasebe ile ilgili mevzuata ve yasalara uyumlu şekilde oluşan değişiklikleri yazılıma otomatik olarak yansıtarak güncellemesini yapmaktadır. Güncellenen bu bilgiler aynı zamanda kullanıcıların ekranlarında görüntülenmektedir.

Luca muhasebe yazılımı aynı anda bir kaç çalışan tarafından kullanılarak birden fazla farklı işlemin aynı anda yürütülmesini sağlamaktadır. Ek bir lisansa gerek duymadan sınırsız sayıda kullanıcı tanımlanabilmektedir. Muhasebe tutanakları hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmektedir. Luca muhasebe programı ile bilgisayar ortamında Elektronik fatura ya da resmi belgeler düzenlenmektedir. Sağladığı tüm avantajlarla birlikte Luca işletmelerin muhasebelerinde zaman ve mekâna bağlı sorunları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Web Tabanlı Muhasebe Programı: Luca

Web tabanlı Online bir çalışma sistemi üzerine kurulmuştur. Bu sayede internet bağlantısı olan her yerde kullanılabilmektedir. Offline çalışabilme özelliğine sahip bir programdır. Ek lisans bedelleri ödemeksizin sınırsız ve belirlenmiş yetkiler dâhilinde çalışabilen kullanıcılar tanımlamaktadır. Yedekleme maliyeti ve zahmetinden kurtulma ile birlikte veri kaybını da önlemektedir. Ayrıca Luca muhasebe programı üyelerine güncel mevzuat arşivini kendi bünyesinde ücretsiz sunmaktadır.

Muhasebe işlemlerinde en önemli şeylerden biri verilerin hatasız şekilde işlenmesidir. Eski zamanlarda bu işlemler bilgisayar yardımı olmadan yapılmaktaydı bu sebeple bazı aksilikler çıkmaktaydı. Muhasebe programları ile birlikte bu tür aksaklıkların önüne geçilmiştir. Sunulan hatasız çalışma imkânıyla birlikte muhasebe için önemli bir çalışma sistemi olmuştur.

Luca TESMER

Luca TESMER’in geliştirmiş olduğu bir programdır. Luca muhasebe yazılımı ile muhasebe için ihtiyaç duyulan ihtiyaçların pek çoğu yapılmaya başlanmıştır. Programla birlikte hızlı ve pratik olarak fiş girişleri sağlanarak doğru raporlamalar elde edilmektedir. Ayrıca işletmelerin banka ödemeleri için gerekli olan banka Ekstrelerinin otomatik kayda alınmasıyla birlikte muhasebe kaydının dönüştürülmesi gibi pek çok işlemden oluşan zaman kaybını önlemektedir.

Luca muhasebe programlarında bazı paketler yer almaktadır. Luca Mali Müşavir paketi bunlardan bir tanesidir. Mali müşavirler için tasarlanmış ve mali müşavirlerin mükellef bilgilerini, gelir gider takiplerini, beyanname gönderim işlemlerini muavin, mizan gibi işlemleri kolayca yapabilme özelliğine sahiptir. Genellikle Mali Müşavirler tarafından tercih edilen bir program paketidir. Luca koza ticari ön muhasebe paketi diğer paket türleri arasında yer almaktadır. Kasa, banka, cari, çek, senet, gelir gider takibi, rapor alma gibi ön muhasebe Modüllerini içinde barındıran bir programdır. Genellikle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

Muhasebe Programları Nelerdir? En Çok Kullanılan Muhasebe Programları

Zirve Muhasebe Programı

Zirve muhasebe programlarında ana ekranında genel muhasebe, bordro, müşavir stok, serbest meslek makbuzu, e-beyanname, e-bildirge gibi pek çok menü bulunmaktadır. Program belirli paketler halinde kullanılmaktadır. Muhasebe işlemine uygun olan paketin alınmasıyla kullanılabilir.

Zirve müşavir paketi bu paketlerden bir tanesidir. Bu paket genel muhasebe işlemlerini yapan mali müşavir ya da genel muhasebe işlemleri yapan şirketlere göre uyarlanmış bir muhasebe yazılımıdır. Mali müşavirlere özel ek 25 kullanıcı verilmektedir. Yapay sistemleri ve pratik kısa yolu ile mali müşavirlerin işini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Zirve ticaret paketi de programın farklı bir paket türüdür. Bu pakette ara yüzü ve kullanımı olarak en iyi programlar arasında yer almaktadır. İçerisinde kasa, cari, gelir gider takibi, elektronik fatura gibi pek çok modüler mevcuttur. Zirve finansman programı diğer paket türüdür. Bu pakette ise ön muhasebe ve genel muhasebenin birleştiği, Entegreli olarak çalıştığı bir sistemdir. Muhasebeyi oldukça kolay hale getirmektedir.

Logo Muhasebe Programı

Logo muhasebe programı 1984 yılında sektöre uygulama yazılımları geliştirmek için girmiştir. Günümüzde ise yazılım sektörünün lider markası olarak görülmektedir. 200’e yakın firmayla birlikte milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

Logo muhasebe programı programı, Logo yazılım tarafından gerçekleştirilen bir muhasebe programıdır. Sunduğu olanaklarla birlikte oldukça geniş bir müşteri Portföyüne sahiptir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir büroları ve diğer muhasebe bölümlerinde de kullanılmaktadır. Logo muhasebe programı ile muhasebe ve finans işlemleri kayıt altına alınabiliyor olup, rapor ve analizler yapılabilir.

Logo muhasebe programları ile işletmenin alış-satış faturaları, çek-senet durumları, banka hesaplarında nakit akışı takibi yapılmaktadır. Mali işler bünyesinde gerçekleştirilen ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve ileri muhasebe ile ilgili olan tüm işlemleri kolaylıkla yapılmasını sağlar. Mali işler bünyesinde yapılan tüm işlemlerin bilgisayar destekli muhasebe verimliliğiyle kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

Logo muhasebe programı muhasebe bölümünde verilerin kayıt altına alınmasına yardımcı olmaktadır. Bu kayıtların anlamlandırılıp yorumlanması için geliştirilen bir muhasebe yazılımıdır. Bu yazılımı kullanabilmek için muhasebenin fonksiyonları muhasebenin bölümleri gibi sistemler hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Bu bilgiler yardımıyla Logo muhasebe programı kullanarak muhasebe işlemlerinde oldukça avantaj sağlanabilir.

Orka Muhasebe Programı

Oldukça eski olan muhasebe programı Orka, köklü bir geçmişi olan bir yazılım türüdür. Orka muhasebe cari ve stok takibinde oldukça iyi işler çıkartmaktadır. Genellikle orta ölçekli firmalar ve mali müşavir büroları Orka muhasebe programını tercih etmektedir. Hesabınızdaki nakit akışı, gelir gider takibi gibi işlemleri gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra KDV beyannamesinde belirtilen matrah ve KDV tutarının uyumsuzluk durumunu denetlemektedir.

Ücretsiz Muhasebe Programları

Bazı durumlarda muhasebe programı kullanmak için ekstra ücretler vermeye gerek yoktur. Piyasa da ücretsiz pek çok muhasebe programı da bulunmaktadır. İşletmelerin ticari muhasebe işlemlerini ücretsiz şekilde karşılayan bir yazılım olan Yılsoft ticari muhasebe programı cari, stok, fatura gibi bölümleri olan kolaylıkla kullanılan bir programdır.

Ayrıca program verileri yedekleyerek oluşabilecek tüm tehlikelere karşı da önlemini almaktadır. Bu programın yanı sıra stok takibi, fatura kesimi, çek ve senet işlemleri gibi pek çok ön muhasebe işleminde kullanılacak olan bir diğer ücretsiz program ise Sav Şirketim ön muhasebe programıdır. Bu program da işletmeler için kullanılacak oldukça etkili bir muhasebe programıdır. Programın deneme sürümünü ücretsiz indirerek işletme için deneme yapılabilir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir