Muhasebe Nedir? Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir?

  • Whatsapp
Muhasebe Nedir? Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir?

Muhasebe Nedir? Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir?

Muhasebe Tanım olarak ticari faaliyette bulunan bir işletmede yapılan finans hareketlerinin belgelenmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ya da raporlanmasıdır. Bu kavramlar aynı zamanda muhasebenin fonksiyonları sayılmaktadır. Muhasebe kavramı bütün işletmeleri yani Ticari bir şekilde gelir elde eden bütün herkesi ilgilendiren bir kavramdır. Muhasebe kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hesaplama anlamını taşımaktadır.

Muhasebe kavramı veya Muhasebenin Fonksiyonları yalnızca kar amacı güden işletmeler için değil, topluma hizmet veren kurum ya da kuruluşlarda da gerekli olan bir sistemdir. Yani muhasebe tüm kuruluşları kapsamaktadır. Yüzeysel olarak bakıldığında Muhasebe kavramına hesap tutmakta anlamına gelmektedir. Çünkü Muhasebenin Fonksiyonları bunu gerektirir.

Çekirdek bir aileden büyük bir firmaya kadar pek çok alanda ihtiyaç duyulan bu kavram, kullanılacak işletmenin yapısına göre farklılıklar içerebilir. Küçük işletmelerde gelir gider takibi ya da vergi takibi yeterli oluyorken daha büyük işletmelerde daha gelişmiş muhasebe sistemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Muhasebenin Fonksiyonları

Muhasebenin işlevleri yerine gelmesi için bazı görevleri tamamlamış olması gerekir. Bu görevlere Muhasebenin Fonksiyonları ismi verilmiştir. Bunlar;

  • Kaydetme Fonksiyonu
  • Sınıflandırma Fonksiyonu
  • Özetleme Fonksiyonu
  • Raporlama Fonksiyonu

olarak bildiğimiz genel geçer terimlerdir. Muhasebenin Fonksiyonları sağlıklı bir altyapı neticesinde yürütülmüyorsa o işletmenin finansal yapısında kusur vardır ve maliye tarafından herhangi bir inceleme yapıldığında her an ceza kesilebilir durumdadır.

Kaydetme Fonksiyonu

Kaydetme Fonksiyonu mali işlemlere göre Muhasebe defterine kayıt tutulmasıdır. Bu kayıtlar Yevmiye Kayıtlarıdır. Günümüzde muhasebecileri aktif olarak kullanılan muhasebe programları sayesinde kayıtlar dijital olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak önceden bu kayıtların tamamı Yevmiye Defterlerine el ile yazılarak yapılmaktaydı.

Kaydetme Fonksiyonu, Muhasebenin fonksiyonları arasında en önemlisidir. Kaydetme Fonksiyonu sağlıklı ve belgelere dayandırılarak kayıtlara geçirilmediği takdirde muhasebenin diğer fonksiyonları da işlevini yerine getirememektedir.

Sınıflandırma Fonksiyonu

Sınıflandırma Fonksiyonu bir önceki aşama ile birlikte kaydedilen bilgilerin belirli zamanlarda niteliklerine göre gruplandırılmasına verilen isimdir. Muhasebenin Fonksiyonlarından biri olarak bildiğimiz Sınıflandırma Fonksiyonuna bir örnek verecek olursak bu Defter-i Kebir olabilir.

Muhasebede kayıtları sınıflandırılarak hesap dağılımlarının gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sayede daha etkin Finansal Tablo Analizleri gerçekleştirilerek sonuç odaklı bir çalışma gerçekleşmiş olur. Muhasebede Sınıflandırma birçok veri analizi için gerekli bir uygulamadır.

Özetleme Fonksiyonu

Özetleme fonksiyonu sayesinde güzel bir görünüm oluşturarak kaliteli raporlamaya alt yapı sağlanmış olunur. Kaydetme Fonksiyonunun neticesinde Sınıflandırılan muhasebe verileri, Özetleme Fonksiyonu ile yeterince okunabilir ve karar alınabilir hale gelmiş olur. Adı üzerinde olduğu gibi Özetleme Fonksiyonu muhasebe verilerinin sadeleştirilmiş halidir.

Raporlama Fonksiyonu

Tüm bu işlemlerden sonra; kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemler mali tablolar ile birlikte sonuç aşamasına erişir. Sonuç aşamasında Muhasebenin Fonksiyonları arasından en sonuncusu olan Raporlama Fonksiyonudur. Bu aşamada muhasebenin tabloları kullanılmaktadır. Muhasebenin tabloları arasında en önemlileri Bilanço ve Gelir Tablosudur. Muhasebenin fonksiyonlarını yerine getirerek hem işletme hem devlet hem de üçüncü kişilere bilgi sunulabilir.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir