Muhasebeci Sözleşmesi Nedir? Muhasebeci Sözleşmesi Neden Yapılır?

 • Whatsapp
Muhasebeci Sözleşmesi Nedir? Muhasebeci Sözleşmesi Neden Yapılır?

Muhasebeci Sözleşmesi Nedir?

Her vergi mükellefi olan kişi bir muhasebeci ile anlaşma sağlayarak onunla Muhasebeci Sözleşmesi yapması gerekir. Muhasebeci Sözleşmesini Mali Müşavir E-Birlik sistemi üzerinden hazırlaması gerekmektedir. Bu durum son yıllarda zorunlu olmuştur. E-Birlik sistemine E-Devlet şifreleri ile giriş yapılabilir.

Bir Mali Müşavir mükellefinin beyannamelerini onaylayabilmek için Muhasebecı Sözleşmesi hazırlayarak İVD sistemine girmek zorundadır. Fakat yalnızca beyanname onaylayabilmek için hazırlanmazlar. Sonuç olarak işletmeci ile, yani mükellef ile mali müşavir arasında bir anlaşma gerçekleştiği için Muhasebeci Sözleşmesi yapmak her şekilde zorunlu bir durumdur.

Muhasebeci Sözleşmesi Neden Yapılır?

İşletmeler açılış yaptıkları zaman veya muhasebeci değişikliği gerçekleştirecekleri zaman Muhasebeci Sözleşmesi ile bu işlemleri tamamlamak zorundadır. Muhasebeci Sözleşmesi, günümüzdeki her sözleşme gibi iki tarafın belirli şartlara ve kurallara uygun davranması, bu şartların ve kuralların hukuki bir geçerlilik kazanması için yazılı olarak yapılan sözleşmelerdir.

Mali Müşavir tarafından hazırlanması gereken Muhasebeci Sözleşmesine damga vergisi tahakkuk ettirilerek vergi dairesine bu harcın ödemesi gerçekleştirilir. Buradan kaynaklanan damga vergisi, mükellef ile mali müşavir arasındaki anlaşmaya bağlı olarak Muhasebeci Sözleşmesinin taraflarından birine ödetilir.

Muhasebeci Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Muhasebeci Sözleşmeleri önceden normal şekilde kağıt ortamlarında hazırlanarak işlemlere devam edilebilir durumdaydı. Fakat teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler neticesinde E-Birlik sistemi aracılığı ile mali müşavir odaları hem bu sözleşmeleri görmek ve takibini yapmak, hem de bazı kolaylıklar sağlamak amacı ile zorunlu yapmıştır.

E-Birlik sistemine daha önceden kaydını gerçekleştirmiş olan Mali Müşavir sisteme giriş yaptığı zaman yeni sözleşme butonuna tıklayarak sözleşmenin niceliklerini önceden hazırlanmış bir taslak web paneli üzerinden sisteme işler. Panele girilen bütün bu bilgiler ışığında sistem otomatik olarak bir Muhasebeci Sözleşmesi hazırlayarak PDF formatında muhasebecinin önüne sunmaktadır.

Sunulan bu dijital Muhasebecı Sözleşmesinin iki adet çıktısı alınarak mükellef ile karşılıklı olarak imzalar atılır. İmzalar sonrasında Muhasebeci Sözleşmesi geçerli bir nitelik kazanır. İmzalardan sonra geçerli hale gelen Muhasebeci Sözleşmesi, Mali müşavir tarafından İnternet Vergi Dairesi (İVD) aracılığı ile sisteme girilerek mükellefin beyannameleri onaylanabilir hale gelmektedir.

Muhasebeci Sözleşmesinde Bulunması Gerekenler

Mükellef ile Mali Müşavir arasında karşılıklı bir sorumluluk doğacağından dolayı her iki tarafın da dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar Muhasebeci Sözleşmesinde detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekilir. Muhasebeci sözleşmesinde bulunması gereken maddeler şunlardır;

 • Sözleşmenin tarihi
 • Sözleşmenin tarafları
 • Yıllık ve Aylık yapılacak olan muhasebeci ücretinin tutarı
 • Tarafların gerekli olan bazı bilgileri
 • Mali müşavirin bağlı olduğu oda ve sicil numarası
 • Sözleşmenin amacı
 • Yapılacak olan işlerin konusu ve kapsamı
 • Tarafların birbirine karşı yerine getirmesi gereken sorumlulukları
 • Ücretin ödenme şekli ve zamanı muhasebeci sözleşmesi içerisinde kesinlikle olmalıdır.
 • Sözleşmenin süresi
 • Karşılıklı atılan imzalar
 • Diğer özel hükümler
 • Sözleşmenin sayısı
 • Gerekli olan bazı notlar

Muhasebeci Sözleşmesinde bulunması veya belirtilmesi gereken hususlardır. Her yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının belirlemiş olduğu asgari defter tutma ücretleri baz alınarak belirli bir tutarın altında Muhasebeci Sözleşmesi yapılamamaktadır. Asgari Muhasebe Ücretlerinin uygulanmasındaki amaç rekabeti engelleyerek muhasebecilerin haklarını korumaktır.

Muhasebecinin Mükellefine Yükümlülükleri Nelerdir?

Bir Mali Müşavir veya Muhasebeci mükellefinin özel ve mali bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerin eline geçirmemelidir. Bu konu Mali Müşavirler için namus meselesi kadar önemlidir. Ayrıca özel ve mali bilgiler, şifreler dışında Mali Müşavirin elinde bulunan faturalar, ticari defterler, sözleşmeler, sirküler, vekaletnameler ve akla gelen ya da gelmeyen birçok önemli bilgiyi Mali Müşavir çok dikkatli, titiz şekilde koruyarak hem görevini yerine getirmeli hem de Muhasebeci Sözleşmesinin kurallarına uygun şekilde hareket etmelidir.

Mali Müşavir mükellefinin beyannamelerini zamanında onaylamalı ve defterlerini zamanında tasdik ettirmelidir. Gerekli mali işlemlerinin takibini yaparak mükellefinin başına gelebilecek maddi veya manevi her türlü zorluklardan onu koruması gerekmektedir. Tabi ki mali müşavir kendi sorumluluklarının dışına çıkmadan sadece iş konusu içerisinde kalacak şekilde bu işlemleri yürütmelidir. Mükellefler bazı durumlarda muhasebecilerine fazladan iş ve sorumluluk yüklüyor olsalar dahi muhasebeciler sözleşmede yazılı olmayan yükümlülüklerden sorumlu değildirler. Ayrıca mükelleflerin bu baskıları Muhasebeci Sözleşmesine aykırı bir davranıştır.

Her Mükellef Muhasebeci Sözleşmesi Yapmak Zorunda mıdır?

Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde dünyaya gelen herkes potansiyel olarak bir vergi mükellefidir. Fakat herkesin bir muhasebecisi olması zorunlu değildir. Burada zorunluluk kelimesini doğuran olan mükellefiyetin açık olup olmaması ile doğrudan alakalıdır. Örneğin birisinin vergi mükellefiyeti varsa onaylanması gereken beyannameleri de vardır. Onaylanacak olan bu beyannameler için bir Mali Müşavir ile anlaşıp Muhasebeci Sözleşmesi imzalamak zorundadırlar.

Bu beyannameleri Mali Müşavirler dışında hiç kimse onaylayamaz. Bir mükellef muhasebeci masraflarından kaçınmak için kendi beyannamelerini kendisi onaylamak isterse bu işlemleri gerçekleştiremez. Bunun sebebi devlet yalnızca Mali Müşavirlere beyanname onaylama yetkisi vermesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca mükellef bu işlerin kolay olduğunu düşünerek kendini bu şekilde bir çıkmaza sokmaktadır. Böyle bir düşünceye giren mükellef işin içerisine girdiği zaman beyanname onaylamanın ve düzenlemenin bu kadar kolay olmadığını anlayacaktır.  Bu durumda da kendisine bir muhasebeci bularak anlaşması gerekecektir. Ortada bir anlaşma varsa Muhasebeci Sözleşmesi olmak zorunlu bir durumdur.

Muhasebeci Sözleşmesi Örneği

Muhasebecı Sözleşmesi Örneği artık E-Birlik sistemi üzerinden hazırlandığı için herhangi bir Muhasebecı Sözleşmesi Örneğini bastırmanıza gerek yoktur. Ancak yine de bir muhasebecı sözleşmesi örneğini incelemek istiyorsanız tıklayabilirsiniz. Sunulan muhasebecı sözleşmesi örneği genel geçer kurallara göre hazırlanmış normal bir muhasebeci sözleşmesi örneğidir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir