Muhasebede Mizan Nedir? Mizanın Özellikleri Nelerdir?

  • Whatsapp
Muhasebede Mizan Nedir? Mizan Kontrolü Nasıl Yapılır?

Mizan Nedir?

Muhasebede mizan, muhasebesel alanda şirket veya işletmelerin bütün varlıklarını, kaynaklarını gösteren bir listedir. Hesaplar belli tarihler arasında yeniden incelenir, Tablo üzerinde borç ve alacaklar toplamı ve bakiyeler liste içerisine toplanır ve özet oluşturulur. Oluşturulan bu özete mizan ismi verilmiştir. Muhasebede Mizan belirli bir dönemi kapsamaktadır. Mizan kontrolü aşamasında hesapların, kurallara göre işlemesi çok önemlidir.

Mizan Çeşitleri Nelerdir?

Mizan çeşitleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar;

  • Kesin mizan,
  • Aylık mizan
  • Genel geçici mizan
Kesin Mizan

Dönem sonu işlemlerinde defteri kebir kayıtları ile yevmiye kayıtları ile yapılır. Yapılan kayıtlar defteri kebiri oluşturur. Kesin mizan dönem sonu kayıtlarına göre düzenlenen mizana verilen isimdir. Kesin mizan ilerde asla değiştirilemez. Kesinleştirilmiş ve son halidir.

Aylık Mizan

Yevmiye defterine yapılan kayıtlar muhasebe programları sayesinde defteri kebire işlenir. Gerçekleşen bu işlem sonucunda muhasebe programları otomatik olarak bir mizan oluşturmaktadır. İşletmelerin muhasebecileri aylık mizanı genellikle kar zarar durumunu takip etmek, gelir ve giderleri şirket sahiplerine yüzeysel olarak sunmak amacı ile kullanırlar.

Ancak muhasebede mizan dediğimiz listeyi bu şekilde kategorize etmek doğru bir hareket olmaz. Çünkü kaliteli bir muhasebeci mizana bakarak o şirketin veya işletmenin her şeyini okuyabilir. Kapsamlı bir listedir. Fakat aylık mizanlar genel olarak ay sonlarında kontrol amacı güdeceği için tek başına çok fazla bir anlam ifade etmez.

Genel Geçici Mizan

Genel geçici mizan 31 Aralık tarihinde düzenlenmektedir. Muhasebe düzenlerinin tamamını kapsar. Genel geçici mizan, dönem sonu kayıtlarından önce düzenlenmektedir. Genel geçici mizanlar, bankalar gibi büyük kurumlara bilgi verileceği zaman geçici olarak yevmiye kaydı girilerek mizan çıkartılması sonucunda sistemden silinir. İşlerini doğru yürüten ve kayıtlarında hiç problem olmayan şirketler genel geçici mizan kullanmazlar.

Muhasebede Mizanın Özellikleri Nelerdir?

Mizan özellikleri arasında, muhasebede mizan ile ilgili unutulmaması gereken önemli konu defteri kebir üzerinden alınan rakamlar yevmiye defterinden alınıp, hesap tutarlarının yazıldığı alacak ve borç sütunlarında olan paraların tamamı, ana hesap alacak ve borç bölümünde bulunan paraların tamamına eşittir.

Muhasebede mizan kontrolü  ve mizanın özellikleri hususunda inceleme yapılırken dikkat edilmesi gereken ayrıntı, hesapların işleyiş karakterine göre bakiye vermesi gerektiğidir. Buna göre aktif olan hesaplar ilk açılış aşamasında borçlar tarafında olduğu için, yapılan işlem neticesinde borç bakiye vermeleri gerekir. Pasif olan hesaplar için de bu durumun tam tersi geçerlidir. Pasif hesaplarda dönem sonlarında alacak bakiye vermeleri gerekir.

Mizan Nasıl Hazırlanır?

Muhasebede mizan yapılışı için, defteri kebir kaydı düzenlenme işlemlerinden sonra, mizana eklenen son yevmiye işlemi ile mizanın düzenlenme tarihleri yazılır. Mizan tablosu üzerinde olması gereken yevmiye defteri alacak ve borç toplamının mizanın borç ve alacak toplamına eşit olması gerekir. Hazırlanan mizanın yorumlanması da önemli bir ayrıntıdır.  Mizan tablosu üzerinde eşitlik ilkesi geçerlidir. Bu nedenle ilk önce toplam açısından eşitliklerin kontrol edilmesi gerekir.

Muhasebede Mizan Nasıl Düzenlenir?

Muhasebe mizan düzenlemesi için defteri kebir hesaplarının toplamlarının alınması gerekir. Alınan hesapların tamamı tutar bölümüne yazılır. Muhasebe defteri üzerinde alacak toplamı alacak sütununa yazılırken, borçların toplamı da borçlar sütununa yazılmalıdır. Mizanda üç adet sonuç bulunmaktadır. Bunlar;

  • Hesap adı ve kodu
  • Borç
  • Alacak
  • Bakiye (Borç veya Alacak Bakiyesi)

Günümüzdeki muhasebe sistemleri sayesinde muhasebe programlarına girilen kayıtlar ile sistem otomatik olarak mizan oluşturacağından dolayı yevmiye kayıtları girildikten sonra her hangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaz. Muhasebede Mizan hesaplamasında bakiyelerin kalanı kalan bölümüne yazılmaktadır.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir