Müstahsil Makbuzu Nedir? Müstahsil Makbuzu Ne İşe Yarar?

 • Whatsapp
Müstahsil Makbuzu Nedir? Kimler Müstahsil Makbuzu Düzenlemektedir?

Müstahsil Makbuzu Nedir?

Müstahsil Makbuzu çiftçilik faaliyetlerinde kullanılan bir belgedir. alıcı ve satıcı arasında düzenlenir. Bu belgenin resmi bir geçerliliği bulunur. Genel anlamda alışveriş kavramı, yaşantımıza hâkim olan ve her zaman karşılaştığımız bir durumdur. Alışverişlerimizde olan alım ve satım işlemleri, belli bir kurala ve düzene göre şekillenir.

Bu düzen beraberinde resmiyetini getirir. Resmiyet içinde önem kazanan alışveriş işlemleri, güvenlik ve kolaylık açısından her iki taraf için bir garanti sunar. Alış ve satış işlemleri devam ederken, çeşitli belgeler garanti açısından önemlidir. Belgelerin niteliği, her iki tarafın da haklarını muhafaza eder. Bu belgelerden biri olan müstahsil makbuzu, alım ve satım işleri sonucunda verilen bir makbuz türüdür.

Müstahsil Makbuzunu Kimler Düzenler?

Ticari bir belge olan Mustahsıl Makbuzu, defter tutan çiftçilerin, defter tutmayan çiftçilerden aldıkları ürünler için düzenlemekte olan bir makbuzdur. Bu makbuz iki nüsha halinde hazırlanmaktadır. Makbuzun orijinal nüshası çiftçide kalırken, kopyası ise işletmecide kalır. Aslında üretici anlamında kullanılan müstahsil kelimesi, ticaret hayatını düzenleyen resmi bir belgedir.

Müstahsil Makbuzu Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Müstahsil Makbuzunun satıcı yani; üretici anlamına çiftçi ve alıcı anlamına gelen, defter tutan toptancı veya çiftçi olmak üzere iki tarafı bulunmaktadır. İşletme alım işlemi gerçekleştirdiği zaman alıcıya vermek üzere Müstahsil Makbuzu düzenler. Bu durum da Stopajı doğurur.

Satıcı olan taraf bir belge sunamadığı için makbuzu imzalamakla yükümlüdür. İmzalanan belgenin aslı, satıcı olan taraf da kalır. Alıcı ise, makbuzu düzenleyen taraftır ve belgenin bir kopyasını alır. Aldığı belge karşılığında satıcıya, satış bedelini ödemekle yükümlüdür.

Müstahsil Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

Müstahsil makbuzun nasıl düzenleneceği, Vergi Usul Kanunun (VUK) 235. Maddesinde belirlenmiştir. Vergi Usul Kanununa göre,

 • Mükellefin Adı soyadı veya Şirketin Unvanı
 • Makbuzun seri numarası ve sıra numarası
 • Makbuzun Tarihi
 • Malı satanın adı soy adı ve adresi ayrıca T.C. Kimlik Numarası
 • Malın cinsi, miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı
 • Uygulanan stopaj oranı ve stopaj rakamı
 • Satıcının eline geçecek net olan rakam
 • İmzalar

Düzenlenecek olan Müstahsil Makbuzunun üzerinde bu bilgiler yer almalıdır. Bu bilgiler makbuza yazıldığı zaman gerçek bir Müstahsil Makbuzu düzenlenmiş olur.

Müstahsil Makbuzu Nereden Alınır?

Mustahsıl makbuzları aynı zamanda, üretici anlamına gelen makbuz türü olduğu için, çiftçi makbuzu olarak da anılır. Müstahsil makbuzları gider pusularında olduğu gibi, noterden ve maliye ile anlaşmalı matbaalardan temin edilmektedir. Yeni işe başlayacak olan işletmeler, işe başlamadan önce ve kullandığı müstahsil makbuz koçanını bitirmeden önce makbuz koçanını temin etmek durumundadırlar.

Müstahsil Makbuzunda Stopaj Oranları Nelerdir?

Defter tutmayan çiftçilerden alınan ürünler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesine göre, gelir vergisi kesilir ve kalan satıcıya ödenir. Müstahsil makbuzu stopaj oranları bu yıl itibariyle;

 • Hayvansal ürünler için %2
 • Zirai ürünler için %4
 • Çiftçi borsaya kayıtlı ise %1,
 • Çiftçi borsaya kayıtlı değil ise %2 şeklindedir.

Müstahsil Makbuzu Stopajsız Kesilir mi?

Harcama Makbuzu olarak düzenlenen belgelerin en önemli özelliği stopaj oranlarının, faturaya yansımasıdır. Stopaj oranları, muhtasar beyanname ile makbuzu kesenin müşteri tarafından serbest meslek erbabına ödenir.

Bazı durumlarda makbuzu stopajsız olarak kesmek mümkün olabilir. Eğer ürüne sahip olmak isteyen, ürün almak isteyen müşteri gelir vergisi mükellefi değilse, bu doğrultuda stopajsız makbuz kesmek mümkündür.

Müstahsil Makbuzunu Vergiden Düşmem Mümkün müdür?

Müstahsil Makbuzu vergiden düşürülebilir. Gideri gerçekleştiren işletme Makbuzu kayıtlarına aldığı zaman aslında bir gider gerçekleştirdiğini de beyan etmiş olur. Yani bir gider tahakkuku gerçekleşmiş olur. İşletme Yevmiye kayıtlarına almış olduğu bu Müstahsil giderini eğer Kurumlar Vergisi Mükellefi ise %22 ‘sini net kardan düşerek ödenecek olan vergisini azaltmış olur.

Mustahsıl Makbuzu Ba Bs ye Girer mi?

Ba-Bs Bildirim mecburiyeti içeren mükelleflerin, belirlenen sınırlar çerçevesinde, her türlü mal ve hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne ( Fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sigorta komisyon gider belgesi, akaryakıt pompalarında bulunan ödeme kaydedici cihaz fişi ve yolcu fişi) bakılmaksızın Ba- Bs formlarına dâhil edilecektir.

Burada dikkat edilecek husus Elektronik fatura olup olmamasıdır. Bilindiği üzere Elektronik faturalar 2021-07 Döneminden itibaren Ba-Bs Formlarına dahil edilmemektedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir