Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? Tarafları Kimlerdir?

  • Whatsapp
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? Tarafları Kimlerdir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, her ne kadar ülkemizde bilenen ve yaygın bir sözleşme olmasa da bazı şeyleri garanti altına alabilmek için yapılması gereken sözleşmelerden bir tanesidir. Günümüz insanlarında sabır ve güven duygusu oldukça azdır. Hal böyle olunca karşılıklı olarak ölünceye kadar bakıcı sözleşmesi yapmak bir ihtiyaç halini almıştır.

Ölünceye kadar bakıcı sözleşmesi ile kimsesiz yaşlı, hasta, bakıma ve gözetime muhtaç insanlara yani kısacası kendi yaşamını kolayca idâme ettiremeyecek olan insanların hakları korunmuş oluyor, hem de bakan kişi ödüllendirilmiş oluyor. Ölünceye kadar bakıcı sözleşmesinin toplumda çoğalması ile huzur evleri ve umut evleri azalmıştır.

İçerik Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin bir diğer adı Ölünceye kadar bakma akdidir. Sözleşmenin ana konusu yaşlanmış veya bakıma muhtaç kişinin sahip olduğu mal varlığının tamamını veya bir kısmının bir başka kişiye devretmesine karşılık olarak ise devralan kişinin karşı tarafa ölünceye kadar bakmasıdır.

Bu sözleşme devreden kişinin hayatını güvence altına alır. Türk borçlar kanunun 611-619 maddeleri arasında ve Türk Medeni Kanun’unun 527.maddesince düzenlenmiştir. Ölünceye kadar bakım sözleşmesi düzenleme yetkisi olanlar ise Noter, Sulh Hâkimi ve Tapu Memurlarıdır. Tapu memurları sadece konusu taşınmaz mallar olan ölünceye kadar bakıcı sözleşmesi düzenlemeye yetkileri vardır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Noterlerden Alınabilir

Noter ve Sulh Hâkimi ise hem taşınır hem de taşınmaz mallara olan ölünceye kadar bakama sözleşmesi düzenleyebilir. Kanuni olarak bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, çoğunlukla yaşlı veya kimsesi bulunmayan fakat mal varlığı olan kişilerin başvurduğu bu sözleşme ile bakım yapacak olan kişi; bakılacak kişiye ölene kadar bakmayı, bakıma muhtaç kişi ise; bakım karşılığında mal varlığı değerlerinden bazı veya bazılarının bakım borçlusuna devretmeyi taahhüt etmiş olur.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi bakıma muhtaç kişinin alacaklısının yerine getireceği maddiyata bağlı olarak Borçlar Hukuku ve Miras Hukuku olarak ikiye ayrılır. Borçlar hukukuna göre ölünceye kadar bakıcı sözleşmesi, bakım verecek kişinin bakım alacaklısının bu kişiye malvarlığı değeri ve değerlerini devir etmesini düzenleyen bir sözleşmedir. Miras Hukukuna göre ölünceye kadar bakıcı sözleşmesi ise bakım borçlusunun bakım alacaklısı tarafından miras sözleşmesi ile mirasçı atanması seklinde gerçekleşir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Geçerli Olması

Sözleşme geçerli olabilmesi için ise resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi şarttır. Resmi şekil şartlarına uygun olmayan sözleşme geçerli olmayacağından; hukuki olarak bir sonuç doğurmaz. Sözleşme kesin bir dil ve katı kurallar ile oluşturulur. Bunun sebebi ise malvarlığının devrine ilişkin olmasıdır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Feshi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi feshedilebilir, sözleşmeden vazgeçilebilir veya şartlar oluşmuş ise bozulabilir. Hem bakım veren hem de bakım alan tarafların ikisi de bu sözleşmeyi bozma hakkına sahiptir.

Eğer taraflardan bakım alan güzel, sağlıklı ve sözleşmede yazılanlardan mahrum ediliyor ise can güvenliği tehlikede ise o zaman bakım alan bozabilir. Bakım veren ise vaat edilen mallar ona orantısız bir şekilde veriliyorsa taraflar anlaşamıyorsa o zaman, taraflardan biri 6 ay içerisinde bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşme her zaman feshedilebilir.

Aile Arasında Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi anne -baba ile çocuğu arasında yapılabileceği gibi mirasçılarından herhangi biri veya birileriyle de yapılabilir. Ancak bu sözleşme ile devir edilecek malların miktarı diğer mirasçıların haklarını zedelemeyecek şekilde makul miktarda olmak zorundadır. Bu miktar bakım alanın taşınmaz miktarı ile değişiklik gösterir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir