Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır? Pazar Araştırmasındaki Amaç Nedir?

  • Whatsapp
Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır? Pazar Araştırmasındaki Amaç Nedir?

Pazar araştırması nedir?

Pazar Araştırması işletmecinin henüz pazara girmeden önce, hedefte bulunan kitle hakkında, müşteri adayları ve rakipler hakkında soru sorma, bilgi toplama ve sonuçlarını analiz etme sürecidir. Pazar araştırması tüketicilerin ürünlerini neden satın almak istediği bilgilerini de size sunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında işletmecilere çözüm sağlamakta olan ve işletmenin kârlılık durumlarını etkileyen pazar ürünlerini üretip veya edinip pazarda işletme adına satışını sağlamak asıl hedeftir. Müşteriniz olacak hedeflerin; kültürel, toplumsal, sosyoekonomik, coğrafi ve kişisel durumları hakkında bilgi sahibi olunur.

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Piyasalar pazar araştırması yapmadan önce bakılması kontrol edilmesi gereken ilk noktalardır. Pazararaştırmasına başlamadan önce, iki temel piyasa türünden de kısaca bahsetmek işletmeniz için daha faydalı olacaktır. Birincil araştırmalar ve ikincil araştırmalar adı altında iki gruba ayrılan pazar araştırmalarının arasında ne tür farklar olduğunu bilmek, ne tür bir araştırma yapacağınız hakkında bilgilendirici olabilir.

Birincil Araştırma

Birincil Pazar Araştırması, daha önce toplanmamış olan yeni verileri toplama eylemine verilen isimdir. Yani analiz edeceğiniz pazar hakkında veriler aranmasına ve elde edilmesine verilen isimdir. Röportaj, anket gibi verileri elde etmek için aktif bir katılım sağlayan pazar araştırmaları birincil pazar araştırmaları grubunda yer almaktadır.

İkincil Araştırma

İkincil araştırma grubunda ise daha önceden üretilmiş ve toplanmış verilerin size yetersiz geldiği durumlarda üzerine veri ekleme olayına verilen isimdir. Pazar araştırması yöntemleri, nicel ve nitel olmak üzere iki alt başlık üzerinde incelenmektedir.

Nicel Pazar Araştırmaları

Nicel pazar araştırması, ‘’sayılabilir değer ve bilgiler’’ üreten pazar araştırmalarıdır. Sektöre en uygun sorular ile birlikte yapılan araştırmanın asıl hedefi istatistik biliminden de alınan yardım ile birlikte işlenebilecek ham şekilde sayısal verileri toplamak ardından bu verilerden anlamlı bir bilgi çıkarmaktır.

Yüz yüze görüşme, telefonla görüşme, internet üzerinden yapılan kişisel görüşme, bilgisayar tarafından destekli telefon görüşmeleri ve bilgisayar destekli kişisel görüşmeler ise nicel pazar araştırmasına birer örnektir

Nitel Pazar Araştırmaları

Nitel pazar araştırmalarında ise büyük verilere oranla daha küçük veriler ve veri grupları ile birlikte yapılan araştırmalara verilen isimdir. Nitel pazar araştırmasına örnek olarak; davranış araştırmaları, odak grup araştırmaları, sözlü mülakatlar, Projektif teknikler gösterilebilir.

Pazar Araştırmaları Aşamaları

  1. Aşama Problem tanımı

Sorunu ve pazar araştırması hedeflerinde bulunulan pazar problemlerinin tanımı yapılmalıdır. Herhangi bir pazarlama araştırmasının ilk adımı; araştırmanın amacını, ilgili arka plan verilerini, hangi bilgilerin gerekmekte olduğu ve karar vermede bu bilgilerin nasıl kullanılacağı gibi verileri içeren bir pazar araştırma aşamasıdır.

  1. Aşama Soruna Bir Yaklaşım Getirilmesi

Pazar Araştırmasındaki İkinci aşama, objektif ve teorik çerçeve, analitik modeller, araştırma soruları ve hipotez gibi araştırma tasarımını etkileyebilecek nitelik ya da faktörlerin belirlenmesini içerir. Bu süreç, yönetim ve endüstri uzmanları, vaka incelemeleri ve simülasyonları, ikincil verilerin analizi, nitel araştırma ve yapılan tartışmalar tarafından yönlendirilebilir.

  1. Aşama Araştırma Tasarım Formülü

Bir araştırma tasarımı, pazar araştırması projesinin devamlılığı için bir çerçeve ya da plandır. Gerekli bilgileri elde etmek için gerekli Prosedürleri detaylandırıp, ilgili hipotezleri test edecek, araştırma soruları için olası olan cevaplar belirleyecek ve karar verme için gerekli bilgileri sağlayacak bir çalışma tasarlamalıdır.

  1. Aşama Arazi Çalışması veya Veri Toplama

Pazar Araştırmasındaki dördüncü aşama veri toplama aşamasıdır. Alan seçimi, eğitimi, denetimi ve alan kuvvetlerinin değerlendirilmesi, veri toplama hatasının en aza indirilmesine yardımcı olur.

  1. Aşama Veri Hazırlama ve Analiz

Bütün bu toplanmış olan verileri birleştirip, onlar üzerinde çalışmalar yaparak analiz edilmesidir.

  1. Aşama Rapor Hazırlama ve Sunum

Pazar Araştırmasındaki son aşamada olan hazırlama ve sunum aşaması, Rapor hazırlama ve sunum aşamasında tüm proje yazılı bir raporda belgelendiği aşamadır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir