Pazarlama Karması Nedir? Pazarlama Karması Elemanları Nelerdir?

 • Whatsapp
Pazarlama Karması Nedir? Pazarlama Karması Elemanları

Pazarlama Karması Nedir?

Pazarlama karması, pazarlama stratejisini en iyi şekilde yerine getirmeye yarayan araçtır. Pazarlama karması ürün, fiyat kavramları, yer ve promosyonları (tutundurma) gibi alanların stratejik olarak belirlenmesine denir. Firmalar doğru şekilde büyümek ve kar elde etmek için stratejilerini belirlemek zorundadır. Bunun için yapılması gereken işlem, pazarlama malzemelerini doğru şekilde kullanmaktan geçmektedir.

Farklı bir deyişle pazarlamayı etkin bir hale getirebilmek için pazarlama karması mutlaka olması gereken bir yöntemdir. İşletmeler ile pazarlama açısından, ürün ve hizmetin birçok aşamadan geçerek mutlaka pazar yarışında olması gerekir.

Genel Olarak Pazarlama

Pazarlama karmasına bakıldığı zaman, stratejide pazarlamanın 4P modeli olarak ifade edilir. Pazarlama bünyesini oluşturan ürün veya hizmetlerin, firmalar tarafından pazara açılabilmesi için, çok seçenekli strateji üretme zorunluluğu, pazarlama planları ile pazarlama karmasının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Pazarlama dünyasında değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, istek ve ihtiyaçların değişmesi ile birlikte birçok yeniliği ve stratejiyi beraberinde getirmiştir. Firmalar ve markalar ile büyük şirketler yönlerini tüketici tarafına dönerek pazarlama stratejisi bugün ki halini almıştır.

Pazarlama Karması Elemanları Nelerdir?

Pazarlama karması elemanları birçok şirket ve marka tarafından onaylanarak kabul görmeyi başarmıştır. Uluslararası ve ulusal bağlamda 4P stratejisini geliştirme konusunda ışık tutmaktadır. 1960 yıllarında, Jerome McCart tarafından bulunarak ortaya atılmıştır. Genel olarak ürün pazarlama şeklinde faydalanılmaktadır.

Pazarlama karması elemanları gelişimi ile birlikte farklı iş kolları açılarak, yeni iş modellerinin gelişimine ön ayak olmuş ve yeni karmaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Örneğin en çok kullanılan hizmet, 7P karması bunların arasında yer alır. Belirli işletmeler tarafından kullanılan, 5P ile 11P pazarlama karmaları bunların arasındadır.

4P Elemanları

Pazarlama karması bileşenleri arasında ilk sırada ürün gelir. Daha sonra yer, fiyat ve tutundurma gelmektedir. Sırasıyla incelendiği zaman 4P karması şu şekildedir;

Ürün (Product)

Ürün pazarlaması yapılması için sahip olmak için tek şey üründür. Ürünün kalitesi ne kadar iyi olursa, pazarlama stratejileri konusunda sorun yaşamadan uygulanabilir. Çünkü iyi bir ürünü pazarlamak kötü bir ürünü pazarlamaktan çok daha kolaydır.

Bu nedenle pazarlama karması bileşenleri arasında ilk sırada ürün yer alır. İyi bir ürün elde etmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bu önemli hususlar şunlardır;

 1. Ürün fiyatı
 2. Ürün faydaları
 3. Ürün etkileşimi
 4. Ürünün özellikleri

Bütün kriterleri karşılandığında, ürün pazarlama stratejileri konusunda, müşterilerin taleplerini karşılayan kaliteli bir ürün oluşturulduğunda çok iyi yol kat edilmiş olur.

Yer (Place)

Pazarlama stratejisinin önemli ikinci aşaması olarak yer ele alınır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken, ürünün pazarlama aşaması sırasında konum ve dağıtımı nasıl olması gerektiğidir. Rakip mücadelesi için bu aşama oldukça önemli konulardan birisidir.

Çünkü ürünün kaliteli oluşundan sonra ikinci aşamada müşterilerin ürüne rahatça ulaşabilmesi gelir. Müşterilerin kolayca ürüne ulaşamaması demek, farklı alternatiflere yönelmeleri anlamına gelir.

Fiyat (Price)

Pazarlama karmasında üçüncü sırada fiyat gelir. Çünkü ürün pazarlama aşamasında, ürünlere verilecek fiyatın hem sizi zarara uğratmayacak hem de müşterilerinizi alım gücünü zorlamayacak şekilde fiyat ayarlaması yapılması gerekir. Ürün fiyatlandırma aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar bulunmaktadır. Bu önemli kurallar şunlardır;

 1. Ürün maliyeti
 2. İndirim miktarı
 3. Rakip firmaları ürün fiyatları
 4. Ürün kar marjı
Tutundurma (Promotion)

Promosyon ürünlerin reklam verilmesi ve tanıtımı ile ilgili planlama aşamasını kapsar. Pazarlama stratejisinde tutundurma doğru yapıldığı zaman olumlu geri dönüşleri olacaktır. Bu nedenle tutundurma stratejisi ile başarılı pazarlama karmasının bileşenleri yavaş yavaş oluşmaktadır.

Pazarlama Karması Türleri Nelerdir?

Pazarlama karması unsurları son yılların iş stratejisinin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Dijitalleşen dünyada pazarlama karması iş modellerini değiştirerek, farklı alanlara kaymasına neden olmuştur. Böylece daha çok seçenekli pazarla karması türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Pazarlama karmasında unsurları dijitalleşen dünyada çok seçenekli pazarlama stratejilerini geliştirmektedir. Bu nedenle pazarlama türlerindeki çeşitlilik şu şekildedir;

 • Marka pazarlaması
 • İçerik pazarlama
 • Amaca yönelik pazarlama
 • Tartışmalı pazarlama
 • Dijital pazarlama
 • Müşteri pazarlaması
 • Deneyimsel pazarlama
 • Küresel pazarlama
 • Bilgilendirici pazarlama
 • Doğal pazarlama
 • Kişiselleştirilmiş pazarlama
 • Ürün pazarlaması
 • İkna edici pazarlama
 • Sosyal medya pazarlaması

Genişletişmiş Pazarlama Karması Nedir?

Genişletilmiş pazarlama karması, ürünü satmak üzere kampanya oluşturma unsurlarıdır. Ürün, fiyat, promosyon ve yerleştirme gibi orijinal pazarlama karmasında unsurları genişleyerek kampanyaların başarısını arttıracak şekilde ek faktör eklemek anlamına gelir. Genişletilmiş pazarlama karması unsurları arasında süreçler, fiziksel ortamlar, insanlar ve müşteri hizmetleri sağlama yer almaktadır.

Pazarlama stratejisini genişletmek, yeni pazar arayışı arayan şirketler için oldukça önemlidir. Mesela mağaza açarak ürünleri yerleştirmek başarılı bir pazarlama stratejisi için yeterli değildir. Farklı alternatif olarak çevre düzenlemesi, müşteri ile ilişkileri gibi etkenlere dikkat etmelidir. Genişletişmiş pazarlama karmasındaki unsurları güçlü olması ve kampanyaların başarılı olması şirketin uzun ömürlülüğünü sağlamaktadır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir