Sanayi Sicil Belgesi Nedir? Sanayi Sicil Belgesi Ne İşe Yarar?

 • Whatsapp
Sanayi Sicil Belgesi Nedir? Sanayi Sicil Belgesinin Faydaları

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi sicil belgesi 6948 sayılı sanayi sicil kanunu 1. maddesine göre göz önüne alınan sanayi işletmelerine ve sürekli olarak üretim yapanlar, tamir işleriyle uğraşan işletmeler ile enerji üreten santraller ya da büyük inşaat işleriyle uğraşan işletmelere verilen bir belgedir.

Sanayi işletmesi faaliyette bulunduğu andan itibaren kapasite raporu çıktıktan 2 ay sonra İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne başvuru yapılarak bu belgenin alınması gerekmektedir. Sanayi sicil belgesi alan işletmeler verilişinden itibaren 2 yılda bir yeniletmeleri gerekmektedir. İstanbul Sanayi Odası web sitesinde de belirtildiği gibi yenilenmeyen ya da kayıt yapılmayan durumlarda idari para cezası uygulanmaktadır. Belirtilen para cezasından muaf olmak ve sanayi sicil belgesinin avantajlarından faydalanabilmek için elektronik ortamda kayıt yapılmalıdır. Daha sonra ise gereken tüm evraklar il müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olmanın Sorumlulukları

Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Belge alındıktan sonra değişikliklerin olması halinde 1 ay içerisinde yenileme başvuru yapılmalıdır. İşletmeler her yıl bir önceki yıla ait olan yıllık işletme cetvelini Sanayi ve İl Ticaret Müdürlüğüne vermek zorundadır. Ayrıca sanayi işletmeleri tarafından sanayi sicil belgesi için kesinlikle yanlış bilgiler iletilmemelidir.

Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Bu nedenle birden fazla fabrikası olan mükelleflerin her bir fabrika için ayrı ayrı sanayi siciline başvurmaları gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi Kapsamında Yer Alan İşletmeler Nelerdir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde sanayici tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlamaya göre sanayici tanımına uyan işletmeler şu şekildedir:

 • Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini yapanlar
 • Makine, cihaz, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile ya da yalnızca el emeği ile çalışanlar
 • Kısmen veya tamamen değiştirmek ya da bu maddeleri işlemek suretiyle çalışanlar
 • Devamlı ve seri halinde imal ya da istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler

Bir sanayi işletmesi sayılmaktadır. Aynı zamanda 7033 sayılı kanunla bilişimteknolojisi veyazılımüreten işletmelerde imalatçı işletme kapsamına dâhil edilmiştir.

Genel olarak bir tanımlama yapmak gerekirse 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi işletmelerinde yapılan işler, sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici olarak tanımlanmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesinin Sağladığı Faydalar

Sanayi sicil belgesi olan işletmeler aşağıda yer alan imkânlardan faydalanabilir:

 • Sanayi sicil belgesi bulunan aboneler sanayi indirimlerinden faydalanmaktadır. Yaklaşık %20 oranında indirimli elektrik kullanmaktadırlar. Yalnızca elektrik faturalarında %20 indirime tabii olabilmek için sanayi sicil belgesinden bir sureti ve dilekçe bağlı bulunulan elektrik idaresine verilmesi gereklidir.
 • Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmelerin elektrik enerjisi tüketim bedelleri üzerinden %2 oranında TRT payının hesap edilmesi gerekir. TRT payının hesaplanabilmesi için elektrik faturası geldiği an itibariyle hukuken geçerli olan sanayi sicil belgesinin bir sureti ve dilekçe bağlı bulunan elektrik idaresine verilmelidir.
 • Katma Değer Vergisi mevzuatında imalatçı olmak için sanayi sicil belgesine sahip olmak gerekmektedir.
 • Yerli malı evrağı için sanayi sicil evrağı gerekmektedir.
 • Aynı zamanda vatandaşlara dolaylı olarak iş imkânı da sunmaktadır.
 • Sanayi sicil belgesi bulunan işletmelere devlet yardımı, teşvikler ya da destekler sunulmaktadır.

Sanayi Sicil Belgesini Nereden ve Nasıl Alınır?

Daha öncesinde Sanayi Sicil Belgesi almak için istenilen belgelerle birlikte Sanayi Bakanlığı bünyesinde hizmetler veren Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekliydi. Ancak günümüzde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinde yapılan değişiklik neticesinde elektronik sanayi sicil belgesi (e-sicil) uygulamasına geçilmiştir.

Şu anda sanayi sicil tebliğine göre üretime geçen ya da üretim de bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için e-devlet kapısı ya da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamdan sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden başvuru yapabilir. Başvuru yapmış olan işletmeler sanayi sicil beyannamesini eksiksiz şekilde doldurmalıdır. Başvurunun yanıt verebilmesi için de kapasite raporunun da yüklenmiş olması gerekmektedir. Kayıt şartlarına uyum sağlamayan ya da eksik olan müracaatlar gerekçesi belirtilerek reddedilmektedir.

Yıllık İşletme Cetveli

Yıllık işletme cetveli her yılın başından itibaren Nisan ayının sonuna dek girilmesi zorunlu olan bir veri girişidir. Yıllık işletme cetveli, sanayi sicil belgesi için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Başvuru için gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Sanayi Sicil Beyannamesi: Sanayi sicil beyannamesi Sansic C formu yalnızca Gayri Maddi Hak kullanan işletmeler tarafından doldurulmaktadır.
 • Yıllık işletme cetveli: Firmanın bir önceki yıl ile ilgili olan faaliyetlerinin bu belge ile belirtilmesi gereklidir. İlk müracaatta ve her yıl verilmesi zorunludur.
 • Kapasite Raporu: Kapasite raporu süresi geçerli ilgili odaca onaylı olmalıdır. Kapasite raporu olmayan resmi sektörlerin yıllık üretilen madde miktarı ve yıllık üretim kapasite miktarları kurumların onayı olan liste ile belirtilmelidir.
 • Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş ve değişiklik yapılmış ise unvan değişikliğine ait gazete fotokopileri.
 • Kira Sözleşmesi makine tesisatının kiralık olması durumunda en az bir yıllık kira sözleşmesinin fotokopisi.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Yenilenir?

Sanayi sicil belgesi yenilenmesi gereken durumlar Sanayi Sicil Kanunun 4. maddesinde belirtilmektedir. Aşağıda belirtilen tüm durumlarda Sanayi Sicil belgesinin yenilenmesi gerekmektedir.

 • İşletme de unvan değişikliği olduğu durumda
 • İşletme de üretim konusu değiştiğinde
 • İşletmenin kapasite raporu değiştiğinde
 • İşletmenin kayıtlı bulunduğu adres değiştiğinde
 • İşletmenin üretime son verdiği durumda
 • İşletmenin iş kolu değişikliği olduğunda
 • 2 Yılda bir yenileme zorunluluğu

Yukarıda belirtilen durumların herhangi bir tanesi gerçekleştiğinde 1 ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Aynı zaman da ek olarak 30 Nisan tarihine kadar da Yıllık İşletme Cetvelinin verilmesi zorunludur.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir