Serbest Meslek Erbabı Kimdir? Serbest Meslek Erbabının Özellikleri Nelerdir?

  • Whatsapp
Serbest Meslek Erbabı Kimdir? Serbest Meslek Erbabının Özellikleri

Kimler Serbest Meslek Erbabı Kimdir?

Serbest Meslek Erbabı, sermayeden ziyade şahsi mesai, ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmadan şahsi sorumluluklar ile birlikte kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek kazancı ise her türlü serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazanç olarak görülmektedir. Serbest Meslek Erbapları, Serbest Meslek Kazanç defteri tutmaktadırlar.

Bir hesap dönemi içerisinde serbest meslek faaliyeti kazancı olarak alınan paradan bu faaliyetlerle birlikte ödenen giderler indirildiğinde kalan para Serbest Meslek Kazancıdır. Bu giderler arasında serbest meslek kazancının elde edilmesi ile ilgili olan tüm kazançlar, ikametgâh için ödedikleri kira ısınma ya da aydınlatma gibi bazı giderler de yer almaktadır.

Kimler Serbest Meslek Erbabı Sayılır?

Serbest meslek faaliyetlerini kendi nam ve hesabına çalışacak şekilde; Diş Hekimi, Arzuhalci, Avukat, Danışman, Bestekâr, Kimyager, Noter, Artist, Yazar, Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir gibi meslek sahipleri Serbest Meslek Erbabı sayılmaktadırlar.

Bunların yanı sıra Gümrük Komisyoncuları, Dava Vekilleri, Noterlik görevine ifa ile mükellef olanlar, Konser veren Müzik Sanatçıları, doğum yaptıran Ebe, Sünnetçi gibi bazı meslek dalları da serbest meslek erbabı sayılmaktadır.

Serbest Meslek Erbapları Kazançlarını Nasıl Belgelendirir?

Serbest Meslek Mensupları kazanç elde ettikleri zaman bu kazancı belgelendirmek üzere Serbest Meslek Makbuzu düzenlerler. Serbest Meslek makbuzu paranın tahsil edildiğini gösteren kıymetli bir evrak niteliğindedir. Meslek Erbabının kazancının bir göstergesi olduğu için aynı şirketlerdeki satış faturaları gibi değer görmektedir.

Serbest Meslek Erbabı bu kazançları sebebiyle makbuz düzenleyecekleri zaman sermaye şirketlerine istinaden farklı bir yol izlemeleri gerekir. Meslek Erbabı önceden temin etmiş olduğu E-İmzası ile E-SMM Portalına giriş yapmalıdır. Bu Portal’a her giriş yapacağı zaman E-İmzayı bilgisayarına takmış olmalıdır. Özel Entegrasyon şirketleri ile anlaşabilir. Örneğin LucaUyumsoftİşnet gibi birçok şirket bu işlemleri yürütmektedir. Entegrasyon sağlandığı zaman E-İmzanın her seferinde bilgisayara takılmasına gerek kalmaz. Tabi bu Entegrasyon şirketine göre de belki değişkenlik gösterebilir.

Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazancın arasındaki Farklar nelerdir?

Serbest Meslek Kazancı sağlayan Serbest Meslek Erbabı, Gelir Vergisi Kanununun 65 ve 66. maddelerine göre kolektif ve adi komandit şirketlerin serbest meslekte bulunması halinde elde ettikleri kazanç Serbest Meslek Kazancı olarak nitelendirilmektedir.

Tüzel kişiler olarak hem Gelir Vergisi hem de Kurumlar Vergisine tabi olmayan söz konusu olan şahıs şirketlerinin ortakları kendilerine düşen paydan gelir vergisine tabii tutulmaktadır. Burada konusu geçen ortakların kazançları da Ticari Kazanç olarak sayılmazken birer serbest meslek kazancıdır.

Ticari kazanç Gelir Vergisi Kanununun 37 ve 66. maddelerine göre kolektif ortaklıklarda ortakların, adi komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari birer kazanç olarak sayılmaktadır. Burada serbest meslek faaliyeti icra etse bile elde edilen kazancın tamamı ticari kazanç olarak sayılmaktadır.

Serbest Meslek Erbabının Özellikleri

Serbest Meslek Erbabı tarafından herhangi bir şirket içerisinde olmadan yapılan serbest meslek faaliyetleri daima Serbest Meslek Kazancı olarak sayılmaktadır. Eğer ki şahıs şirketi ile icra ediliyorsa elde edilen gelir bir Ticari Kazanç sayılmaktadır. Serbest meslek faaliyetinin sermaye şirketi ile icra ediliyorsa elde edilen gelir ticari kazanç niteliğindedir.

Serbest meslek faaliyetlerinde elde edilen gelirin vergi kanununda yer alan hükümlere göre Serbest Meslek Kazancı olarak nitelendirilmesi kanunun serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlerine göre ticari kazanç olarak nitelendirilmesi durumunda ticari kazancı ilişkin hükümler gerekli olacaktır.

Serbest Meslek Erbabı Fatura Kesebilir mi?

Bilindiği üzere faturayı tahakkuk esasına göre defter tutan ticari işletmeler düzenlemektedirler. Serbest Meslek Kazancında tahsilat esası geçerli kılınmıştır. Yani para tahsil edildiği anda makbuz kesilir. Ancak faturada durum öyle değildir. Sermaye şirketleri satış esnasında fatura kestikten 3 ay sonra da para tahsil edebilir. Ancak Serbest Meslek Kazancında para tahsil edilmez ise makbuz kesilmez.

“ Kimler Serbest Meslek Erbabı sayılır? “ başlığının altında bulunan meslekleri icra eden meslek erbapları günümüzde en çok bilinen ve halkın direkt olarak tanıdığı mesleği icra edenlerdir. Fakat Meslek Erbapları bu mesleği icra edenler ile sınırlı değildir. Buradaki önemli ölçüt girişte de bahsedildiği gibi işin; ticari nitelikli değil, şahsi mesai harcanması ile doğrudan alakalıdır.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir