SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

 • Whatsapp
SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi bir işletmenin güçlü ve zayıf olduğu yönleri belirlemek ve bu sonuçlara göre bazı yaklaşım tarzlarını benimsemek açısından büyük önem sağlar. SWOT Analizinin bir diğer getirisi ise tehdit ve fırsatları bilip, pazarda tehdit anında hangi planları uygulayacağınıza, piyasada fırsatlara göre bir çıkış yakalamanıza olanak sağlar.

Dolayısıyla SWOT Analizi ile bir kuruluşun; güçlü yönleri, zayıf yönleri fırsatları ve tehditleri analiz edilip belirlenir. Analizi stratejik olarak çok büyük bir öneme sahip, kolay ama güçlü bir çalışma olarak nitelendirilebilir. SWOT, İngilizce’de ki dört kelimenin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

SWOT Kelimesini Açılımı

 • S: Strenghts: İşletmenin güçlü/üstün olduğu taraflarının belirlenmesi ve tespitinin yapılmasıdır.
 • W: Weakness: İşletmenin güçsüz/zayıf olduğu taraflarının belirlenmesi ve tespitinin yapılmasıdır.
 • O: Opportunities: İşletmenin sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.
 • T: Threats: İşletmenin başına gelebilecek tehdit ve tehlikeler olarak açıklanmaktadır.

SWOT Analizinde işletmenin içinde bulunan iç dinamiklerin, İşletmenin faaliyet içinde bulunduğu ortamın ve pazardaki dış koşulların İşletmenin ilerleyen dönemlerde karşılaşması mümkün olan ve etkilenmesi kaçınılmaz olan durumların İşletmenin hedef kitlesinin ve işletme faaliyetlerinden etkilenenlerin değerlendirmesini yapılmaktadır. Özetlemek gerekirse; SWOT Analizi, işletmenin kendi içindeki dinamiklerini dışarıdan gelmekte olan unsurlarla karşılaştıran bir araçtır.

SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

 • İşletmenin ve onu çepeçevre saran ortamın bütün faaliyetlerinin anlaşılıp algılanmasına destek olur.
 • Sahip olunan mevcut durumun görülüp, ileride atılacak olan büyük adımların daha sağlıklı, etkili ve stratejik bir duruma gelmesini sağlar.
 • İşletmenin güçlü yönlerinden ve fırsatlarından faydalanmayı, zayıf yönlerini azaltmayı, tehditlere karşı alınan önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırır.

SWOT Analizi Ne Zaman Kullanılmalıdır?

 • Stratejik bir plan üzerinde çalışılması ve çalışılan planının geliştirilmesi aşamasında kullanılabilir.
 • Sorun tanımlama ve çözüm oluşturma basamaklarında kullanılabilir.
 • Nicel verilerin yetersiz bulunduğu, bilgilerin kişisel hafızalarında olduğu durumların analizinde kullanılabilir.

SWOT Analizi Nasıl Hazırlanır?

SWOT analizi nasıl hazırlanır sorusuna makalemizde cevap vermeye çalışacağız. SWOT Analizinin ilk basamağı yukarıda bulunan tüm unsurları alt alta yazmaktır. Yani işletmenin iç ve dış analizini doğru bir şekilde yapmaktır.

İşletmenin İç Analizi

Denetmenlerin de sık sık kullandığı İç Analizin amacı, işletmenin zaten sahip olduğu mevcut zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmaktır. Bu sayede işletmenin potansiyelleri değerlendirilip belirlenmelidir. SWOT Analizi işletmenin güçlü yönleri gelecekteki hedeflerine ulaşılabilmesi için yol açacak, zayıf yönleri ise işletmenin almakta olduğu tedbirlere kaliteli bir zemin hazırlanmasını sağlayacaktır.

İşletmenin güçlü yönlerinin tespitinde;

 • İşletmenizin diğer işletmelere göre avantajları nelerdir?
 • İşletmenizde kaliteli bir şekilde yapılan şeyler nelerdir?
 • Rakipleriniz sizin güçlü yanlarınızı neler olarak görmektedir?

İşletmenin zayıf yönlerinin tespitinde;

 • İşletmenizde uyguladığınız uygulamalardan hangilerini kötü yapmaktasınız?
 • İşletmenizde iyileşmesi gereken özellikler nelerdir?
 • Rakiplerinizin sizden daha iyi oldukları konular nelerdir?
 • Rakiplerinizin gözünde ortaya çıkan ne gibi zayıf yönleriniz bulunmaktadır?

Gibi soruların cevaplarını arayarak SWOT Analizi yapılmaktadır.  Olumsuz yönler tespit edildikten sonra iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar doğru bir güzergâh içerisinde devam ettirildiğinde çok güzel ve olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Mühim olan doğru ve eksiksiz tamamlamaktır.

İşletmenin Dış Analizi

Dış analizin amacı, işletmenin faaliyet içinde bulunduğu ortamı ve dış şartları tanımak ve bilmektir. Aynı zamanda dış analiz, rakiplerin uygulamalarına ilişkin veriler toplanmasına da olanak sağlamaktadır. Dış çevre analizi yapılırken çevresel etmenlerin işletmeye sunduğu birtakım fırsatlar ve oluşturduğu tehditler belirlenmelidir.

Fırsatların belirlenmesinde;

 • Önünüzde bulunan fırsatlar hangileridir?
 • Çevrede ne gibi faaliyetler ve gelişmeler yaşanmaktadır?

Tehditlerin belirlenmesinde ise;

 • Ne tarz engeller karşınıza çıkmaktadır?
 • Rakiplerinizin neler yaptığını takip etmekte misiniz?
 • Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişim sürecinde oluyor mu?
 • Değişmekte olan teknoloji pazar konumunuzu tehdit ediyor mu?
 • Ekonomik problemlere sahip misiniz?

Bu sorular ile SWOT Analizi ile doğrudan alakalı sorulardır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir