Tahakkuk Ne Anlama Gelir? Verginin Tahakkuku Nedir?

  • Whatsapp
Tahakkuk Ne Anlama Gelir? Verginin Tahakkuku Nedir?

Tahakkuk Nedir?

Tahakkuk dilimizdeki anlamı ile gerçekleşme, yerine gelme olarak ifade edilmektedir. Fakat bu kelime, vergi terimi olarak düşünüldüğünde bununla alakalı olarak bilinmesi gereken diğer konular da vardır. Bizim ele aldığımız konu ise vergi anlamındaki tahakkuk kelimesidir. Sonuç olarak; ortaya çıkmış olan fakat kayıtlara geçmemiş durumdaki bir gelir ya da giderin tanımlanması olarak adlandırılmaktadır.

Verginin Tahakkuku Nedir?

Verginin tahakkuku, verginin kesim olmuş olma durumu, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenecek hale gelmesi durumunda olduğunu gösterir. Tarh işlemi ile birlikte diğer işlemleri tamamlanmış durumda olan verginin mükellef olan kişiye tebliği gerçekleştikten sonra herhangi bir itiraz durumu söz konusu olmaması halinde kesinleşmiş şekilde belirlenmiş olan vadeye göre ödenmesi gereken duruma gelmektedir.

Fakat tahakkuk, verginin tahsiline hazır duruma gelmesi, bir başka deyiş ile kesinleşmiş olması demek değildir. Söz konusu olan verginin kesinleşmiş olması için, gerçekleşme aşamasındayken mükelleflerin mevcut durumdaki bu vergi borcuna itiraz etmemeleri ve vergiyi kabul etme gerekliliği söz konusu olmaktadır.

Tahakkuk Etmek

Tahakkuk etmek, gerçekleşmek anlamına gelir. Gerçekleşmiş durumda olan bir vergi ya da borcu geçerli bir niteliğe sahip durumda olan belgelere dayalı ve ayrıntılı bir şekilde hesaplanmış durumda olarak ödenebilir hale gelmiş olan vergi ya da borç tutarı anlamına gelir.

Her türden alacağın tahsil edilebilir hale gelmesi ya da borcun ödenme süreci içinde girmesi için öncelikli olarak kesinleşmiş olması ve kayda geçirilmiş olmasının gerekliliği söz konusudur.

Tahakkuk Fişi

Devletin vergi alacağının mükellef kişiden tahsil edebilmesi için mükellefin vergi dairesine verdiği beyannameye uygun olmalıdır. Ancak bu şekilde beyannameye karşılık olarak bir Tahakkuk Fişi meydana gelir.

Mevzuat kapsamında tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleşmiş olan vergi tutarının, vergi mükellefinin tahakkuk fişi ile bildiri yapması gerekliliği söz konusu olmaktadır.

Tahakkuk Ne Anlama Gelir? Verginin Tahakkuku Etmesi ve Oluşması

Neden Borcun Gerçekleşmesi Gerekmektedir?

Herhangi bir alacağın tahsil edilebilir bir duruma gelmesi ya da bir borcun ödenme aşamasında olabilmesi için öncelikli olarak tahakkuk edilmeli ve kayıtlara geçirilmesi gereklidir.

Örneğin bir vergi borcunun mükellef kişiden tahsil edilebilmesi için mükellef kişinin vergi dairesine verdiği beyannameye dayalı olarak mevzuata uygun bir şekilde verginin gerçekleşme işleminin yapılması ve gerçekleşmiş olan vergi tutarının, vergi mükellefine Tahakkuk fişi ile bildirilmesi zorunludur.

İlgili Olabilecek Diğer Kavramlar

Tebliğ Kelimesi

Tebliğ bildiri anlamına gelmektedir. Tebliğ, tebligat yapmak ya da tebliğ etmek şekillerinde de kullanılabilmektedir. Tebligat bildirimler, haber vermek ya da bildirmek anlamına gelmektedir. Tebliğ kelimesi daha çok resmi makamlar tarafından yapılan bildirimler için kullanılmaktadır.

Vergi dairelerinde mükelleflere vergi borçları ile ilgili yazılı bildiride bulunulur yani tebliğ yapmış olurlar. Bu durumu çeşitlendirecek olursak; Bankalar temerrüde düşen alacaklarını tahsil etmek amacı ile noter aracılığı ile borçluya bildiride bulunur yani tebligat gönderimi yaparlar.

Tahsil Kelimesi

Bir alacağın borcu kişiden nakit olarak teslim alınması işlemidir. Tahakkuk edilen vergi, mükellef kişi ya da kişiler tarafından usulüne ve esaslarına uygun olarak ödendiğinde tahsil edilmiş olmaktadırlar. Borcun kapanması tahsil kelimesinin sorumluluğunu taşır.

Mahsup Kelimesi

Hesaplanmış ya da hesaba işlenmiş anlamına gelir. Ticari işlemlerde ve muhasebede gerçek veya tüzel kişinin bir işlemden doğan borcunun bir başka işlemden alınacağından düşülmesi demektir. İki kardeş firmanın başka bir şirkete olan borç veya alacaklarının birbirine mahsup edilerek sıfırlanması veya borç tutarının azaltılması örnek olarak gösterilebilir.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir