Talep Nedir? Efektif Talep ve Potansiyel Talep Nedir?

  • Whatsapp
Talep Nedir? Efektif Talep ve Potansiyel Talep Nedir?

Talep Kavramı

Talep kısaca bir mal veya hizmeti elde etmekle alakalıdır. Piyasada bilindiği üzere alıcı ve satıcılar olmak üzere iki taraf vardır. Satıcıların çalışmaları piyasanın Arz yönünü oluştururken alıcıların faaliyetleri de piyasanın Talep yönünü oluşturur. Günlük dilde Talep, istek, arzu anlamlarına gelir.

Efektif Talep

Ekonomik anlamda Talep ise herhangi bir mal ya da hizmete karşı duyulan, satın alma gücü ile desteklenmiş, satın alma isteğidir. Bu aynı zamanda Efektif Talep olarak da adlandırılır. Örneğin, bireyin cebinde 50 TL bulunmaktadır, bu para ile fırına gidip 1 adet ekmek satın almak isterse bu Efektif Taleptir. Yani gerçekleşebilecek olan arzudur. Bir de Potansiyel Talep vardır.

Potansiyel Talep

Potansiyel talep, herhangi bir mal ya da hizmete karşı duyulan, satın alma gücü ile desteklenmemiş, satın alma isteğidir. Buna Hayali Talep de denilmektedir. Örneğin, kişinin cebinde 50 TL parası var ve bu para ile otomobil satın almak istemekte ise bunun gerçekleşmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu bir hayaldir. Yani Potansiyel Talebi ifade eder.

Potansiyel Talep bazı ekonomistlere göre Talep olarak kabul edilmez bile. Çünkü burada ilgili mal ya da hizmetin satın alınması hem yeterli karşılık yoktur hem de gerekli alım gücü mevcut değildir. Bundan sonra Talep ile ilgili yapılacak olan açıklamalarda geçecek olan Talep Kavramı Efektif Talebi karşılayacaktır.

Talep Miktarı Nedir?

Talep miktarı, bir ekonomik yapıda, bütün tüketicilerin, belirli bir zamanda satın almayı planladıkları mal ya da hizmet miktarına, Talep edilen miktar yani Talep Miktarı denir. Bu tanımdaki belirli bir zaman ifadesi tüketicilerin satın almak istedikleri miktarı ne kadar bir süre içinde (bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl) gerçekleştireceklerini belirtir.

Tüketicilerin satın almayı planladıkları miktar ifadesi de tüketicilerin o miktarı satın almak istedikleri ve o iktisadi güçte olduklarını ifade eder. Bütün tüketicilerin belirli bir dönemde satın almayı planladıkları miktarı etkileyen faktörleri şu şekilde sayabiliriz:

–              İlgili malın fiyatından doğan Talep

–              İlişkili olduğu diğer malların fiyatları

–              Tüketicilerin gelirleri

–              Gelir dağılımı

–              Nüfustan kaynaklanan Talep

–              Tüketicilerin tercihleri

–              Reel faiz oranları

–              Geleceğe dönük fiyat talebi ve gelir beklentileri

Talep Kanunu (Talep Yasası) Nedir?

Talep kanunu, Ceteris Paribus varsayımı altında yani diğer etkenler istikrarlı kalmak üzere mal ya da hizmetin fiyatı ile o üründen rağbet edilen miktar arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklar. Ceteris Paribus varsayımı, mal ya da hizmetten satın alınacak miktarı etkileyen ve yukarıda sayılan unsurlardan sadece ilgili mal fiyatının değişmesi diğer faktörlerin de sabit kalması durumunu ifade eder.

Bu varsayış altında, fiyat ile miktar arasında ters orantı vardır. Bir mal ya da hizmetin fiyatı yükseldikçe o maldan Talep edilen miktar azalır. Tam tersine mal ya da hizmetin fiyatı düştükçe o mal ya da hizmetten Talep edilen miktar artar.

Tüketici Fiyat Modülü

Örneğin, kırmızı et piyasasını ele alalım. Tüketicilerin bir hafta boyunca kırmızı et piyasasında Talep edecekleri kırmızı et miktarını yukarıda belirttiğimiz faktörler etkileyecektir. Fiyat dışındaki diğer bütün etkenlerin sabit kaldığını ve ayrı fiyatlardan istek oluşturulan kırmızı et miktarlarını görelim. Belirli fiyatlardan ortaya çıkan istek miktarları Talep Çizelgesi ya da Talep Fiyat Modülü ile gösterilir.

Tablo 1: Kırmızı Et Talep Çizelgesi (Talep Fiyat Modülü)

Fiyat (TL/kg)Miktar (ton/1 hafta)
595
1060
1540
2025
2516

 

Bu Talep Çizelgesinde de görüldüğü üzere, kırmızı etin fiyatı yükseldikçe istek miktarı da azalmaktadır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir