Tam Rekabet Piyasası Nasıl Oluşur? Tam Rekabet Piyasası ve Piyasa Dengesi

  • Whatsapp
Tam Rekabet Piyasası Nasıl Oluşur? Tam Rekabet Piyasası ve Piyasa Dengesi

Tam Rekabet Piyasası

Tam Rekabet Piyasası, alıcı ve satıcıların çok sayıda olduğu, türdeş malların üretildiği, piyasa hakkında bilgilendirmenin tam olduğu ve piyasaya giriş çıkışların engellenmediği bir piyasa türüdür.

Tam Rekabet Piyasası, gerçek hayatta rastlanabilecek bir piyasa yapısı değildir. Tam rekabet piyasası ideal bir piyasayı ifade eder. Firmaların faaliyette bulunduğu bir piyasanın tam rekabet piyasası olabilmesi için bazı şartların var olması gerekir. Tam rekabetin oluşmamış olduğu piyasalara Eksik Rekabet Piyasaları adı verilmektedir.

Tam Rekabet Piyasası; Atomisite Şart

Atomisite, alıcı ve satıcıların çok olmasını ifade eder. Tam rekabet piyasasında, fiyatı etkileyemeyecek kadar çok sayıda alıcı ve satıcının var olduğu kabul edilir. Üretici ve tüketicilerin bireysel davranışları bu piyasadaki davranışlarını etkilemez.

Örneğin, bakliyat piyasasında çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Herhangi bir bakliyat üreticisi ya da bakliyat alıcısı piyasada oluşan bakliyat fiyatını tek başına etkileyemez. Tam rekabet piyasasında, bir firma, piyasada oluşan fiyatı veri fiyat olarak kabul eder ve o fiyattan istediği kadar mal satabilir. Firmanın piyasadaki payı küçük olduğu için ne miktar üretim yaparsa yapsın piyasa fiyatını etkileyemez.

Tam Rekabet Piyasası; Homojenlik Şartı

Tam Rekabet Piyasasında, farklı satıcılar tarafından satılmak amacıyla piyasaya sunulan ürünlerin şekil, renk, içerik, kalite, kullanım gibi özellikler bakımından birbirinin aynı olduğu kabul edilir. Alıcılar, piyasadaki malların homojen olması nedeniyle satıcılar arasında bir ayırım yapmazlar.

Piyasadaki mallar homojen olduğu için her hangi bir tüketicinin piyasa fiyatından daha düşük bir fiyat teklif etmesi, aynı şekilde her hangi bir satıcının da piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyat talep etmesi söz konusu değildir. Çünkü satıcı yönünden, piyasa fiyatından malını satın alacak çok sayıda alıcı, alıcı yönünden de piyasa fiyatından malını satacak çok sayıda satıcı bulunmaktadır.

Tam Rekabet Piyasası; Mobilite Şartı

Piyasaya giriş çıkışların tamamen serbest olmasını ifade eder. Tam rekabet piyasasında, bir firmanın piyasaya girmesine veya piyasadan çıkmasına iktisadi, hukuksal veya teknolojik herhangi bir engel bulunmamaktadır. Tam rekabet piyasasında, gerek üreticiler gerekse tüketiciler açısından piyasaya girişi ya da çıkışı engelleyecek herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

İsteyen herkes istediği an piyasada alıcı ya da satıcı olabileceği gibi, alıcı ya da satıcı olmaktan vazgeçebilir. Kamu kurumları tarafından piyasaya giriş çıkışlarla ilgili konulacak kurallar tam rekabet piyasasının doğasına aykırıdır. Bu serbestlik üretim faktörleri için de geçerlidir.

Bütün üretim faktörleri piyasaya istedikleri zaman girebilirler ve istedikleri zaman çıkabilirler. Bütün faktörler kendileri için en yüksek kazancı sağlayan alana herhangi bir sınırlamayla karşılaşmadan girebilirler.

Tam Rekabet Piyasası; Şeffaflık Şartı

Alıcı ve satıcılar piyasaya ilişkin her konuda tam bilgiye sahiptirler. Tam rekabet piyasasında bütün alıcı ve satıcılar potansiyel rakipleri hakkında istedikleri bilgiye istedikleri an ulaşabilirler. Aynı zamanda üreticiler ya da satıcılar rakiplerinin üretip sattıkları malların kalitesi ve fiyatı hakkında istedikleri an istedikleri bilgiye sahip olabilirler. Yani tam rekabet piyasası, şeffaf yani açık bir piyasadır. Alıcı ya da satıcılar bu bilgilere sahip olabilmek için herhangi bir bedel ödemezler.

Bir piyasanın tam rekabet piyasası olabilmesi için bu dört özelliğin aynı anda bir piyasada bulunması gerekir. Tam rekabet piyasasının günümüzde pek rastlanılmayan, olması gereken ideal durumu ifade eden bir piyasa türü olduğunu daha önce bahsedilmişti. Tam rekabet piyasası, ideal bir piyasa olduğundan doğadaki kıt kaynakların en verimli oldukları alanlara yönlendirilmesine imkân sağlar.

Tam Rekabet Piyasası ve Piyasa Dengesi

Firmalar, tam rekabet piyasasında bir malın ya üreticisi ya da satıcısı konumunda rol alırlar. Türdeş bir malı üreten üreticiler, piyasayı etkileme gücüne sahip değillerdir. Aynı alanda faaliyet gösteren firmaların tamamına endüstri ya da piyasa adı verilir. Tam rekabet piyasasında denge, arz ve talep unsurlarına bağlı olacaktır. Ancak buradaki arz ve talep kavramları, piyasa arzını ve piyasa talebini ifade etmektedir.

Tam rekabet piyasasında piyasa arzı, çok sayıda firmanın belirli bir dönemde farklı fiyat seviyelerinde satmak istedikleri miktarı gösterirken; piyasa talebi, tüketicilerin belirli bir dönemde farklı fiyat seviyelerinden satın almak istedikleri miktarı gösterir. Arz ve Talep unsurunun kesişmesiyle oluşan fiyat piyasa fiyatıdır ve tam rekabet piyasasında fiyat veri fiyattır.

Tam Rekabet Piyasası ile Monopol Piyasanın Farkı Nedir?

Piyasaya sürülmüş olan her türlü emek, ürün, mal, edim, hizmet vs. gibi tüketim malzemelerinin her hangi birinin üretimi veya sağlanması hangi firmaya veya işletmeye ait ise ipler tamamen onun elinde olması demektir. Ancak Tam Rekabet Piyasasında bu olay biraz farklı ilerlemektedir. Tam Rekabet Piyasasında birçok satıcı bulunacağından dolayı alıcıya tercih hakkı sunulmuş olacaktır. Bu da Monopol Piyasanın önüne geçecektir. Tam olarak fark buradan kaynaklanmaktadır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir