Tediye Makbuzu Nedir? Tediye Makbuzu Ne Zaman Düzenlenir?

  • Whatsapp
Tediye Makbuzu Nedir? Tediye Makbuzu Nasıl Kesilir?

Tediye Makbuzu Nedir?

Tediye makbuzu, işletmelerin alışveriş sonrası ödeme yaptıklarını belgelemek üzere kestikleri resmi makbuza verilen isimdir. Tediye Makbuzu ödemeyi yapan firma tarafından kesilmektedir. Resmi belge niteliğinde olan bu makbuz, verilen hizmetin kayıt altına alınması için kesinlikle düzenlenmesi gereklidir.

İki nüshadan oluşmaktadır. Makbuz geçerli olabilmesi için üzerinde ödeme yapan ve ödemeyi alan firmaların isimleri ve diğer bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Makbuz gelecekte sorumlu olduğu kişilere karşı ödeme yaptığına dair muhasebe işlemlerinde ispat etmek üzere belge niteliğini taşımaktadır.

Tediye makbuzu kesileceği zaman, ödeme modeline göre uygun alanlar doldurulmalıdır. Boş bırakılan alanların üzeri çizilerek işlem tamamlanır. Makbuzda zorunlu yerlerin doldurulmaması makbuzu geçersiz kılar. Gelecekte sorun yaşamamak için, makbuzun zorunlu alanları mutlaka doldurulmalıdır.

Nasıl Kesilir?

Tediye makbuzu kesmek için yatırılan paranın yazı bölümüne ve sayı bölümüne karşılığı yazılmalıdır. Ödeme yapılan paranın mutlaka birim karşılığı olması gerekir. Tediye makbuz üzerinde ödemenin alındığı zamanı gösteren düzenlenme tarihinin olması zorunludur.

Makbuz üzerinde parayı alanın adı, soyadı ve imzasının olması gerekir. Ayrıca parayı verenin adı, soyadı ile imzasının olması zorunludur. Şirketler söz konusu ise ticari unvanları da alıcı – satıcı sıfatı taşıyacağından dolayı adSoy Ad bölümüne yazılabilir.

Makbuzu kesen firmanın adres bilgileri, unvan bilgileri ve telefon numarası yer almalıdır. makbuz kişi tarafından kesilmesi durumunda, kişi bilgileri, adı ve soyadı yazılması gerekir. Tediye makbuzu kesmek için ödeme çek tediye ile yapıldı ise, çek numarası ile çekin ait olduğu banka bilgileri yazılmalıdır.  Şirketin ticari alışveriş sonrası para ödemesi yaptığında nakit tediye ya da çek tediye olarak, karşı firmaya kesilmelidir.

Tediye Makbuzu Ne İşe Yarar?

Tediye makbuzu, verilen hizmetin karşılığı olarak, kesilen ve resmi belge yerine geçen makbuz, firma tarafından ya da yetkili kişi tarafından satıcılara ödeme yapmak amacı ile düzenlenir. makbuz iki nüshadan oluşmaktadır. Bu nüshaların birincisi karşı tarafa verilirken, diğeri firmanın kendisinde kalması gerekmektedir.

Makbuz üzerinde ödeme yapan firmanın sorumlu olduğu kişiler ve firmanın bilgilerinin olması, firma için oldukça önem taşımaktadır. Eksik bilgiler içeren ve tam olarak doldurulmayan tediye makbuzu geçersiz sayılır. Tediye makbuzu geçersiz sayıldığı zaman ödeme işlemi gerçekleşmemiş olur ve hukuki makamlarda kanıt niteliği taşıyacak bir evrak sağlanamaz.

Üzerinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Tediye makbuz üzerinde bulunması gerekenlerin başında tahsilatın biçimi ve şekli gelir.

  • Makbuzun kesim tarihi olmalıdır.
  • Ödemeyi gerçekleştiren firmanın bilgileri ile ödemeyi yapan kişinin iletişim bilgileri, imzası ve unvanı olmalıdır.
  • Ödemeyi alan firmanın ya da kişinin unvanı, imzası ve iletişim bilgileri olması zorunludur.
  • Makbuzun üzerinde tahsilat yapılan paranın yazı olarak yazılmalı ve sayı olarak yazılması gerekir.
  • Yapılan ödemenin biçimine göre, çek tediye, senet tediye ya da nakit tediye olarak belirtilmesi zorunludur.
  • Ayrıca belirtilen makbuz çek veya senet gibi kambiyo evrakları neticesinde düzenleniyorsa, vadesi ve numarası gibi kendine has bilgileri bulundurması gerekir.
  • Ayrıca banka üzerinden yapılan ödemeler için, banka hesap numarası, banka IBAN hesap numarası olmalıdır.

Makbuzun ödeme şekli nakit ödeme yapılması halinde nakit tediye makbuz kesilir. Ödeme yöntemi çekle yapıldığı zaman çek tediye olarak makbuzun kesilmesi gerekir. Ayrıca makbuzun ödeme yapan firma yetkilisi ile ödemeyi alan kişilerin imzaları mutlaka olmalıdır.

Tediye ve Tahsilat Makbuzu Arasındaki Fark Nedir?

Tediye makbuzu ile tahsilat makbuzu arasındaki fark ödeme alan kişi ile ödeme yapan kişi ya da firma adının yazılmasıdır. İşlem açısından birbiri ile benzerlik göstermektedir. Tediye makbuzunu düzenleyecek olan işletme ödemeyi yapan işletmedir. Tahsilat makbuzunu ise tahsilatı yapan işletme düzenlemektedir. Tahsilat makbuzunda satıcı olan firma tahsilat makbuzunu kesmektedir.

Tediye Makbuzu Örneği

Aşağıda bulunan tediye makbuzu örneğinde göründüğü üzere çek no, hesap no vb. çeşitli doldurulması gereken bölümler yer almaktadır. Tediye makbuzu örneğini dikkatle incelerseniz çek – senet – nakit – kredi kartı – havale gibi yapılan ödemelere istinaden düzenlenebileceğini fark edebilirsiniz.

Tediye Makbuzu Örneği
Tediye Makbuzu Örneği

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir