Ticaret Sicil Gazetesi Nedir? Ticaret Sicil Gazetesi Nasıl Alınır?

 • Whatsapp
Ticaret Sicil Gazetesi Nedir? Ticaret Sicil Gazetesi Nasıl Alınır?

Ticaret Sicil Gazetesi Nedir?

Ticaret Sicil Gazetesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri haricinde çıkartılan bir gazetedir. İTO Sicil Gazetesi içerisinde kanun, mahkeme kararı, ilanlar ve iflas kararları yer almaktadır. Bunun yanı sıra şirket kuruluşu, ortaklık, yönetici değişikliği ve yetki değişikliği gibi şirketleri ilgilendiren haberlerde yer almaktadır.

Ticaret hakkındaki genel çerçeveyi Ticaret Kanunu belirlemektedir. Ticaret Kanunun 37. Maddesi ve TOBB ile Odalar Borsalar Kanununun 56. Maddesine göre bu gazete çıkartılmaktadır. Gazetenin merkezi Ankara’dır. Sahibi ve yönetimi ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına TOBB başkanıdır. Matbaada basılan Ticaret Sicil Gazetesi tüm ilgililerin adreslerine özel dağıtımla gönderilir.

Ticaret Sicil Gazetesi Normal Gazeteden Farkları

Genel olarak Ticaret Gazetesi Resmi Gazete ile karıştırılmaktadır. Fakat ikisi de birbirinden farklı gazetelerdir. Ticaret Sicil Gazetesinde ilanlar, mahkeme kararları, resmi kişiler tarafından belirtilen ilanlar ve iflas memurlarının hazırlamış olduğu kaza kararları paylaşılmaktadır. Pek çok insan bu Gazeteyi bilgilenmek için değil ellerinde bir şeyin ispatını bulundurmak için alırlar.

MERSİS Numarası

MERSİS olan 16 haneli numaranın ikamet edilen şehrin ticaret odasına başvuru yapılarak alınmaktadır. Başvuru sırasında; tescil talepnamesi, kuruluş bildirimi formu, bankadan alınan Blokaj yazısı, oda kayıt beyannamesi, dilekçe ve Rekabet Kurumu’na ödeme yapıldığında alınan Dekontun da mutlaka bulunması gerekmektedir.

Şirketlerde Yapılan Değişiklikler

Bu gazetede kurulan yeni şirketler ve mevcut şirketlerde yapılan değişiklikler yer almak zorundadır. Şirketlerin ve diğer kuruluşların ana sözleşme tadillerinin, yönetim kurulu kararlarının, olağan veya olağanüstü genel kurul kararlarının yayımlandığı bir gazete olup, bunlarla ilgili evrakların öncelikle tescil ve ilan işlemleri için ticaret odasına dilekçe ekinde verilmesi gerekmektedir. Tescil ve ilan ücretinin tahsil edilip ticaret sicili memurları tarafından evrakların incelemesi tamamladıktan sonra Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır.

Ticaret Sicil Gazetesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Ticaret Sicil Gazetesi matbaa tarafından basılan bir gazetedir. Fakat buna rağmen internet ortamında da bu gazeteye erişmek mümkündür. İnternet üzerinden erişim sağlanan Gazeteye de üye olmak mümkündür. Bu sayede gazete düzenli şekilde size iletilmektedir. Sisteme girip üye olmak istediğinizde abonelik işlemlerini tam olarak yerine getirmeniz gerekmektedir. Elektronik Ticaret Sicil Gazetesi yıllık üyeliği 18 TL olarak belirlenmiştir. Fakat bu ücret zamanla değişikliğe uğrayabilir.

Üye olmadan basılı şekilde elde etmek istediğiniz durumda ise daha fazla bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Günlük şekilde matbaadan çıkarılan gazete sizlere kargo yolu ile ulaştırılmaktadır. Her gün bu gazeteye ulaşmak için de bir üyelik sağlamanız gerekmektedir. Bunun için ise yıllık 32,5 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ücrette elektronik Ticaret Sicil Gazetesi ücreti gibi artış gösterebilir.

Ticaret Sicil Gazetesi Ne İşe Yarar?

 • Yapı değişiklikleri belirtilir.
 • Genel kurul kararları duyurulur.
 • Yönetim kurulu kararları duyurulur.
 • Yeni kurulan şirketler duyurulur.
 • Şirket ve kuruluşların ana sözleşme tadilleri paylaşılır.
 • Ticaret Bakanlığının evrak işi ve yoğunluğu azaltılmaya çalışılır.
 • Kişilerin bilmesi gereken bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile paylaşılır.
 • İflas memurlarının hazırlamış olduğu iflas kararları paylaşılır.
 • Kanun ve tüzüğün emretmiş olduğu kararlar duyurulur.
 • Şirket ismi değişiklikleri duyurulur.

Ticaret Sicil Gazetesi Kim Çıkarır?

Ticaret Sicil Gazetesi madde.1’e göre;

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Bakanlar Kurulu’nun 28.2.1956 Tarihli ve 4/8513 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Ticaret Gazetesi Tüzüğü’nün 2. maddesine istinaden ve bu Tüzük esasları dairesinde Ticaret Bakanlığının denetim ve nezareti altında, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından Ankara’da çıkarılır. Gazete’nin muhtevası, denetim ve idaresi, gelir ve giderleri, ilânların yayınlanması, gazetenin arşivlenmesi gibi hususlar bu Yönetmelikle düzenlenir.

Madde.1’de yer alan bakanlık kavramı Ticaret Bakanlığını, gazete kavramı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini, birlik kavramı Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’ni, müdürlük kavramı ise Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünü ifade etmektedir.

Türkiye Sicil Gazetesi ile Neler Yapılır?

İTO Sicil Gazetesi yeni kurulan şirketlerin ilan vermek zorunda olduğu bir yayındır. Pek tabii belirli ücretler verilerek bu ilanlar verilmektedir. Türkiyede bu gazeteye internet üzerinde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır.

 • İlan görüntüleme
 • Gönderi takibi
 • Örnek ilan metinleri
 • Unvan sorgulama
 • Resmi istatistikler
 • Abonelikler

Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Alan Bilgiler

Ticaret Sicil Gazetesinde kanun, tüzük ya da yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususla ilişkili olarak emretmiş olduğu ilanlar ile mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleri ile ilgili olarak verilen ilanlar yayınlanmaktadır. İflas ya da Konkordatoya ait mahkeme kararları iflas memurları tarafından gazete de ilan ettirilir.

Yayınlanması zorunlu olmayan ilanlar ile özel ilanlar, yayınlanması zorunlu olan ilanlardan sonra gelmek şartıyla, Müdürlükçe belirlenecek koşullar çerçevesinde gazetede yayımlanabilir.

2021 Ticaret Sicil İlan Ücretler

Her gazete de olduğu gibi Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan vermek için belirli bir ücret ödemek gerekmektedir. Yeni kurulan şirketlerin vereceği ilanlarda veya var olan şirketlerdeki bir değişikliğe yönelik verilecek ilanlarda İTO Sicil Gazetesi ilan ücretleri değişiklik göstermektedir.

Ticaret sicil gazetesi tarafından belirlenen ilan ücret tarifesidir. Ticaret sicil gazetesinde ilan verirken ücret tarifesi ile ilgili bazı durumlarda değişiklikler yapılmaktadır. Bu istisnalar şu şekildedir;

Bu Gazetede yayınlanacak olan ilanlar kalkınmada öncelikle bölgelerde bulunan Ticaret Sicil Müdürlüğünün faaliyet bölgesi içerisinde yer alan işletmelere yönelik ilan ücretlerinde %10 indirim uygulanmaktadır. Ticareti Terk, Kapanış, Resen Tescil ilanlarında yayım bedeli bulunmamaktadır. Bu tür ilanlar ücretsiz bir şekilde İTO Sicil Gazetesinde yayımlanmaktadır.

Kooperatiflere, Şahıs şirketlerine ait ilanlar ticarete başlama ilanlarının ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. İlan metni içerisinde bulunan kelime sayısı ve kelime ilan ücreti çarpılarak ve istenilen gazete sayısı ile gazete bedeli hesaplanarak ücret hesaplaması yapılmaktadır.

Yeni kurulan şirketin vereceği ilan ücreti Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlamış olduğu banka hesap numaralarına yatırılmaktadır.

Ticaret Sicilde İşlem Ücretleri

TİCARET SİCİL GAZETESİ İLAN TÜRÜİLAN ÜCRETİ
Şirket İlanı0,77 TL (Kelimesi)
Şirket Kurulma İlanı0,35 TL (Kelimesi)
Kooperatif İlanı0,40 TL (Kelimesi)
Kooperatif Kurulma İlanı0,25 TL (Kelimesi)
Şahsın Ticarete Başlama İlanı100 TL (Maktu)
Tekno Girişim Sermaye Desteğiyle Kurulan Şirketlere ve Gerçek Kişilere Yönelik İlanlar0,01 TL (Kelimesi ve Beher Gazete Bedeli)
Ticari TerkÜcretsiz
Resen TescilÜcretsiz
Düzeltme İlanlarıÜcretsiz
Ticaret Sicil Gazetesi Satışı4,00 TL

harçlar ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir