Vergi Dairesi Servisleri Nelerdir? Vergi Dairesi Servisleri Ne İşe Yarar?

 • Whatsapp
Vergi Dairesi Servisleri Nelerdir Vergi Dairesi Servisleri Ne İşe Yarar

Vergi Dairesi Servisleri Ne İşe Yarar?

Vergi Dairesi ilgili oldukları mükellefleri tespit eden, tarh eden, tahakkuk ettiren, tecil, ceza kesen ve tahsil eden kurumdur. Diğer bir ismi de Tahsil Dairesi de denir ama genellikle bilinmez.  Vergi daireleri Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı bir kurum veya kuruluştur.

İlçelerde birden fazla Vergi Dairesi olabileceği gibi bulunmak zorunda olmayabilir. Bunun amacı ise genellikle küçük ilçe ve kasabadaki kişi sayısı ile ilgilidir. Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlükleri, Vergi Dairelerinin işini yapma yetkileri mevcuttur.

1) Vergi Dairesi Birimleri
 1. Sicil yoklama servisi
 2. Sürekli yükümlülükler vergilendirme servisi
 3. Süreksiz yükümlülükler vergilendirme servisi
 4. İhtilafı işler servisi
 5. Diğer işler servisi
2) Muhasebe Bölümündeki Servisler
 1. Vezne servisi
 2. Muhasebe kayıt servisi
3) Kovuşturma Bölümündeki Servisler
 1. İcra Servisi
 2. Satış servisi
 3. Hesap takip
4) Tarama ve Kontrol Bölümü
 A) Sicil Yoklama Servisi

Vergi Dairesinde bulunan Sicil Yoklama Servisinin görevleri oldukça fazladır. İşletmelerin açılışlarını, kapanışlarını bu servis yapar. Bilgi değişikliği, adres değişikliği vs. Her türlü değişiklik bilgisi bu servislere verilir. Evraklar öncelikli olarak Evrak Kayıt bölümünden geçirilir. Evrak kayıt bölümünden geçirilen bu evraklar sicil servisine teslim edilerek işletmenin açılışı sağlanabilir.

Vergi Dairesi Yoklama İşlemleri

Yoklama işlemleri Sicil Servisi aracılığı ile yapılır. Yeni açılışlarda Sicil Servisine gerekli evraklar ile birlikte başvurulduğu zaman anında o işletme için yoklama çıkartılır. Bu yoklama işletmenin faal olup olmadığı, T.C. Sınırları içerisinde uygun bir yerde ikâme edip etmediği, yoklama zamanında işletme yetkililerinin adreste olup olmadığının tespiti yapılır.

Bu tespit sırasında işletme yetkilisi işletmenin belirtilen adresinde bulunmaması durumunda yoklama geçersiz sayılır ve yeniden yoklama talebinde bulunmak gerekmedir. Bu işlem İnteraktif Vergi Dairesi tarafından da yapılabilmektedir.

Vergi Dairesi görevlendirdiği memur tarafından yoklama yapılır. Memurun kendisi bizzat işletmeye giderek görür ve yoklama fişi düzenleyerek kayıt altına alır . Yoklama yapılacak mükellefin sağlaması gereken bazı bilgiler vardır bunlar;

 • Adı soyadı
 • Kimlik cüzdanı (kimlik kartı, pasaport veya kimlik fotokopisi)
 • Vergi kimlik numarası
 • İşyerinin türü
 • Faaliyet alanları ve işlevi
 • İşyerinin büyüklüğü, küçüklüğü
 • Beyanname dönemleri
 • İşyeri kira ise; kira tutarı, iş yeri açtığı süresi ve sahibine ait bilgiler
 • Çalışan personel varsa ona ait bilgiler ve aldığı maaş tutarları
B) Vergi Dairesi Sürekli Yükümlülükler Servisi

Bu servisteki memurların asli görevi borçluların şahıs hesaplarını izlemek amacı ile hesap, kart ve defter tutmak ve her borçlu için bir hesap dosyası açmaktır. Vadesinde ödenmeyen borçlar için alacaklıları takibe almak, Şahıs hesabı dökümü yapmak, Sürekli yükümlülüklerle vergilendirme servisi ile kayıt altına almak ise Vergi Dairesi memurlarının diğer görevlerindendir.

 C) Vergi Dairesi Süreksiz Yükümlülükler Servisi

Süreksiz yükümlülükler vergilendirme işlemlerine ilişkin olarak vergilendirme servisidir. Süreksiz yükümlüler tek bir olay neticesinde yükümlü sayılanlardır. Daire içerisinde aktif olarak bulunan bu servis süreksiz sayılan mükelleflerin işlemlerini yürütmektedirler.

D) Muhasebe Bölümündeki Servisler

Vergi Dairesinde Muhasebe servisleri, Alınacak paranın yapılacak ödemeyi makbuz keserek ödemeyi almak, alınan parayı vezneci bankaya yatırma işlemini yapmak, kıymetli evrakları vezneci veznede saklamak ilerini yapmak, geri ödeme yapılan paranın naklen veya banka yolu ile yapılmasını sağlamak, paranın giriş veya çıkışını kayıt altına alarak karışıklığı önlemek muhasebe servisindeki yetkililerin asli görevlerindendir.

F) Kavuşturma Bölümündeki Sistemlerin Görevleri

Borcunu ödemeyen kişileri tespit etmek aciz fişi düzenlemek bu fişte yer alan malları haciz yolu ile almak, alınan malları güzel bir şekilde saklamak saklanan süre zarfında borçlu olan borcunu ödemez ise haciz edilen gayrimenkulleri satış dosyası oluşturmak, satılacağı günü belirleyip duyurmak borç ödenmediği takdirde satış yolu ile satmak Vergi Dairesindeki Kavuşturma bölümündeki servislerin görevidir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir