Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

 • Whatsapp
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Yatırım Teşvik Belgesi Nereden, Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Türkiye’de devlet destekli teşvikler, yabancı ve yerli sermayeli gerçek veya tüzel kişi tarafından gerçekleşecek olan tüm yatırımlardan faydalanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesi almak gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi, herhangi bir işletmenin yapacağı yatırım için Devletin sağlamış olduğu fırsatlardan faydalanmasını sağlayacak olan bir evraktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için atılması gereken ilk adım Ticaret Bakanlığına başvurmak olacaktır. E-TUYS (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) sistemi üzerinden bütün işlemler yürütülmektedir. Ancak E-TUYS sisteminde işlem yürütmek, başvuru yapmak için Ticaret Bakanlığı tarafından birisinin yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı yetkilendirilmiş kişi ataması yapabilmek için Ticaret Bakanlığına ilgili kişinin gerekli evraklar ile birlikte başvurması gerekir.

Yetkilendirme İşlemi Nasıl Gerçekleşir? Gerekli Evrakları Nelerdir?

Öncelikli olarak “Yetkilendirilecek Kişinin” bir E-İmza sahibi olması gerekir. Bilindiği üzere E-İmza elektronik ortamda gerçekleştirilen bazı işlemlerde, kişinin sisteme kendisini tanıtabilmek ve kendisinin herhangi bir işlem gerçekleştirdiğine dair bir iz bırakabilmesi için oluşturulmuş, Türkiye çapında Serbest Meslek Erbaplarının makbuzlarını düzenlerken sürekli olarak kullandıkları Flash Bellek görünümlü bir nesnedir.

Yetkilendirilecek olan şahıs, firma bünyesine bağlı olarak çalışıyor durumunda bulunmak zorunda değildir. Bu kişiler Mali MüşavirAvukatDanışman vs. Gibi Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmak isteyen işletmeler tarafından belirlenmiş diğer kişiler olabilir.

 • Dilekçe
 • Kullanıcı Formu
 • Taahütname (Noter Onaylı)
 • İmza Sirküsü
 • Sistemi kullanabilmek için bir E-İmza

Belirtilmiş olan evraklar hazırlandıktan sonra Ticaret Bakanlığına evraklar gönderilebilir duruma gelir. Yetkilendirilmiş kişi bu evraklar ile birlikte Ticaret Bakanlığına başvurduktan sonra bir onay sürecine girilir. Bakanlık ilgili değerlendirmeyi yapar, eğer yetkilendirilecek kişi onayı alırsa bir e-posta yolu ile onay mesajı iletilir.

Daha sonra yetkilendirilmiş kişiler E-TUYS sistemi üzerinden yatırımcı adına işlem yapabilir duruma gelir. E-İmza ile sisteme giriş yaparak yetkilendirilmiş olan kişi artık sistem üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapabilecek duruma gelmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yetkili kişi sisteme giriş yaptığı zaman firma bilgilerini gerçeğe uygun ve dikkatli bir şekilde sisteme girmelidir. Gerekli işletmenin kaydı yapıldıktan sonra Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru için hazır duruma gelmiştir. Sistem üzerinden aşağıda sunulmuş olan gerekli evraklar yüklenmesi gerekir.

 • İmzalı müraacat dilekçesi
 • İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
 • yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri
 • 400,00 TL tutarındaki ücretin bakanlığın döner sermaye işletmesine yatırıldığına dair dekont
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Son ortaklık durumunu göstermeli)
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış olan borcu yoktur yazısı (Türkiye Genelinde)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış olan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” ilişkin yazı
 • Fizibilite raporu
 • İthal makine ve teçhizat listesi

Yukarıda bahsedilmiş olan evraklar Ticaret Bakanlığının genel olarak istediği evraklardandır. Ticaret bakanlığı burada belirtilenlere ek olarak başka evrakların da talebinde bulunabilir. Ticaret Bakanlığının isteyeceği evraklar Yatırım Teşvik Belgesi almak isteyen işletmenin veya şirketin yapısına göre değişkenlik gösterebilir.

Yatırım Teşvik Belgesinin Sağladığı Destekler Nelerdir?

 • İthal edilecek olan makine ve ekipmanlar Gümrük Vergisinden muafiyet sağlamaktadır.
 • Alınacak olan makine ve teçhizatlar için KDV istisnası uygulanır.
 • Yatırım Belgesi %10-60 arasında bir vergi indirimi sağlamaktadır.
 • Ödenmesi gereken Sigorta Primlerinden İşveren Hissesi kısmına düşen bedel üzerinden asgari ücrete denk düşen kısmı 2-10 yıl arasında devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Yatırım Teşvik Belgesi ayrıca işletmelere Faiz Desteği de sağlamaktadır. Yurtdışından Finansal kiralama vs. İle alınan makine ve teçhizata uygulanan faizler 1-10 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Yine işçilerin asgari ücrete tekabül eden kısmından kaynaklı oluşan Gelir Vergisi 10 yıl süre ile devlet tarafından karşılanır.
 • Teşvik Belgesi sayesinden inşa edilen binalar 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaf tutulur.
 • İnşaat harcı alınmaz.
 • Teşvik belgesi kapsamında düzenlenen kağıtlara damga vergisi bedeli alınmaz.

Ancak bu teşvikler, Yatırım Teşvik Belgesi talep eden işletmenin bulunduğu ile göre değişkenlik gösterebilir. Bu o şehrin yapısından kaynaklanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesinden Kimler Faydalanabilir?

 • İşletmesi Olan Gerçek kişiler
 • Adi ortaklıklar
 • Sermaye şirketleri (Limited Şirketi veya Anonim Şirket)
 • Kooperatifler
 • İş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kuruluş niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesinin Amacı Nedir?

 • Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi
 • Üretim ve istihdamın artırılması
 • Üretimde yurt içi ve yurt dışı devamlılığın sağlanması
 • Üretimde teknolojinin kullanımının fazlalaşması
 • Uluslararası rekabet gücünün artıracak ve AR-GE içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi
 • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sağlamaktadır.

Sonradan Yatırım Teşvik Belgesi Alınır mı?

Maalesef yatırım yapıldıktan sonraki zamanlarda Yatırım Teşvik Belgesi alıp teşviklerden faydalanmak mümkün değildir. Yatırımcının veya işletmenin bu işlemleri en başta, henüz yatırım işlemi gerçekleşmeden önce tamamlaması gerekmektedir.

Ancak ilave yatırımlar yapılacak ise Yatırım Teşvik Belgesinden faydalanmak mümkündür. Bunun için yukarı kısımda belirtilmiş olan evraklar ve izah edilmiş olan yol ile işletmeler Yatırım Teşvik Belgesine kolayca sahip olabilirler.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir