Yönetim Kurulu Karar Defteri Nedir? Yönetim Kurulu Karar Defterinin Tutuluş Amacı

  • Whatsapp
Yönetim Kurulu Karar Defteri Nedir? Yönetim Kurulu Karar Defterinin Tutuluş Amacı

Yönetim Kurulu Karar Defteri Nedir?

Yönetim Kurulu Karar Defteri her şirkette tutulması zorunlu olan bir defterdir. Bu defter birçok kişi tarafından gereksiz gibi algılansa da oldukça önemli bilgileri ve beraberinde oldukça önemli kararları içinde barındıran resmi defter niteliğindedir. Yönetim Kurulu Karar Defterine ilk cevap resmiyete dökülmüş karaları esas niteliğine sahip olan defter denilebilir. Başta bilinmesi gereken Yevmiye Defterinden veya Defter-i Kebirden çok farklı bir defterdir.

Yönetim Kurulu Karar Defterlerine şirkette alınan karalar resmi bir dille işlenmesi zorunluluğu vardır. Türk ticaret kanununun 64. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin ticari zorunluluk kapsamında tutulması gerekmektedir. Defter tutmayan şirketlerin yasal olarak suç işlendikleri var sayılmaktadır.

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Tutuluş Amacı

Yönetim Kurulu Karar Defterinin tutuluş amacı üçüncü şahıs kişiler tarafından incelenmeye tabi tutuldukları vakit şirket veya muhasebe amacı ile güdülen kayıta şirkete ait işlemlerin denetlenmesi ve kontrolünün sağlanması söz konusudur.

Yönetim Kurulu Karar Defteri Tutarken Kurallar

Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin açılış şeklinde noter imzalı ve gözetmen ile olması önemle teşkil edilir. Kapanış izni de yine noter huzurunda gerçekleşmektedir. Bu defterin tüm kayıt stilleri Türkçe olarak tutulmalıdır.

Diğer tüm imla kılavuzlarında bu defter de ki belirtilen tüm hususlar özellikle açıkça belirtilmelidir. Defterin sayfa numaraları açık bir şekilde belirtilip onaylanmış olması gerekmektedir. Yönetim kurulu karar defterinde alınan kararlarda aşağıda verilen bilgileri içermesi zorunluluğu vardır. Bunlar;

  • Alınan ilgili maddenin veya kararların karar tarihi
  • Alınan ilgili maddelerin karar sayısı
  • Toplantıda ve karar anında hazır bulunanlar
  • Toplantıda alınan kararların içeriği
  • Toplantıya katılan üyelerin hepsinin imzası

Yönetim kurulu karar defterinde alınan karalarda bazı adaylar Online olarak da toplantılara katılabilirler. Bu durumda adayların aldıkları kararlar veya belirttikleri hususlar göz önünde bulundurulur. Son olarak adayın toplantıya Online olarak katıldığı da belirtilmelidir.

Toplantıda Alınan Kararlar

Toplantıda alınan tüm kararlar imzalı kağıtlar ve alınan kararlar karar defterine adayların önünde yapıştırılır ve son olarak imzalar tamamlanır. Adayların hepsi online olarak toplantıya katılmış ise bu toplantıda alınan kararlar adaylardan alınan elektronik imza işlemleri ile fiziki anlamda da toplantı karar defterine yapıştırılma zorunluluğunu barındırmaktadır.

Bazı adayların elektronik ortamda katılımı, bazı adayların ise gerçek suretle katılımları ile gerçekleşen toplantılarda online katılan adaylardan alınan güvenli imza ile gerçek ortamda alınan imzalar fiziki ortamda toplantı karar defterine yapıştırılmaktadır.

Genel Kurul Üyelerinin Talepleri

Kurulda yer alanlardan birinin sunmuş olduğu öneriler kanunen belirtilen üzerine ıslak imza ile imzalanır ve karar defterine yapıştırılmalıdır. Her üye kendine has öneride bulunup şerh yazma talebinde bulunabilir bu talep reddedilemez ve geri çevrilemez bu anlamda geri çevrilme aşamasında suç işlenme durumu sayılmış olabilir. Ve yazılan şerhler yazan kişi yani şerh sahibi dışında kimse tarafından değiştirilemez.

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kullanım Şekilleri

Bu tarz defterler tam olarak kullanım yılında bitmemiş ise geri kalan miktarı belirli bir oranda ise noter tarafından dönemi kapatıldıktan sonra tekrar kullanılabilir. Ancak karar defteri tam olarak yarı veya yarıdan fazla ise noter tarafından kapatıldıktan sonra bu defterler bir sonraki dönem için kullanılmaması gerekir.

Yarım kalan toplantı karar defterlerini kullanmak oldukça riskli bir işlemdir ve yarım kalan Yönetim Kurulu Karar Defterinin işleme almak çoğu bilirkişi tarafından önerilmemektedir. Toplantı karar defterleri toplantı işlemleri ve toplantı yerleri için de oldukça farklılık göstermektedir.

Toplantı içeriği ve amacına uygun olarak karar defterleri ebatlarındaki farklılık söz konusudur. Karar defterleri genellikle kullanım aşamasına göre en çok şirketlerin kullandığı yönetim kurulu ve müdür, müdür yardımcıları tarafından kullanılan defterler niteliğindedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir